Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2576(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0256/2009

Előterjesztett szövegek :

B6-0256/2009

Viták :

PV 22/04/2009 - 5
CRE 22/04/2009 - 5

Szavazatok :

PV 24/04/2009 - 7.19
CRE 24/04/2009 - 7.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0327

Elfogadott szövegek
PDF 78kWORD 45k
2009. április 24., péntek - Strasbourg Végleges kiadás
A tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus létrehozása
P6_TA(2009)0327B6-0256/2009

Az Európai Parlament 2009. április 24-i állásfoglalása a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus létrehozásáról

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló 332/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 8-i tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2009)0169),

–   tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus létrehozásáról szóló 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendeletre(1) , valamint a tagállamok fizetési mérlegének középtávú pénzügyi támogatását biztosító egységes rendszer létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2001. szeptember 6-i parlamenti álláspontra(2) ,

–   tekintettel a 332/2002/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2008. november 20-i álláspontjára(3) , valamint a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, ugyanezen a napon hozott állásfoglalására(4) ,

–   tekintettel az EK-Szerződés 100. és 119. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel a Tanács a Szerződés 119. és 308. cikke alapján már 12.000.000.000 euróról 25.000.000.000 euróra duplázta meg a középtávú pénzügyi támogatás felső értékét a 332/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 2-i 1360/2008/EK rendelet(5) elfogadásával,

B.   mivel egyéb nemzetközi pénzügyi intézmények intézkedésével összhangban a Közösség Magyarországnak 6.500.000.000 eurós, Lettországnak pedig 3 100 eurós kölcsönt nyújtott, és mivel egyes tagállamoktól Lettország további 2.200.000.000 eurót kap,

C.   mivel a Közösség legfeljebb 5.000.000.000 euró összegű középtávú pénzügyi támogatás nyújtásáról határozott Románia számára a globális pénzügyi válságnak a romániai gazdasági és pénzügyi helyzetre gyakorolt hátrányos hatásai alapján,

D.   mivel eseti megközelítésre van inkább szükség a tagállamoknak nyújtandó középtávú pénzügyi támogatás kapcsán az egyes tagállamok speciális helyzetének figyelembe vételével,

E.   mivel figyelembe kell venni a jelenlegi globális pénzügyi és gazdasági válság hatásait,

F.   mivel teljes mértékű szolidaritást kell mutatni azon tagállamokkal szemben, amelyek a közelmúltban váltak az Európai Unió tagjává,

G.   mivel olyan politikára van szükség, amely kezeli ezen tagállamok sajátos gazdasági problémáit, melyek hátterében a globális pénzügyi válság és az Európában egyre terjedő recesszió áll,

1.   úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet is az euró jelentőségét támasztja alá az euróövezet tagállamainak védelme vonatkozásában, és felhívja az euróövezeten kívüli tagállamokat, hogy amint eleget tesznek a maastrichti kritériumoknak, csatlakozzanak hozzá;

2.   követeli a Bizottságtól, hogy tegyen eleget a Parlament korábbi felszólításainak, hogy elemezze azon bankok magatartásának hatásait, amelyek eszközeiket a nemrégiben csatlakozott tagállamokból áthelyezték;

3.   felhívja a Bizottságot, hogy mielőbb közölje ezen tanulmány eredményét a Gazdasági és Monetáris Ügyekért felelős bizottságával;

4.   elismeri, hogy a jelenlegi globális pénzügyi és gazdasági válság miatt szükség van a 332/2002/EK rendeletben megállapított, a tagállamoknak nyújtható hitelkihelyezések összeghatárának jelentős emelésére, a Parlament naptárának kellő figyelembe vételével; hangsúlyozza, hogy egy ilyen emelés növelné a Közösség rugalmasságát is a további középtávú pénzügyi segítség iránti kérelmek vonatkozásában is;

5.   üdvözli a bankok és az Európai Unióhoz a közelmúltban csatlakozott tagállamok közötti önkéntes megállapodásokat, amelyek révén a bankok tartózkodnak attól, hogy csökkentsék a hitelkereteket (például Románia és a Bécsi Egyezmény kapcsán), és tovább ösztönzi az ilyen kezdeményezéseket;

6.   megjegyzi, hogy ez a jelentős emelés lehetővé teszi a Bizottságnak a tőkepiacokon vagy pénzintézetektől felveendő hitelfelvételi potenciáljának maximalizálását; megjegyzi továbbá, hogy nincs konkrét jogalap arra, hogy a Közösség kötvényeket bocsásson ki a globális piacon, a Bizottság azonban előkészületeket folytat abból a célból, hogy kettő vagy több tagállam számára lehetővé tegye, hogy közösen euróban kiállított kötvényeket bocsásson ki;

7.   felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Beruházási Bankkal együtt vizsgálja ki, hogy a hitelválság a reálgazdaságban hogyan győzhető le új innovatív pénzügyi eszközök segítségével; rámutat, hogy különböző pénzügyi eszközökkel lehetne biztosítani a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus rugalmasságát;

8.   megjegyzi, hogy a hitelküszöb emelésének nem lenne költségvetési hatása, mivel a kölcsönt a Bizottság venné fel a pénzügyi piacokon, és a kedvezményezett tagállamoknak kellene azt visszafizetniük; hangsúlyozza, hogy a hitelküszöb megemelésének egyetlen költségvetési hatása abban az esetben merülne fel, ha a tagállam nem tesz eleget kötelezettségének;

9.   üdvözli a fenti bizottsági javaslat által a Számvevőszéknek szükség esetén tulajdonított szerepet;

10.   úgy véli, hogy a pénzügyi támogatáshoz fűzött feltételeknek összhangban kell lenniük a Közösségnek a közkiadások minőségével, a fenntartható fejlődéssel és szociális rendszerekkel, a teljes foglalkoztatottsággal, az éghajlatváltozás elleni harccal és az energiahatékonysággal kapcsolatos célkitűzéseivel, és elő kell segíteniük azokat;

11.   emlékeztet, hogy a Szerződés 100. cikke minden tagállamra vonatkozik, és felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő rendeletre irányuló javaslatot, amely meghatározza e rendelkezés végrehajtásának feltételeit; emlékeztet, hogy a Szerződés 103. cikke hangsúlyozza, hogy a tagállamok nem felelnek egy másik tagállam központi kormányzatának, regionális, helyi vagy egyéb közigazgatási szerveinek, egyéb közjogi intézményeinek, vagy közvállalkozásainak kötelezettségeiért, és nem vállalja át azokat, és ez nem sértheti a valamely meghatározott projekt közös megvalósítására vonatkozó kölcsönös pénzügyi garanciákat, valamint hogy szükség esetén a Tanács a 252. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározhatja a 101. cikkben és az ebben a cikkben előírt tilalmak alkalmazására vonatkozó fogalmakat;

12.   kéri, hogy a Parlamentet tájékoztassák a Bizottság és az érintett tagállamok közötti egyetértési megállapodásokról, amelyek részletezik a hitelek feltételeit;

13.   kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a gazdaságpolitika összehangolását közösségi szinten recesszió idején, illetve az Európai Parlamenttel közösen hozzon létre szakértői csoportokat, valamint készítsen keretet és iránymutatásokat a Bizottság és az érintett tagállamok közötti egyetértési megállapodásokhoz, amelyek meghatározzák a hitelfeltételeket;

14.   emlékeztet a Parlamentnek a 2001. szeptember 6-i és 2008. november 20-i fent említett álláspontjaiban szereplő azon kérésére, hogy a Tanács kétévente vizsgálja meg, a Bizottság jelentése alapján, a Parlamenttel való tanácskozást és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleménynyilvánítását követően, hogy a mechanizmus továbbra is megfelel-e azoknak az igényeknek, amelyek létrehozásához vezettek; felteszi a kérdést a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy készültek-e a 332/2002/EK rendelet elfogadása óta ilyen jelentések;

15.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Központi Banknak, az eurócsoportnak, valamint a tagállamok kormányának.

(1) HL L 53., 2002.2.23., 1. o.
(2) HL C 72. E, 2002.3.21., 312. o.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0560.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0562.
(5) HL L 352., 2008.12.31., 11. o.

Utolsó frissítés: 2010. június 2.Jogi nyilatkozat