Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0142(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0161/2008

Ingediende teksten :

A6-0161/2008

Debatten :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Stemmingen :

PV 02/04/2009 - 9.13

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0208

Aangenomen teksten
PDF 77kWORD 57k
Donderdag 2 april 2009 - Brussel Definitieve uitgave
Gemeenschappelijke visumcode ***I
P6_TA(2009)0208A6-0161/2008
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement ,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0403),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 62, lid 2, (a) en (b) (ii) van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0254/2006),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0161/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)
P6_TC1-COD(2006)0142

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EG) nr. 810/2009.)

Laatst bijgewerkt op: 8 december 2009Juridische mededeling