Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0013(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0015/2009

Ingivna texter :

A7-0015/2009

Debatter :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 17

Omröstningar :

PV 20/10/2009 - 7.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0046

Antagna texter
PDF 62kWORD 30k
Tisdagen den 20 oktober 2009 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal EG/Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *
P7_TA(2009)0046A7-0015/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (KOM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2009)0049),

–   med beaktande av artikel 62.2 b i och artikel 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0016/2009),

–   med beaktande av artikel 55 och artikel 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0015/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Antigua och Barbuda parlamentets ståndpunkt.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2010Rättsligt meddelande