Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0222(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0033/2009

Predkladané texty :

A7-0033/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/10/2009 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0037

Prijaté texty
PDF 73kWORD 34k
Utorok, 20. októbra 2009 - Štrasburg Finálna verzia
Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) ***I
P7_TA(2009)0037A7-0033/2009

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2009 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) (KOM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))

(Spolurozhodovací postup – kodifikácia)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0071),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 137 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0206/2009),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1) ,

–   so zreteľom na články 86 a 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0033/2009),

A.   keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.   schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

Posledná úprava: 1. októbra 2010Právne oznámenie