Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2581(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0248/2009

Разисквания :

PV 24/04/2009 - 5.3
CRE 24/04/2009 - 5.3

Гласувания :

PV 24/04/2009 - 7.3
CRE 24/04/2009 - 7.3

Приети текстове :

P6_TA(2009)0311

Приети текстове
PDF 72kWORD 39k
петък, 24 април 2009 г. - Страсбург Окончателна версия
Хуманитарното положение на обитателите на лагера Ашраф
P6_TA(2009)0311B6-0248, 0250, 0251 и 0254/2009

Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2009 г. относно хуманитарното положение на обитателите на лагера Ашраф

Европейският парламент ,

–   като взе предвид Женевските конвенции и по-специално член 27 от Четвъртата женевска конвенция относно закрила на цивилните лица по време на война,

–   като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. за статута на бежанците и протокола към нея от 1967 г.,

–   като взе предвид споразумението относно статуса на силите, подписано между правителствата на САЩ и Ирак през ноември 2008 г.,

–   като взе предвид резолюцията си от 12 юли 2007 г. относно хуманитарната ситуация на иракските бежанци(1) и резолюцията си от 4 септември 2008 г. относно екзекуциите в Иран(2) , в които се посочва, че обитателите на лагера Ашраф имат правен статус на защитени лица съобразно Четвъртата женевска конвенция,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че лагерът Ашраф в северната част на Ирак беше създаден през 80-те години на двадесети век за членовете на иранската опозиционна Организация на народните муджахидини на Иран;

Б.   като има предвид, че през 2003 г. сили на САЩ в Ирак обезоръжиха обитателите на лагера Ашраф и им предоставиха закрила, след като те бяха определени като "защитени лица" съобразно Женевските конвенции;

В.   като има предвид, че в писмо от 15 октомври 2008 г. Върховният комисар на ООН по правата на човека настоятелно призова иракското правителство да защити обитателите на лагера Ашраф от насилствено депортиране, експулсиране или репатриране в нарушение на принципа на забрана за връщане и да се въздържи от всякакви действия, които биха изложили на опасност живота и сигурността на това население;

Г.   като има предвид, че след сключването на споразумението между САЩ и Ирак относно статуса на силите контролът върху лагера Ашраф беше прехвърлен на иракските сили за сигурност, считано от 1 януари 2009 г.;

Д.   като има предвид, че според неотдавнашни изявления, направени според налични сведения от съветника по въпросите на националната сигурност на Ирак, органите на властта възнамеряват постепенно да направят продължаващото присъствие на обитателите на лагера Ашраф "непоносимо", и като има предвид, че според налични сведения той е споменал тяхното експулсиране/екстрадиране и/или насилствено разселване в рамките на територията на Ирак;

1.  Настоятелно призовава иракския министър-председател да гарантира, че иракските органи не предприемат никакви действия, които нарушават човешките права на обитателите на лагера Ашраф, както и да разясни намеренията на иракското правителството във връзка с това население; призовава иракските органи да защитят живота, физическата и морална неприкосновеност на обитателите на лагера Ашраф и да ги третират в съответствие със задълженията съобразно Женевските конвенции, като по-специално се въздържат от насилствено разселване, депортиране, експулсиране или репатриране, в нарушение на принципа на забрана за връщане;

2.  При зачитане на индивидуалните желания на всеки живущ в лагера Ашраф по отношение на неговото бъдеще, счита че обитателите на лагера Ашраф, заедно с други граждани на Иран, които понастоящем пребивават в Ирак, след като са напуснали Иран по политически причини, е възможно да бъдат изложени на опасност от сериозни нарушения на правата на човека, ако бъдат върнати насилствено в Иран, и настоява нито лице да не бъде върнато - директно или през трета държава, към положение, при което то би бил изложено на опасност от мъчения или други сериозни нарушения на правата на човека;

3.  Призовава иракското правителство да прекрати блокадата на лагера, да зачита правния статус на обитателите на лагера Ашраф като "защитени лица" съобразно Женевските конвенции, както и да се въздържа от всякакви действия, които биха изложили на опасност живота или сигурността им, като по-специално им позволи пълен достъп до храна, вода, до медицински грижи и доставки, до горива, до членове на семейството и международни хуманитарни организации;

4.  Призовава Съвета, Комисията и държавите-членки, заедно с правителствата на Ирак и САЩ, с Върховния комисар на ООН за бежанците и Международния комитет на Червения кръст да работят за определяне на задоволителен дългосрочен правен статус за обитателите на лагера Ашраф;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, Върховния комисар на ООН за бежанците, Международния комитет на Червения кръст, правителството на Съединените американски щати и правителството и парламента на Ирак.

(1) ОВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 609.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0412.

Последно осъвременяване: 2 юни 2010 г.Правна информация