Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0160(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0118/2009

Indgivne tekster :

A6-0118/2009

Forhandlinger :

PV 04/05/2009 - 21
CRE 04/05/2009 - 21

Afstemninger :

PV 05/05/2009 - 5.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0342

Vedtagne tekster
PDF 73kWORD 34k
Tirsdag den 5. maj 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Handel med sælprodukter ***I
P6_TA(2009)0342A6-0118/2009
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5 . maj 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med sælprodukter (KOM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0469),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 og 133, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0295/2008),

-   der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

-   der henviser til sin erklæring om forbud mod sælprodukter i Den Europæiske Union(1) ,

-   der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 24. april 2009 forpligtede sig til at godkende forslaget som ændret, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 35,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0118/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 194.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. maj 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om handel med sælprodukter
P6_TC1-COD(2008)0160

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 1007/2009).

Seneste opdatering: 2. marts 2010Juridisk meddelelse