Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 74kWORD 34k
2009. április 22., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételek (kodifikált szöveg) *
P6_TA(2009)0220A6-0248/2009

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

(Konzultációs eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0715),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0479/2008),

–   tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(1) ,

–   tekintettel eljárási szabályzat 80. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0248/2009),

A.   mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2.o.

Utolsó frissítés: 2010. június 11.Jogi nyilatkozat