Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0235(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0129/2009

Ingediende teksten :

A6-0129/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/03/2009 - 4.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0148

Aangenomen teksten
PDF 65kWORD 30k
Dinsdag 24 maart 2009 - Straatsburg Definitieve uitgave
Communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (gecodificeerde versie) *
P6_TA(2009)0148A6-0129/2009

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 maart 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (gecodificeerde versie) (COM(2008)0842 – C6-0019/2009 – 2008/0235(CNS))

(Raadplegingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement ,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0842),

–   gelet op de artikelen 26, 37 en 308 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0019/2009),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1) ,

–   gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0129/2009),

A.   overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.   gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

Laatst bijgewerkt op: 2 december 2009Juridische mededeling