Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Testi adottati
PDF 77kWORD 35k
L-Erbgħa, 22 t'April 2009 - Strasburgu Verżjoni finali
Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija ***II
P6_TA(2009)0242A6-0235/2009
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew ,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (14541/1/2008 – C6-0020/2009),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(1) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2007)0530),

–   wara li kkunsidra l-proposta emendata tal-Kummissjoni (COM(2008)0908),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0235/2009),

1.  Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Testi adottati fit-18.6.2008, P6_TA(2008)0296.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) .../2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija
P6_TC2-COD(2007)0197

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, r-Regolament (KE) Nru 713/2009.)

Aġġornata l-aħħar: 11 ta' Ġunju 2010Avviż legali