Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0221(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0076/2009

Indgivne tekster :

A7-0076/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/11/2009 - 7.2
CRE 25/11/2009 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0086

Vedtagne tekster
PDF 76kWORD 35k
Onsdag den 25. november 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet ***II
P7_TA(2009)0086A7-0076/2009
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. november 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (14639/6/2009 - C7-0287/2009),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0779),

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2009)0348),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0076/2009),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   noterer sig Kommissionens erklæring, der er vedføjet denne beslutning;

3.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

4.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

5.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster af 22.4.2009, P6_TA(2009)0248.


BILAG

KOMMISSIONENS ERKLÆRING

"Kommissionen støtter anvendelsen af fællesskabsinstrumenter, som f.eks. programmet "Intelligent Energi - Europa" som bidrag til initiativer, der øger slutbrugernes bevidsthed om fordelene ved mærkning af dæk.

Senest i juni 2012 vil Kommissionen på sin webside ec.europa til brug for navnlig forbrugerorganisationer og dækfabrikanter lægge oplysninger ud, der redegør for hver enkelt del af dækmærket, og en harmoniseret regnemaskine til beregning af brændstofbesparelsen."

Seneste opdatering: 14. september 2010Juridisk meddelelse