Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0233(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0126/2009

Predkladané texty :

A6-0126/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0205

Prijaté texty
PDF 69kWORD 35k
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel Finálna verzia
Štatistika Spoločenstva o zahraničnom obchode ***II
P6_TA(2009)0205A6-0126/2009

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0653),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0126/2009),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty z 13.9.2009, P6_TA(2008)0414.

Posledná úprava: 8. decembra 2009Právne oznámenie