Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0221(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0076/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0076/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2009 - 7.2
CRE 25/11/2009 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0086

Hyväksytyt tekstit
PDF 65kWORD 33k
Keskiviikko 25. marraskuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Renkaiden polttoainetehokkuutta koskeva merkintä ***II
P7_TA(2009)0086A7-0076/2009
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. marraskuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14639/6/2009 – C7-0287/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0779),

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2009)0348),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0076/2009),

1.   hyväksyy yhteisen kannan;

2.   panee merkille tähän päätöslauselmaan liitetyn komission lausuman;

3.   toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

4.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, 22.4.2009, P6_TA(2009)0248.


LIITE

KOMISSION LAUSUMA

"Komissio kannattaa yhteisön välineiden kuten "Älykäs energiahuolto Euroopassa" -ohjelman käyttöä edistämään aloitteita, joilla parannetaan loppukäyttäjien tietoisuutta renkaiden merkitsemisen hyödyistä.

Komissio julkaisee kesäkuuhun 2012 mennessä ec.europa-verkkosivustollaan erityisesti kuluttajajärjestöjä ja rengasvalmistajia varten tiedot, joissa selitetään kukin renkaiden merkintää koskevista osatekijöistä, ja yhdenmukaistetun polttoainesäästölaskurin."

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2010Oikeudellinen huomautus