Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0151(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0096/2009

Texte depuse :

A6-0096/2009

Dezbateri :

PV 23/04/2009 - 20
CRE 23/04/2009 - 20

Voturi :

PV 24/04/2009 - 7.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0319

Texte adoptate
PDF 81kWORD 42k
Vineri, 24 aprilie 2009 - Strasbourg Ediţie definitivă
Stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare)***I
P6_TA(2009)0319A6-0096/2009
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 aprilie 2009 referitoare la propunerea de directivă Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare)Stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare) (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Procedura de codecizie - reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0399),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0277/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare actelor legislative(1) ,

–   având în vedere scrisoarea din 9 octombrie 2008 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu articolul 80a alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0096/2009),

A.   întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nici o modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2.   ia notă de declaraţia Comisiei anexată la prezenta rezoluţie;

3.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 24 aprilie 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare)
P6_TC1-COD(2008)0151

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/125/CE.)


ANEXĂ

Declaraţia Comisiei

"Comisia declară că adoptarea extinderii propuse a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie nu va afecta implementarea programului de lucru actual.

De asemenea, Comisia va ţine seama de experienţa dobândită transpunerea directivei în ceea ce priveşte stabilirea programului de lucru şi propunerea de noi măsuri de aplicare în contextul directivei reformate. În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) litera (c) din directivă şi cu principiile pentru o mai bună reglementare, Comisia se va strădui în mod deosebit pentru a asigura menţinerea unei coerenţe globale a legislaţiei UE privind produsele.

În plus, în cazul evaluării necesităţii extinderii domeniului de aplicare a directivei la produsele fără impact energetic în conformitate cu articolul 21, Comisia va avea în vedere necesitatea adaptării metodologiei pentru identificarea şi modelarea parametrilor de mediu de importanţă pentru astfel de produse."

Ultima actualizare: 2 iunie 2010Notă juridică