Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2260(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0174/2009

Predložena besedila :

A6-0174/2009

Razprave :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 8.29

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0303

Sprejeta besedila
PDF 81kWORD 47k
Četrtek, 23. april 2009 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
P6_TA(2009)0303A6-0174/2009
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007(1) ,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori agencije(2) ,

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3) , zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(4) , zlasti člena 14,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) , zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0174/2009),

1.   podeli razrešnico direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede izvrševanja proračuna Agencije za proračunsko leto 2007;

2.   navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 278, 31.10.2008, str. 26.
(2) UL C 311, 5.12.2008, str. 50.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007(1) ,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori agencije(2) ,

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3) , zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(4) , zlasti člena 14,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) ,zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0174/2009),

1.   ugotavlja, da so končni letni zaključni računi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu taki kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.   odobri zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 278, 31.10.2008, str. 26.
(2) UL C 311, 5.12.2008, str. 50.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007(1) ,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori agencije(2) ,

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3) , zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(4) , zlasti člena 14,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) , zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0174/2009),

A.   ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti končnih letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

1.   ugotavlja, da je Sodišče izdalo v celoti pozitivno izjavo o zanesljivosti in nobenih pripomb;

2.   čestita agenciji, ker je znatno izboljšala svoje finančno poslovodenje v zadnjih dveh letih; spodbuja jo, naj si še naprej prizadeva za najvišje standarde proračunskega načrtovanja, izvrševanja in kontrole;

3.   v zvezi z drugimi ugotovitvami, ki spremljajo sklep o razrešnici in ki so horizontalne narave, opozarja na svojo resolucijo z dne 23. aprila 2009 o finančnem poslovodenju in nadzoru agencij EU(6) .

(1) UL C 278, 31.10.2008, str. 26.
(2) UL C 311, 5.12.2008, str. 50.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0274.

Zadnja posodobitev: 2. junij 2010Pravno obvestilo