Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 64kWORD 31k
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Europæisk netværk til beskyttelse af fremtrædende personer *
P6_TA(2009)0228A6-0193/2009

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Kongeriget Nederlandenes initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2002/956/RIA om oprettelse af et europæisk netværk til beskyttelse af fremtrædende personer (16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kongeriget Nederlandenes initiativ (16437/2008),

–   der henviser til EU-traktatens artikel 30, stk. 1, litra a) og c), og artikel 34, stk. 2, litra c),

–   der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0029/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0193/2009),

1.   godkender Kongeriget Nederlandenes initiativ;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kongeriget Nederlandenes initiativ i væsentlig grad;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Kongeriget Nederlandenes regering.

Seneste opdatering: 11. juni 2010Juridisk meddelelse