Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0247(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0070/2009

Pateikti tekstai :

A7-0070/2009

Debatai :

PV 23/11/2009 - 17
CRE 23/11/2009 - 17

Balsavimas :

PV 24/11/2009 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0068

Priimti tekstai
PDF 67kWORD 34k
Antradienis, 2009 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos ***III
P7_TA(2009)0068A7-0070/2009

2009 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo, bendro teksto (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/20092007/0247(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0697) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2008)0724),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Tarybos bendrosios pozicijos(3) per antrąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę dėl Parlamento pasiūlytų bendrosios pozicijos pakeitimų (COM(2009)0420),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 5 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į savo delegacijos Taikinimo komitete pranešimą (A7-0070/2009),

1.   pritaria bendram tekstui;

2.   paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininku pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

3.   paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje;

4.   paveda Pirmininkui perduoti šią teisėkūros rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, 2008 9 24, P6_TA(2008)0449.
(2) Priimti tekstai, 2009 5 6, P6_TA(2009)0361.
(3) OL C 103 E, 2009 5 5, p. 1.

Atnaujinta: 2010 m. rugsėjo 2 d.Teisinis pranešimas