Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2270(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0165/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0165/2009

Viták :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Szavazatok :

PV 23/04/2009 - 8.23

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0297

Elfogadott szövegek
PDF 105kWORD 65k
2009. április 23., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
2007. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség
P6_TA(2009)0297A6-0165/2009
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Vasúti Ügynökség 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC))

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökségnek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1) ,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(2) ,

–   tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3) , és különösen 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) , és különösen 39. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5) , és különösen 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0165/2009),

1.   mentesítést ad az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az Ügynökség 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.   észrevételeit az alábbi állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételükről az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 278., 2008.10.31., 53. o.
(2) HL C 311., 2008.12.5., 92. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


2.Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Vasúti Ügynökség 2007-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC))

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökségnek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1) ,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(2) ,

–   tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3) , és különösen 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) , és különösen 39. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5) , és különösen 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0165/2009),

1.   megállapítja, hogy az Európai Vasúti Ügynökség végleges éves beszámolója megfelel a Számvevőszék jelentése mellékletének;

2.   jóváhagyja az Európai Vasúti Ügynökség 2007-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 278., 2008.10.31., 53. o.
(2) HL C 311., 2008.12.5., 92. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


3.Az Európai Parlament 2009. április 23-i állásfoglalása az Európai Vasúti Ügynökség 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC))

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökségnek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1) ,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(2) ,

–   tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3) , és különösen 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) , és különösen 39. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5) , és különösen 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0165/2009),

A.   mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

B.   mivel 2008. április 22-én mentesítést adott az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az Ügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan(6) ,

1.   üdvözli, hogy míg a Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata a 2006-os évre vonatkozóan részben fenntartásokat fogalmazott meg az alapul szolgáló ügyletek tekintetében, a Számvevőszéknek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó megbízhatósági nyilatkozata kedvező;

2.   megállapítja, hogy az Ügynökségnek a 2007-es költségvetésből 16 645 000 euró kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat állt a rendelkezésére;

3.   megállapítja, hogy a Számvevőszék 2006-os jelentésére adott válaszában az Ügynökség 450 000 euróra becsülte az abból eredő többletköltséget, hogy két különböző városban kell működnie – az igazgatási központ Valenciennes-ben van, míg az üléseket Lille-ben tartják –, nem számítva az utazás miatt "elvesztegetett" munkaidőből vagy az adminisztratív többletmunkából eredő közvetett költségeket;

4.   sajnálja, hogy a kétközpontúság akadályozza az Ügynökség munkáját, az európai adófizetők számára pedig többletköltséget eredményez; megjegyzi, hogy a fogadó állammal való megállapodás-tervezetben az van előirányozva, hogy a többletköltségeket a fogadó állam állja;

5.   üdvözli, hogy az Ügynökség nyomon követte a Számvevőszéknek a tárgyi eszközök fizikai leltárának hiányára vonatkozó bírálatát, és 2008 júniusában végrehajtotta a fizikai leltározást, és immár minden tárgyi eszközt felcímkéztek, és nyilván fognak tartani a leltárban;

6.   megjegyzi, hogy a Számvevőszék kifogásolta, hogy bizonyos kiválasztási eljárásokban találtak hiányosságokat, és hogy az Ügynökség még nem véglegesítette felvételi eljárásait;

7.   felhívja az Ügynökséget, hogy tartsa be a Számvevőszéknek adott válaszában tett ígéretét, és 2009 első negyedévében véglegesítse a munkaerő-felvétel során követendő eljárások teljes körű leírását;

Költségvetési tervezés és végrehajtás

8.   megjegyzi, hogy a Számvevőszék – anélkül, hogy megbízhatósági nyilatkozatában fenntartásokat fogalmazna meg – különösen a figyelmet a költségvetés tervezésére és végrehajtására vonatkozó észrevételeire hívja fel a figyelmet;

9.   megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2006-os jelentése szerint az Ügynökség végleges költségvetése 2007-ben összesen 16 600 000 euró volt, beleértve egy 1 900 000 eurós tartalékot is; megállapítja továbbá, hogy 2007 végén 3 400 000 eurót törölni kellett, beleértve a tartalékot is, és hogy ráadásul 2 700 000 eurót átvittek 2008-ra;

10.   aggodalommal tölti el a Számvevőszék következtetése, miszerint a végleges előirányzatok több mint 35%-át nem használták fel, ami a Számvevőszék szerint azt mutatja, hogy az Ügynökség programozásában és költségvetési eljárásaiban súlyos hiányosságok vannak;

11.   megjegyzi, hogy az Ügynökség a Számvevőszéknek adott válaszában utal arra, hogy a 2007-es költségvetés éppen akkor készült, amikor pénzügyileg függetlenné vált, és nem volt korábbi tapasztalata arról, hogy mire alapozza becsléseit, és hogy a bizonytalanság - vajon felszabadítják-e a tartalékot, és mikor - tette szükségessé, hogy a tartalék figyelembe vétele nélkül tervezzék a tevékenységeket;

12.   aggodalommal tölti el a Számvevőszék megállapítása, hogy – noha a költségvetés végrehajtása alacsony szintű volt – az Ügynökség által a Bizottságtól kért és kapott készpénz összege nagy mértékben meghaladta tényleges készpénzszükségleteit;

13.   megjegyzi, hogy az Ügynökség rendelkezésére álló készpénz 2007 elején körülbelül 2 300 000 euró volt, és hogy ezen kívül 17 000 000 eurót kért és kapott készpénzben a Bizottságtól; megjegyzi, hogy a 2007-es kifizetések 12 500 000 euró összeget tettek ki; következtetésképpen megállapítja, hogy a kapott készpénz körülbelül 6 800 000 euróval haladta meg a tényleges készpénzszükségleteket;

14.   egyetért a Számvevőszék következtetésével, hogy az Ügynökség készpénz-előrejelzései nem kellő szigorral készültek, ami sérti a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét;

15.   megjegyzi, hogy az ügyvezető igazgató a Parlamentnek adott írásos magyarázatában elismerte, hogy a kért és kapott készpénz teljes összege meghaladta a ténylegesen szükséges mértéket, és ezt az alacsony szintű költségvetési végrehajtással és a készpénz-szükségletek előrejelzésének alátámasztásával kapcsolatos tapasztalat hiányával indokolta;

16.   üdvözli az ügyvezető igazgató nyilatkozatát, hogy időközben korszerűsítették a támogatások gyűjtésére vonatkozó eljárást, és javították a készpénz-szükségletek előrejelzését;

17.   felhívja az Ügynökséget, hogy a 2343/2002/EK rendelet 15. cikkének (5) bekezdése alapján – amely 2008 júliusa óta van hatályban, és szigorú készpénz-gazdálkodásra kötelezi az ügynökségeket annak érdekében, hogy készpénzegyenlegük csak a kellően megalapozott igényekre korlátozódjon – fordítson különös figyelmet készpénz-gazdálkodásának javítására;

A 2006. évi mentesítés nyomon követése

18.   emlékeztet arra, hogy a 2006-os pénzügyi év volt az első olyan év, amikor az Ügynökség pénzügyi szempontból autonóm volt, és rá is vonatkozott már a mentesítési eljárás;

19.   emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék a 2006-ra vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatában fenntartásokat fogalmazott meg a közbeszerzési eljárások hiányosságai miatt, és sajnálja, hogy a Számvevőszék 2007-ben ismét hiányosságokat talált a közbeszerzés terén;

20.   megjegyzi, hogy az Ügynökség a Számvevőszéknek szóló válaszában elismeri, hogy továbbra is szükség van bizonyos javításokra, és hogy közbeszerzési kézikönyvet dolgoz ki az eljárások szabványosítása érdekében;

21.   megjegyzi, hogy 2006-ban a Számvevőszék kifogásolta a költségvetési végrehajtás hiányosságait, különösen a következő évre átvitt előirányzatok magas szintjét;

22.   felhívja az Ügynökséget, hogy törekedjen a költségvetési végrehajtás szintjének növelésére, és számoljon be a megtett intézkedésekről és az elért eredményekről a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló 2008-as jelentésében;

23.   sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa: az Ügynökség a jövőben szigorú pénzügyi fegyelmet tart fenn, és mindig a jóváhagyott költségvetésen belül működik;

o
o   o

24.   a mentesítési határozatot kísérő egyéb, horizontális jellegű észrevételek tekintetében utal az uniós ügynökségek pénzügyi gazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2009. április 23-i állásfoglalására(7) .

(1) HL C 278., 2008.10.31., 53. o.
(2) HL C 311., 2008.12.5., 92. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 88., 2009. 3.31., 209. o.
(7) Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0274.

Utolsó frissítés: 2010. június 2.Jogi nyilatkozat