Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0267(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0242/2009

Predkladané texty :

A6-0242/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 10
CRE 05/05/2009 - 10

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0365

Prijaté texty
PDF 83kWORD 43k
Streda, 6. máj 2009 - Štrasburg Finálna verzia
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii ***I
P6_TA(2009)0365A6-0242/2009
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0867),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 159 tretí odsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0518/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0242/2009),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii
P6_TC1-COD(2008)0267

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (ES) č. 546/2009.)

Posledná úprava: 1. február 2011Právne oznámenie