Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 70kWORD 32k
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg Finálna verzia
Vykonávanie Alpského dohovoru v oblasti dopravy v mene Spoločenstva (Protokol o doprave) *
P6_TA(2009)0230A6-0219/2009

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o vykonávaní alpského dohovoru v oblasti dopravy v mene Spoločenstva (Protokol o doprave) (KOM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2008)0895),

–   so zreteľom na článok 71 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek prvú vetu Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0073/2009),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0219/2009),

1.   schvaľuje uzavretie protokolu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 11. júna 2010Právne oznámenie