Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0061(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0117/2009

Ingivna texter :

A6-0117/2009

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.17
CRE 25/03/2009 - 3.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0183

Antagna texter
PDF 63kWORD 64k
Onsdagen den 25 mars 2009 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EG-Cariforum-staterna ***
P6_TA(2009)0183A6-0117/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 mars 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (5211/2009 – KOM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (KOM(2008)0156),

–   med beaktande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (5211/2009),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artiklarna 57.2, 133.1, 133.5 och 181 i EG-fördraget jämförda med artikel 300.3 första och andra stycket däri (C6-0054/2009),

–   med beaktande av artikel 75 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A6-0117/2009).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Cariforum-staterna parlamentets ståndpunkt.

Senaste uppdatering: 30 mars 2010Rättsligt meddelande