Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 80kWORD 81k
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 22 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Gamtinių dujų vidaus rinka ***II
P6_TA(2009)0244A6-0238/2009
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/55/EB (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (14540/2/2008 – C6-0021/2009),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0529) per pirmąjį svarstymą ,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6-0238/2009),

1.   pritaria bendrąjai pozicijai su pakeitimais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, 2008 07 09, P6_TA(2008)0347.


Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2009 m. balandžio 22 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/.../EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/55/EB
P6_TC2-COD(2007)0196

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija antrajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/73/EB.)

Atnaujinta: 2010 m. birželio 11 d.Teisinis pranešimas