Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2040(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0282/2009

Texte depuse :

A6-0282/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/05/2009 - 4.9

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0356

Texte adoptate
PDF 65kWORD 33k
Miercuri, 6 mai 2009 - Strasbourg Ediţie definitivă
Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2009
P6_TA(2009)0356A6-0282/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la proiectul de buget rectificativ nr. 5/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, secţiunea III – Comisia (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE şi articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(1) , în special articolele 37 şi 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, adoptat definitiv la 18 decembrie 2008(2) ,

–   având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară(3) ,

–   având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 5/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, prezentat de Comisie la 15 aprilie 2009 (COM(2009)0177),

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 5/2009 stabilit de Consiliu la 27 aprilie 2009 (9127/2009 – C6-0157/2009),

–   având în vedere articolul 69 şi anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0282/2009),

A.   întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general 2009 acoperă înscrierea în buget a excedentului rezultat din executarea exerciţiului bugetar 2008;

B.   întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 5/2009 este de a înscrie oficial aceste ajustări în bugetul 2009,

1.   ia notă de proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 5/2009;

2.   aprobă proiectul de buget rectificativ nr. 5/2009 fără modificări;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 69, 13.3.2009.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Ultima actualizare: 1 februarie 2011Notă juridică