Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0190(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0056/2009

Predkladané texty :

A6-0056/2009

Rozpravy :

PV 24/04/2009 - 3
CRE 24/04/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 24/04/2009 - 7.14

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0322

Prijaté texty
PDF 82kWORD 43k
Piatok, 24. apríla 2009 - Štrasburg Finálna verzia
Vykonávanie činností inštitúcií elektronického peňažníctva ***I
P6_TA(2009)0322A6-0056/2009
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (KOM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0627),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 47 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0350/2008),

–   so zreteľom na záväzok zástupcu Rady uvedený v liste z 25. marca 2009 schváliť zmenený a doplnený návrh v súlade s článkom 251 ods. 2 druhý pododsek, prvá zarážka Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0056/2009),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES
P6_TC1-COD(2008)0190

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/110/ES.)

Posledná úprava: 2. júna 2010Právne oznámenie