Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 77kWORD 35k
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīļa - Strasbūra Galīgā redakcija
Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***II
P6_TA(2009)0242A6-0235/2009
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (14541/1/2008 – C6-0020/2009),

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0530),

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2008)0908),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6-0235/2009),

1.   apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) 2008. gada 18. jūnijā pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0296.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009 , ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru
P6_TC2-COD(2007)0197

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja otrajā lasījumā atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. 713/2009.)

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 11. jūnijaJuridisks paziņojums