Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2775(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0165/2009

Rozpravy :

PV 25/11/2009 - 17
CRE 25/11/2009 - 17

Hlasování :

PV 26/11/2009 - 8.4

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0101

Přijaté texty
PDF 74kWORD 36k
Čtvrtek 26. listopadu 2009 - Štrasburk Konečné znění
Ratifikace a provádění aktuálních úmluv MOP
P7_TA(2009)0101B7-0165 a 0166/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o úmluvách, které MOP označila za aktuální

Evropský parlament ,

–   s ohledem na úmluvy, které Mezinárodní organizace práce (MOP) označila za aktuální,

–   s ohledem na Deklaraci MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci přijatou dne 10. června 2008,

–   s ohledem na Globální pakt o pracovních místech MOP přijatý dne 19. června 2009,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2008 o obnovené sociální agendě (KOM(2008)0412),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o obnovené sociální agendě(1) ,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. května 2004 nazvané "Sociální dimenze globalizace – přispění politiky EU k zajištění podpory všech obyvatel" (KOM(2004)0383),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. května 2006 nazvané "Podpora slušné práce pro všechny – Příspěvek Unie k provádění agendy slušné práce ve světě" (KOM(2006)0249),

–   s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropských společenství ve věci C-45/07 Komise v. Řecká republika (2) týkající se vnější pravomoci členských států, jenž souvisel s dohodou AETR,

–   s ohledem na Lisabonskou strategii pro růst a zaměstnanost,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že základní hodnoty jako svoboda, lidská důstojnost, sociální spravedlnost, sociální zabezpečení a rovnost tvoří nezbytné prvky udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje,

B.   vzhledem k tomu, že v situaci současné celosvětové hospodářské krize a krize zaměstnanosti se tyto zásady stávají ještě významnějšími,

C.   vzhledem k tomu, že již od roku 1919 MOP udržuje a rozvíjí systém mezinárodních pracovních norem, které zahrnují široké spektrum témat, jako je práce, zaměstnanost, sociální zabezpečení, sociální politika a související lidská práva,

D.   vzhledem k tomu, že mezi vnitřními a vnějšími politikami EU je nutné zajistit soulad,

1.   vítá úmluvy, které MOP označila za aktuální v návaznosti na třístranná jednání, jež probíhala v rámci MOP za účasti zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlád;

2.   vyzývá členské státy, aby v souladu se Smlouvami EU vzaly v úvahu silné sociální argumenty svědčící ve prospěch ratifikace a provádění úmluv, které MOP označila za aktuální;

3.   žádá Komisi, aby Parlamentu a členským státům přesně sdělila, které úmluvy spadají do pravomoci Evropské unie a na které se vztahuje zásada subsidiarity;

4.   vyzývá zvoleného předsedu Evropské rady, aby v rámci svého mandátu vybízel co nejcílevědoměji členské státy k tomu, aby ratifikovaly a prováděly aktualizované úmluvy MOP;

5.   vyzývá Komisi, aby zvážila přijetí doporučení určeného členským státům, v němž by podpořila ratifikaci všech úmluv, které MOP označila za aktuální, a aktivně tak přispěla k jejich provádění při současném zohledňování zásady subsidiarity;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2009)0370.
(2) Úř. věst. C 82, 4.4.2009, s.3.

Poslední aktualizace: 4. října 2010Právní upozornění