Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2087(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0023/2009

Předložené texty :

A7-0023/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/10/2009 - 7.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0048

Přijaté texty
PDF 74kWORD 43k
Úterý 20. října 2009 - Štrasburk Konečné znění
Návrh opravného rozpočtu č. 9/2009: zemětřesení v Itálii
P7_TA(2009)0048A7-0023/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu opravného rozpočtu č. 9/2009 Evropské unie na rozpočtový rok 2009, zemětřesení v Itálii, Oddíl III – Komise (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

Evropský parlament ,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1) , a zejména články 37 a 38 tohoto nařízení,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009, schválený s konečnou platností 18. prosince 2008(2) ,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3) ,

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9/2009 Evropské unie na rozpočtový rok 2009, který předložila Komise dne 28. srpna 2009 (KOM(2009)0448),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 9/2009 sestavený Radou dne 9. října 2009 (14265/2009 – C7-0214/2009),

–   s ohledem na článek 75 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0023/2009),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 9 k souhrnnému rozpočtu na rok 2009 zahrnuje následující prvky:

   uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 493 780 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby v souvislosti s následky zemětřesení, které v dubnu 2009 postihlo Itálii,
   odpovídající snížení celkových prostředků na platby o 493 780 000 EUR z těchto rozpočtových položek:

05 04 02 01 Dokončení orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu – Regiony cíle 1 (2000 až 2006);
06 02 06 Program Marco Polo II;
06 04 06 Rámcový program pro inovaci a konkurenceschopnost – Program Inteligentní energie – Evropa;
06 06 01 02 Výzkum související s energií ‐ Společný podnik pro palivové články a vodík;
06 06 02 01 Výzkum související s dopravou (včetně letectví);
06 06 02 03 Společný podnik SESAR;
06 06 05 02 Dokončení šestého rámcového programu ES (2003 až 2006); 07 03 07 LIFE+ (finanční nástroj pro životní prostředí ‐ 2007 až 2013);
08 02 01 Spolupráce – Zdraví;
08 07 02 Spolupráce – Doprava – Společný podnik Clean Sky;
08 10 01 Myšlenky;
11 06 01 Dokončení Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) – Cíl 1 (2000 až 2006) a
11 06 04 Dokončení Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) – Oblasti mimo cíl 1 (2000 až 2006);

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 9/2009 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2009,

1.   bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9/2009, který je pátým opravným rozpočtem, jehož předmětem je výhradně Fond solidarity EU, v souladu s požadavkem Evropského parlamentu a Rady vyjádřeném ve společném prohlášení, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008;

2.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 9/2009 beze změn;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 69, 13.3.2009.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Poslední aktualizace: 1. října 2010Právní upozornění