Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2700(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0132/2009

Keskustelut :

PV 11/11/2009 - 16
CRE 11/11/2009 - 16

Äänestykset :

PV 12/11/2009 - 8.3
CRE 12/11/2009 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0064

Hyväksytyt tekstit
PDF 101kWORD 59k
Torstai 12. marraskuuta 2009 - Bryssel Lopullinen painos
EU:n ja Venäjän huippukokous 18. marraskuuta 2009 Tukholmassa
P7_TA(2009)0064B7-0128, 0129, 0130, 0131 ja 0132/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. marraskuuta 2009 Tukholmassa 18. marraskuuta 2009 pidettävän EU:n ja Venäjän huippukokouksen valmisteluista

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välisen nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen(1) ja vuonna 2008 käynnistetyt neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–   ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Venäjän 11. huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, yhteistyöhön ulkoisen turvallisuuden alalla perustuva yhteinen alue sekä tutkimus- ja koulutusalan yhteinen alue, joka käsittää myös kulttuurin (neljä yhteistä toiminnan aluetta),

–   ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä ja EU:n ja Venäjän suhteista, erityisesti 17. syyskuuta 2009 ihmisoikeusaktivistien murhista Venäjällä(2) , 17. syyskuuta 2009 energian toimitusvarmuuden ulkoisista tekijöistä(3) ja 19. kesäkuuta 2008 Hanti-Mansijskissa 26. ja 27. kesäkuuta 2008 pidettävästä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta(4) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyökomitean loppulausuman ja suositukset sen Brysselissä 16. ja 17. helmikuuta 2009 pitämän 11. kokouksen jälkeen,

–   ottaa huomioon Brysselissä 19. lokakuuta 2009 pidetyn EU:n ja Venäjän pysyvän kumppanuusneuvoston kokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun,

–   ottaa huomioon Tukholmassa 18. marraskuuta 2009 pidettävän EU:n ja Venäjän huippukokouksen esityslistaluonnoksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.   toteaa, että EU:n ja Venäjän väliset suhteet ovat viime vuosina jatkuvasti kehittyneet, mikä on johtanut syvään ja kattavaan taloudelliseen integroitumiseen ja keskinäiseen riippuvuuteen, joka vain lisääntyy tulevaisuudessa,

B.   katsoo, että EU:n ja Venäjän uuden yleisen yhteistyösopimuksen tekeminen, jota koskevien neuvottelujen kuudes kierros käytiin lokakuun 2009 alussa ja seuraava kierros on suunniteltu joulukuun 2009 puoliväliin, on erittäin tärkeä asia osapuolten yhteistyön kehittämisessä ja tehostamisessa,

C.   ottaa huomioon, että EU:lla ja Venäjällä, joka on YK:n turvallisuusneuvoston jäsen, on yhteinen vastuu maailmanlaajuisen vakauden ylläpitämisestä, ja katsoo, että EU:n ja Venäjän tehostettu yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat erityisen tärkeitä Euroopan vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta,

D.   ottaa huomioon, että Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestöön (WTO) vaikuttaisi merkittävästi EU:n ja Venäjän taloudellisten suhteiden kehittymiseen edellyttäen, että Venäjä sitoutuu WTO:n sitoumusten ja velvoitteiden täysimääräiseen noudattamiseen ja täytäntöönpanoon, sekä valmistaisi tietä kohti osapuolten syvää ja kattavaa taloudellista integroitumissopimusta, joka perustuu aitoon vastavuoroisuuteen,

E.   toteaa, että energian toimitusvarmuus on yksi Euroopan suurimpia haasteita ja yksi tärkeimmistä Venäjä-yhteistyön aloista; katsoo, että sekä jo olemassa olevien että kehitettävien uusien energiansiirtojärjestelmien täysipainoinen ja tehokas hyödyntäminen edellyttää yhteisiä ponnistuksia; toteaa, että Venäjän äskettäinen päätös perääntyä jo allekirjoittamastaan Euroopan energiaperuskirjaa koskevasta sopimuksesta hankaloittaa entisestään näitä suhteita ja herättää huolta meneillään olevan energiavuoropuhelun ja mahdollisen tulevan kehityksen puolesta; toteaa, että EU:n huomattava riippuvuus Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista saattaa estää unionia kehittämästä tasapainoista, johdonmukaista ja arvopohjaista suhtautumista Venäjään,

F.   pitää erittäin tärkeänä, että EU esiintyy yhtenäisenä, osoittaa vahvaa sisäistä solidaarisuutta ja omaksuu yhteisen kannan ja että sen jäsenvaltiot pidättyvät hyväksymästä Venäjän tekemiä tarjouksia, jotka koskevat kahdenvälisten suhteiden vahvistamista niihin halukkaiden jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että EU:n ja Venäjän suhteiden olisi perustuttava molempien etuihin ja yhteisiin arvoihin,

G.   ottaa huomioon, että Venäjän kehitys antaa edelleen aihetta olla vakavasti huolissaan demokratian ja ihmisoikeuksien tilasta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, tiedostusvälineiden lisääntyneestä valtiollisesta valvonnasta, poliisin ja oikeusviranomaisten kyvyttömyydestä löytää toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien murhista vastuussa olevat henkilöt, opposition tukahduttamisesta, viranomaisten valikoivasta lakien soveltamisesta sekä vaalien rehellisyydestä, 11. lokakuuta 2009 käydyt alue- ja kunnallisvaalit mukaan luettuina; toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) täysjäsen ja näin ollen sitoutunut noudattamaan demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin vuoden 2009 Saharov-mielipiteenvapauspalkinto myönnettiin kansalaisoikeuksia puolustavalle venäläiselle Memorial-järjestölle ja sen edustajille,

H.   katsoo, että EU ja Venäjä voisivat ja niiden tulisi toimia yhdessä aktiivisesti koko Euroopan, erityisesti yhteisten naapurimaiden rauhan ja vakauden puolesta ja tehdä yhteistyötä lopullisen ratkaisun aikaansaamiseksi kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti Venäjän ja Georgian ja sen itsenäisyyttä havittelevien Etelä-Ossetian ja Abhasian alueiden välisissä selkkauksissa sekä Vuoristo-Karabahissa ja Transnistriassa; katsoo, että Venäjän olisi kunnioitettava täysimääräisesti sen naapurimaiden oikeutta tehdä itse poliittiset ja taloudelliset päätöksensä,

I.   ottaa huomioon, että Venäjä ja Yhdysvallat aloittivat uudelleen 19. lokakuuta 2009 Genevessä keskustelut strategisten aseiden vähentämisestä tehdyn START-sopimuksen uudesta jatkosopimusluonnoksesta, mikä on ensimmäinen konkreettinen merkki Obaman hallinnon ilmoittamasta Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteiden lämpenemisestä; ottaa huomioon, että Yhdysvaltain puolustusministeri Robert Gates kertoi 23. lokakuuta 2009 Bratislavassa järjestetyn Naton ministerikokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että Gabalassa ja Armavirissa olevat Venäjän tutka-asemat, joita Venäjä ehdotti yhteiskäyttöön, saattaisivat olla todellinen voimavara koko Euroopan ohjuspuolustusjärjestelmälle, jota Yhdysvallat on parhaillaan perustamassa, mikä tarjoaa mahdollisuuden Yhdysvaltojen, Naton ja Venäjän kumppanuudelle yhteisen ohjuspuolustusjärjestelmän rakentamiseksi; ottaa huomioon, että Venäjä ja Valko-Venäjä järjestivät 18. syyskuuta–5. lokakuuta 2009 strategisia sotaharjoituksia, jotka noudattivat Etyjin vuoden 1999 Wienin asiakirjassa määriteltyjä menettelyjä mutta jotka antavat aihetta epäillä sitä, ovatko ne sopusoinnussa Venäjän ja Euroopan unionin hyvän yhteistyön hengen ja keskinäisen kunnioituksen kanssa,

1.   vahvistaa uskovansa, että Venäjä on edelleen yksi Euroopan unionin tärkeimmistä kumppaneista, kun ollaan rakentamassa kestävää yhteistyötä, ja EU:lla on sen kanssa yhteisten taloudellisten ja kaupallisten etujen lisäksi yhteinen tavoite toimia tiiviissä yhteistyössä maailmanlaajuisesti sekä yhteisissä naapurimaissa kansainvälisen oikeuden perusteella;

2.   panee merkille, että Tukholman huippukokouksessa keskitytään kattavaan taloudelliseen yhteistyöhön, erityisesti talous- ja rahoituskriisin vaikutuksiin sekä menetelmiin niiden hillitsemiseksi, joulukuussa 2009 Kööpenhaminassa pidettävän ilmastonmuutoskonferenssin valmisteluihin, energiaa ja energian toimitusvarmuutta koskeviin kysymyksiin, neuvotteluihin mahdollisesta viisumivapaudesta, lujitettua yhteistyötä koskevasta uudesta kahdenvälisestä yhteistyösopimuksesta käytävissä neuvotteluissa saavutettuun edistykseen sekä useiden kansainvälisten aiheiden ratkaisemiseen, joista voidaan mainita esimerkkeinä Iranin ydinohjelma ja Lähi-idän rauhanprosessi;

3.   asettuu tukemaan tulevien Venäjän-suhteiden kehittämistä pragmaattisesti siten, että keskitytään neljään yhteiseen alueeseen perustuvaan jatkuvaan yhteistyöhön, uuden yleisen yhteistyösopimuksen neuvotteluihin ja tähän mennessä tehtyjen sitoumusten ja sopimusten täytäntöönpanoon; toistaa kuitenkin kannattavansa voimakkaasti sitä, että uuden sopimuksen on mentävä puhtaasti taloudellista yhteistyötä pidemmälle ja sisällettävä myös demokratian, oikeusvaltion sekä ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamisen alat;

4.   toistaa tukevansa tavoitteena olevaa Venäjän liittymistä WTO:hon, mikä luo tasapuoliset kilpailuedellytykset molempien osapuolten liike-elämälle ja edistää suuresti Venäjän pyrkimyksiä rakentaa nykyaikainen, monipuolinen ja korkeaan teknologiaan perustuva kansantalous; kehottaa Venäjää ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta jäsenyyden tiellä vielä olevat esteet, eli Venäjän vientitullit, Venäjän kautta kuljetettavien tavaroiden rautatiemaksut, tavaraliikenteen ajoneuvojen tiemaksut sekä liha-, maito- ja kasvituotteiden tuontirajoitukset, voidaan poistaa, minkä jälkeen EU:n olisi ryhdyttävä keskustelemaan vapaakauppasopimuksen tekemisestä Venäjän federaation kanssa; odottaa, että tulevaisuudessa noudatetaan tehokkaampia politiikkoja monissa merkittävissä aiheissa, joista voidaan mainita esimerkkeinä tekijänoikeudet, radioaktiivinen jäte, ydinturvallisuus, EU:n kansalaisille myönnettävät työluvat; painottaa, että Venäjän viranomaisten on taattava kaikilla tasoilla EU:n kauppakumppaneiden ja sijoittajien syrjimätön kohtelu sekä harkittava uudestaan toimia, joilla torjutaan talouskriisiä äskettäisessä G20-huippukokouksessa sovittujen sitoumusten mukaisesti; pitää valitettavana, että Venäjä ei vieläkään noudata sitoumustaan luopua vähitellen Siperian ylilentomaksuista, ja kehottaa Venäjää allekirjoittamaan aiheesta Samaran huippukokouksessa vuonna 2007 aikaansaadun sopimuksen; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin äskettäisen päätöksen luopua yrityksestään liittyä WTO:hon yhtenä tulliliittona, mikä olisi voinut pitkittää neuvotteluja vuosilla;

5.   arvioi kiinnostuneena Euroopan unionin ja Venäjän mahdollisesta viisumivapaudesta käymien keskustelujen etenemistä; kehottaa lisäämään yhteistyötä laittoman maahanmuuton torjumiseksi, tarkastusten tehostamiseksi rajanylityspaikoilla sekä terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan tiedonvaihdon parantamiseksi; korostaa, että neuvoston ja komission on varmistettava, että Venäjä noudattaa osapuolten keskinäisen viisumipakon poistamista koskevan mahdollisen sopimuksen kaikkia ehtoja, jotta Euroopan turvallisuus ei vaarannu; korostaa tässä yhteydessä ihmisten välisten yhteyksien merkitystä ja niiden suotuisaa vaikutusta EU:n ja Venäjän suhteiden kehitykseen;

6.   kehottaa neuvostoa ja komissiota kaksinkertaistamaan ponnistelunsa EU:n ja Venäjän välisen rajan ylittämiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi ja kehottaa osallistumaan käytännön hankkeisiin sekä käyttämään täysimääräisesti uutta naapuruus- ja kumppanuusvälinettä ja raja-alueita koskevan yhteisöaloitteen (Interreg) varoja rajatylittävään yhteistyöhön;

7.   odottaa Euroopan unionin ja Venäjän allekirjoittavan sopimuksen, jolla luodaan energian toimitusvarmuutta koskeva varhaisvaroitusmekanismi, joka kattaa ilmoituksen, neuvottelun ja täytäntöönpanon; kehottaa puheenjohtajavaltiona toimivaa Ruotsia ja komissiota työskentelemään Venäjän viranomaisten, Gazpromin, Ukrainan viranomaisten ja Naftohaz Ukrainyn kanssa, jotta voidaan välttää viime vuosien toimituskatkojen toistuminen;

8.   korostaa energiayhteistyön merkitystä sekä Venäjälle että Euroopalle, sillä tämä yhteistyö saattaa tarjota tilaisuuden EU:n ja Venäjän kauppa- ja talousyhteistyön laajentamiseen; korostaa, että kyseisen yhteistyön olisi perustuttava keskinäisen riippuvuuden periaatteeseen ja avoimuusperiaatteeseen sekä yhdenvertaiseen markkinoille pääsyyn ja infrastruktuurien käytettävyyteen ja yhdenvertaisiin investointimahdollisuuksiin; kehottaa puheenjohtajavaltio Ruotsia, neuvostoa ja komissiota hyödyntämään huippukokouksen tarjoaman tilaisuuden ja osoittamaan venäläisosapuolille selkeästi sisäistä solidaarisuutta energia-alalla koskevat toimet, joita unioni on lisännyt, ja mitä kielteisiä seurauksia energian toimitusongelmista saattaa pitkällä aikavälillä koitua molemmille osapuolille; kehottaa Venäjää sisällyttämän nopeasti avoimuutta ja julkista vastuuta koskevan kansainvälisen parhaan käytännön kansalliseen lainsäädäntöönsä ja allekirjoittamaan valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista vuonna 1991 tehdyn Espoon yleissopimuksen;

9.   kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että energiaperuskirjan ja sen liitteenä olevan kauttakulkupöytäkirjan periaatteet sisällytetään EU:n ja Venäjän uuteen kumppanuussopimukseen;

10.   korostaa, että EU:n ja Venäjän federaation väliset kehittyvät infrastruktuuriyhteydet ovat molempia osapuolia hyödyttäviä ja niitä olisi näin ollen kannustettava ja niiden olisi perustuttava talous- ja ympäristökustannusten minimointiin; kannustaa Venäjää noudattamaan EU-energiayhteistyöhankkeissa energiaperuskirjassa määriteltyjä perusperiaatteita;

11.   ottaa huomioon, että teollisuusmaiden päästöjä olisi vähennettävä vuoteen 2050 mennessä ainakin 80–95 prosentilla vuoden 1990 päästötasoihin verrattuna, jotta mahdollisuus rajoittaa ilmastonmuutos kahden celsiusasteen nousuun olisi yhden suhde yhteen; korostaa, että kehittyneillä mailla on erityinen vastuu vähentää päästöjään eniten, ja katsoo, että teollistuneiden maiden on kyettävä vähentämään vuoteen 2020 mennessä kokonaispäästöjään vähintään 25 prosenttia mutta mieluiten lähemmäs 40 prosenttia kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) suosituksen mukaisesti; katsoo tässä yhteydessä, että kaikkien teollisuusmaiden on hyväksyttävä tavoitteita, jotka edellyttävät kunnianhimoisia vähennyksiä nykyisistä päästötasoista, ja kehottaa Venäjää harkitsemaan uudestaan pyyntöään päästöjen lisäämiseksi, mikä vastaa sen huomattavaa päästöjenvähentämispotentiaalia ja IPCC:n suosituksia, jotta sopimus saadaan Kööpenhaminassa aikaan nopeasti;

12.   painottaa tarvetta saada Venäjän täysipainoinen tuki sitoville Kioton pöytäkirjan jälkeisille ilmastonmuutoksen torjuntatavoitteille; kehottaa puheenjohtajavaltiota, neuvostoa ja komissiota työskentelemään yhdessä venäläisosapuolen kanssa, jotta voidaan varmistaa, että Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 pidettävässä ilmastonmuutoskonferenssissa saadaan aikaan maailmanlaajuinen kunnianhimoinen ja kattava sopimus, jolla estetään maapallon ilmaston lämpeneminen vaaralliselle tasolle;

13.   korostaa, että EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun yhteydessä on tärkeää käydä jatkuvaa keskustelua Venäjän ihmisoikeustilanteesta ja keskittyä siinä Venäjän viranomaisten toimiin ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuuden ja tiedotusvälineiden vapauden takaamiseksi, ja kehottaa parantamaan kyseisten kokousten rakennetta avoimuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi ja kiinnittämään erityistä huomiota yhteisiin toimiin rasismin ja muukalaisvastaisuuden torjumiseksi sekä avaamaan kyseisen prosessin, jotta Euroopan parlamentti, duuma, kansalaisyhteiskunta ja ihmisoikeusjärjestöt voivat osallistua siihen tehokkaasti, käytiinpä keskustelua sitten Venäjällä tai jossakin EU:n jäsenvaltiossa; vaatii, että ihmisoikeuksien suojelun on oltava ensisijainen aihe EU:n ja Venäjän huippukokouksen esityslistalla sekä olennainen osa EU:n ja Venäjän uutta yhteistyösopimusta; toistaa vaatimuksensa varmistaa, että Natalia Estemirovan, Andrei Kulaginin, Zarema Sadulajevan, Alik Džabrailovin, Makšarip Auševin, Stanislav Markelovin, Anastasia Baburovan ja Anna Politkovskajan murhaajat löydetään ja saatetaan oikeuden eteen;

14.   kehottaa neuvostoa ja komissiota kiinnittämään runsaasti huomiota öljy-yhtiö Jukosin entistä johtajaa Mihail Hodorkovskia vastaan meneillään olevaan toiseen oikeudenkäyntiin, johon on jo liittynyt useita vakavia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkauksia; kehottaa Venäjän viranomaisia vastustamaan mielivaltaa, kunnioittamaan oikeusvaltion periaatetta ja olemaan käyttämättä oikeuslaitosta poliittisena välineenä;

15.  Tuomitsee tunnetun ihmisoikeusaktivistin ja opposition edustajan Makšarip Auševin julman murhan, joka tapahtui ampumalla Ingušiassa; kehottaa erityisesti Venäjän viranomaisia toteuttamaan ennaltaehkäiseviä turvatoimenpiteitä ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi, kuten tutkimusten aloittaminen heti kun ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuva uhka on tullut syyttäjän ja oikeusjärjestelmän tietoon;

16.   kehottaa Venäjän viranomaisia noudattamaan kaikkia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä ja ratifioimaan viipymättä kyseisen elimen uudistusta koskevan pöytäkirjan; kehottaa duumaa ratifioimaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan nro 14;

17.   kehottaa puheenjohtajavaltio Ruotsia, neuvostoa ja komissiota hyödyntämään huippukokouksen tarjoaman tilaisuuden ilmaista selkeästi EU:n huoli monista kansainvälisistä aiheista, joissa Venäjän rakentava yhteistyö on ratkaisevan tärkeää johtuen sen asemasta kansainvälisessä politiikassa, ja tarpeesta lisätä yhteistyötä Irania, Afganistania, Lähi-itää ja muita kansainvälisen asialistan ratkaisevia aiheita koskevissa kysymyksissä;

18.   kehottaa neuvostoa ja komissiota kehittämään Venäjän hallituksen kanssa yhteisiä aloitteita turvallisuuden ja vakauden vahvistamiseksi maailmassa ja erityisesti yhteisissä naapurimaissa ja lopullisen ratkaisun aikaansaamiseksi kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti Vuoristo-Karabahin ja Transnistrian selkkauksissa ja ennen kaikkea Venäjän ja Georgian ja sen itsenäisyyttä havittelevien Etelä-Ossetian ja Abhasian selkkauksessa;

19.   suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti Euroopan unionin tarkkailuoperaation (EUMM) saavutuksiin, jotka ovat osoitus EU:n halukkuudesta ja kyvystä toimia päättäväisesti rauhan ja vakauden edistämiseksi ja auttoivat luomaan tarvittavat edellytykset 12. elokuuta ja 8. syyskuuta 2008 tehtyjen tulitaukosopimusten täytäntöönpanolle; toistaa olevansa sitoutunut Georgian alueelliseen koskemattomuuteen ja kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan täysin sitoumuksiaan; muistuttaa, että EUMM:n toimeksianto kattaa koko maan, ja vaatii EUMM:lle esteetöntä, siltä toistaiseksi evättyä pääsyä Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan; vahvistaa olevansa täysin sitoutunut Geneven neuvotteluihin ja EU:n, YK:n ja Etyjin yhteispuheenjohtajuuden jatkamiseen tällä foorumilla;

20.   kehottaa EU:ta ja Venäjää jatkamaan ponnistuksiaan edistyksen saavuttamiseksi Lähi-idän rauhanprosessissa ja etsimään ratkaisun Iranin ydinkysymykseen erityisesti sen jälkeen, kun Iran, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Saksa, Ranska ja Iso-Britannia pääsivät Genevessä 1. lokakuuta 2009 yhteisymmärrykseen polttoainessuunnitelmasta ja YK:n suorittamasta tarkkailusta äskettäin paljastuneessa rakenteilla olevassa rikastuslaitoksessa;

21.   on erittäin huolissaan siitä, millaisia vaikutuksia kansainväliseen turvallisuuteen on duuman hyväksymillä, Venäjän presidentin puolustuslakiin esittämillä muutoksilla, joiden mukaan Venäjä voi käyttää sotilasjoukkoja operaatioissa rajojensa ulkopuolella torjuakseen venäläisjoukkoihin tai muihin Venäjän rajojen ulkopuolelle sijoitettuihin joukkoihin kohdistuvan hyökkäyksen, torjuakseen tai estääkseen toiseen maahan kohdistuvan hyökkäyksen tai suojellakseen Venäjän kansalaisia ulkomailla, ja toteaa, että näistä viimeksi mainittu tapaus on erityisen kyseenalainen, kun Venäjä harjoittaa politiikkaa, johon kuuluu passien myöntäminen laittomasti pitkittyneistä konflikteista kärsivillä alueilla ja Ukrainaan kuuluvassa Krimissä;

22.   kehottaa puheenjohtajavaltiota ilmaisemaan EU:n tuen keskusteluille, joita Venäjä ja Yhdysvallat käyvät strategisten aseiden vähentämisestä tehdyn START-sopimuksen uudesta seuraajasta, sekä aloitteille, joilla on tarkoitus kehittää Yhdysvaltojen, Venäjän ja Naton yhteinen ohjuspuolustusjärjestelmä; uskoo, että START-sopimus voidaan saada aikaan ennen vuoden 2009 loppua;

23.   kehottaa Yhdysvaltojen ja Venäjän hallituksia ottamaan Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot täysimääräisesti mukaan keskusteluihin ohjuspuolustusjärjestelmiä koskevista kysymyksistä, myös ohjusten aiheuttamien riskien arvioinnista, ja myötävaikuttamaan tällä tavalla rauhaan ja vakauteen maailmassa ja erityisesti Euroopassa;

24.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.

(1) EYVL L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0022.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0021.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0309.

Päivitetty viimeksi: 2. syyskuuta 2010Oikeudellinen huomautus