Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2604(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0272/2009

Debatten :

PV 07/05/2009 - 13.2
CRE 07/05/2009 - 13.2

Stemmingen :

PV 07/05/2009 - 14.2
CRE 07/05/2009 - 14.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0392

Aangenomen teksten
PDF 81kWORD 39k
Donderdag 7 mei 2009 - Straatsburg Definitieve uitgave
Situatie in Madagaskar
P6_TA(2009)0392B6-0271, 0272, 0275, 0278, 0280 en 0284/2009

Resolutie van het Europees Parlement van 7 mei 2009 over de situatie in Madagaskar

Het Europees Parlement ,

–   gezien de verklaringen van het Voorzitterschap namens de EU van 17 en 20 maart 2009,

–   gezien de militaire machtovernames in de afgelopen maanden in Mauretanië en Guinee-Conakry en de sancties die vervolgens werden opgelegd door de internationale gemeenschap,

–   gezien de inaugurele raadplegende vergadering van de Internationale Contactgroep over Madagaskar die op 30 april 2009 plaatsvond te Addis Abeba,

–   gelet op artikel 115, lid 5, van zijn Reglement,

A.   overwegende dat de heer Andry Rajoelina, ex-burgemeester van de hoofdstad van Madagaskar (Antananarivo), op 17 maart 2009 met steun van het leger een staatsgreep pleegde, na twee maanden van bittere strijd,

B.   overwegende dat de zelfbenoemde Hoge Overgangsautoriteit, onder leiding van de heer Andry Rajoelina, de Nationale Vergadering en de Senaat heeft ontbonden, en overwegende dat de democratisch verkozen president, de heer Marc Ravalomanana, onder druk van de opstandelingen gedwongen werd Madagaskar te verlaten,

C.   overwegende dat de heer Rajoelina die in december 2007 was verkozen tot burgemeester van de hoofdstad Antananarivo, in februari 2009 door de vorige regering uit zijn ambt is gezet,

D.   overwegende dat de volkswoede was opgelaaid naar aanleiding van een plan van de vorige regering om een miljoen hectare grond in het zuiden van het land te verpachten aan een Koreaanse bedrijf voor intensieve landbouw,

E.   overwegende dat deze ongrondwettige regeringswisseling opnieuw een ernstige tegenslag vormt in het democratiseringsproces van het Afrikaanse continent, waardoor de bezorgdheid over het groeiend aantal staatsgrepen in Afrika alleen maar stijgt, zoals ook tot uiting werd gebracht op de 12e gewone zitting van de Conferentie van de Afrikaanse Unie die van 1 tot en met 4 februari 2009 werd gehouden te Addis Abeba,

F.   overwegende het feit van de willekeurige arrestatie van premier Manandafy Rakotonirina, die was benoemd door de verkozen president, en van een ander lid van zijn regering,

G.   overwegende dat de VN-Veiligheidsraad en de internationale organisaties waarbij Madagaskar is aangesloten deze de facto -regering niet erkennen en erop aandringen dat er weer een constitutionele regering komt,

H.   overwegende dat Madagaskar tijdelijk niet wordt toegelaten tot de regionale verbanden waartoe het behoort − de Afrikaanse Unie, SADC (Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika) − en tot de internationale organisatie van Franssprekende landen en de Interparlementaire Unie; overwegende dat de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, Noorwegen en Frankrijk de schending van de rechtsstaat en van de constitutionele orde waartoe de staatsgreep aanleiding heeft gegeven, hebben veroordeeld en hun hulp hebben opgeschort,

I.   overwegende dat er door de 12e ministeriële vergadering van de Afrikaanse en Europese trojka's, die op 28 april 2009 in het kader van de Dialoog Afrika-EU plaatsvond te Luxemburg, op is aangedrongen om op korte termijn nationale verkiezingen te houden en de constitutionele orde te herstellen,

J.   overwegende dat er sinds de dag waarop de heer Andry Rajoelina als de facto -staatshoofd is geïnstalleerd steeds vreedzame demonstraties van tienduizenden mensen zijn gehouden in de hoofdstad, maar dat deze met geweld door de legermacht van Madagaskar zijn onderdrukt,

K.   overwegende dat herstel van de constitutionele orde gebaseerd zou moeten zijn op de volgende doelstellingen en beginselen: een duidelijk tijdschema voor het houden van vrije, eerlijke en transparante verkiezingen; betrokkenheid van alle politieke en maatschappelijke belanghebbenden van het land, met inbegrip van president Marc Ravalomanana, en andere nationale persoonlijkheden; bevordering van consensus onder de Malagassische partijen; eerbiediging van de Grondwet van Madagaskar en naleving van de relevante instrumenten van de AU en de internationale verbintenissen van Madagaskar,

L.   overwegende dat de hierboven genoemde inaugurele raadplegende vergadering van de Internationale Contactgroep over Madagaskar werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de VN, AU en EU en vele regionale organisaties en landen met als doel de inspanningen van de internationale gemeenschap te coördineren om de constitutionele orde in Madagaskar op korte te termijn te herstellen,

M.   overwegende dat de VN een oproep heeft gedaan om 35,7 miljoen USD aan humanitaire hulp voor het land ter beschikking te stellen, vooruitlopend op de voedseltekorten die later dit jaar dreigen te ontstaan als gevolg van de ontwrichting van het land door de politieke impasse,

N.   overwegende dat de meerderheid van de bevolking minder dan 1 USD per dag verdient en dat de meeste huishoudens door hun geringe inkomsten amper toegang hebben tot voedsel, water, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs,

O.   overwegende dat het land al drie jaar achtereen geteisterd wordt door droogte en schrale oogsten, sterk stijgende voedselprijzen en een chronisch onzekere voedselvoorziening, alsmede door cyclonen,

1.   veroordeelt de staatsgreep scherp, alsmede alle pogingen om de macht op ondemocratische wijze te grijpen;

2.   dringt aan op een onmiddellijk herstel van de rechtsorde en de constitutionele orde in het land en verzoekt de Malagassische partijen met klem de bepalingen van de Grondwet van Madagaskar volledig in acht te nemen bij het oplossen van deze crisis;

3.   betreurt de ontbinding van de Nationale Vergadering en de Senaat en dringt aan op onverwijld herstel van deze organen, verzoekt met klem dat de mandaten en immuniteiten van de afgevaardigden worden geëerbiedigd totdat er nieuwe democratische parlementsverkiezingen zijn gehouden;

4.   dringt er bij de internationale gemeenschap op aan haar pogingen om een einde te maken aan het politieke geweld in Madagaskar te intensiveren;

5.   is van mening dat stabiliteit, welvaart en democratische vrijheden alleen kunnen worden gewaarborgd via een proces van consensus en inclusieve dialoog waardoor de diepere oorzaken worden aangepakt van het brede scala van problemen van het land: economische, sociale, politieke, milieuproblemen, welke dialoog door alle partijen wordt geaccepteerd en tot een directe raadpleging van de bevolking van Madagaskar leidt;

6.   dringt er bij alle politieke actoren op aan behoorlijk bestuur en armoedebestrijding bovenaan hun agenda te plaatsen, om de verdeling van de welvaart en de levensstandaard van de bevolking te verbeteren door een gezond en duurzaam ontwikkelingsbeleid dat basisgezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid, enz., omvat;

7.   steunt de stappen van de regionale organisaties en het besluit van de AU om een operationele arm van de Contactgroep over Madagaskar in Antananarivo op te zetten, onder leiding van de Speciale Afgezant van de voorzitter van de AU-Commissie, de heer Ablassé Ouedraogo;

8.   dringt er bij de Speciale Afgezant voor Madagaskar van de AU op aan om, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap in Antananarivo en in het licht van de besprekingen die al gestart zijn onder auspiciën van de AU en de VN, contact te leggen met alle Malagassische partijen om overeenstemming met hen te bereiken over de manier waarop de constitutionele orde op korte termijn kan worden hersteld;

9.   vestigt de aandacht op de verslechtering van de humanitaire situatie in het land die nog eens verergerd is door de huidige politieke ontwikkelingen, en dringt er bij de internationale gemeenschap op aan, en met name bij de EU, om meer humanitaire hulp te verschaffen om het leed van de bevolking van Madagaskar te verzachten;

10.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de lidstaten, de legitieme autoriteiten van de Republiek Madagaskar, de Hoge Overgangsautoriteit, de secretaris-generaal van de VN, de AU, de SADC, het Bureau humanitaire hulp van de Europese Commissie (ECHO), het Centraal Noodhulpfonds van de VN (CERF) en het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden (OCHA).

Laatst bijgewerkt op: 20 juni 2012Juridische mededeling