Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0190(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0056/2009

Indgivne tekster :

A6-0056/2009

Forhandlinger :

PV 24/04/2009 - 3
CRE 24/04/2009 - 3

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.14

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0322

Vedtagne tekster
PDF 78kWORD 35k
Fredag den 24. april 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Virksomhed som udsteder af elektroniske penge ***I
P6_TA(2009)0322A6-0056/2009
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge, om tilsyn med en sådan virksomhed og om ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (KOM(2008)0627 - C6-0350/2008 - 2008/0190(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0627),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 47, stk. 2 og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0350/2008),

–   der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. marts 2009 forpligtede sig til at godkende forslaget som ændret, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0056/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF
P6_TC1-COD(2008)0190

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/110/EF).

Seneste opdatering: 2. juni 2010Juridisk meddelelse