Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0221(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0076/2009

Внесени текстове :

A7-0076/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2009 - 7.2
CRE 25/11/2009 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0086

Приети текстове
PDF 70kWORD 35k
сряда, 25 ноември 2009 г. - Страсбург Окончателна версия
Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***II
P7_TA(2009)0086A7-0076/2009
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (14639/6/2009 – C7-0287/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0779),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2009)0348,

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 72 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0076/2009),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Отбелязва изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

4.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

5.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове от 22.4.2009 г., P6_TA(2009)0248.


Приложение

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Комисията подкрепя използването на общностни инструменти като програмата "Интелигентна енергия ‐ Европа" като принос към инициативи за повишаване на осведомеността на крайните потребители относно ползите от етикетирането на гумите.

До юни 2012 г Комисията ще предостави на уебсайта си "ec.europa" достъп, по-специално на организациите за защита на потребителите и на производителите на гуми, до пояснителна информация относно всеки от компонентите на етикета на гумите, както и хармонизиран калкулатор за икономиите на гориво.

Последно осъвременяване: 14 септември 2010 г.Правна информация