Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2778(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0157/2009

Rozpravy :

PV 26/11/2009 - 12.2
CRE 26/11/2009 - 12.2

Hlasovanie :

PV 26/11/2009 - 13.2

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0104

Prijaté texty
PDF 98kWORD 59k
Štvrtok, 26. novembra 2009 - Štrasburg Finálna verzia
Laos a Vietnam
P7_TA(2009)0104B7-0157, 0177, 0178 a 0179/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o situácii v Laose a vo Vietname

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na 15. letné zasadnutie ASEAN-u od 23. do 25. októbra 2009,

–   so zreteľom na inauguráciu medzivládnej komisie ASEAN-u pre ľudské práva 23. októbra 2009,

–   so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach 2008,

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom a na dialóg o ľudských právach medzi EÚ a vietnamskou vládou, ktorý sa koná dvakrát ročne,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Laose, najmä na uznesenie z 15. novembra 2001 o svojvoľnom zatýkaní a politickej situácii v Laose(1) a na uznesenie z 1. decembra 2005 o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži, Laose a vo Vietname(2) ,

–   so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi EÚ a Laoskou ľudovodemokratickou republikou z 1. decembra 1997 založenú na "dodržiavaní demokratických zásad a základných ľudských práv, ako sú ustanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv",

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

Vietnam

A.   keďže vietnamská vláda odmietla reagovať na mnohé z odporúčaní predložených počas všeobecného pravidelného preskúmania Rady OSN pre ľudské práva konaného od mája do septembra 2009 s cieľom zlepšiť dodržiavanie ľudských práv,

B.   keďže stovky ľudí sú vo Vietname v súčasnosti väznení za svoje náboženské alebo politické presvedčenie vrátane Montagnarda Christiansa, katolíckeho kňaza, menonitských pastorov, stúpencov viery cao dai a budhistov hoa hoa,

C.   keďže 27. septembra 2009 boli stovky mladých budhistických mníchov z kláštora Bat Nha brutálne napadnuté a zbité a ich kláštor bol spustošený, pričom štátne orgány a polícia ignorovali ich žiadosť o pomoc; keďže ostatní mnísi, ktorí našli útočište v chráme Phuoc Hue, sa stali obeťami fyzického násilia a zastrašovania zo strany polície; keďže mnísi čelia riziku vyhostenia zo strany vlády z dôvodu, že bývajú v kláštore Bat Nha bez povolenia a predchádzajúcej registrácie,

D.   keďže prepadnutie kláštora sa podľa mnohých spája s desaťbodovým návrhom náboženskej reformy, ktorý Thich Nhat Hanh predložil vietnamskému prezidentovi Nguyen Minh Trietovi v roku 2007,

E.   keďže všetky náboženské skupiny musí povoliť vláda a musia byť pod dohľadom riadiacich výborov vymenovaných vládou a keďže mnohé náboženské organizácie čelia zákazu a prenasledovaniu svojich členov, ak si chcú zachovať nezávislosť od vlády,

F.   keďže hodnostári Zjednotenej budhistickej cirkvi Vietnamu sú prakticky všetci vo väzení na čele s jej patriarchom Thich Quang Doom (81-ročným), najvýznamnejším vietnamským disidentom, ktorý je zadržiavaný už viac ako 27 rokov, v súčasnosti v jeho kláštore Zen Thanh Minh v Hočiminovom meste,

G.   keďže pani Tran Khai Thanh Thuyová, vietnamská spisovateľka a vedúca osobnosť hnutia za demokraciu vo Vietname, bola opätovne uväznená po tom, ako si odpykala deväťmesačný trest v roku 2007; keďže trpí vážnou cukrovkou, napriek ktorej ju vietnamské úrady odmietajú prepustiť na kauciu alebo jej dovoliť prijať akékoľvek lieky,

H.   keďže niekoľkým tzv. väzňom svedomia, ku ktorým patria Nguyen Van Ly, Le Thi Cong Nhan a Nguyen Binh Thanh, všetci odsúdení za "propagandu proti vláde Vietnamskej socialistickej republiky", je vo väzení odopieraná náležitá zdravotná starostlivosť, hoci ich zdravotný stav si vyžaduje okamžitú hospitalizáciu,

I.   keďže v neprítomnosti nezávislých organizácií na ochranu ľudských práv náboženskí vodcovia často preberajú úlohu ochrancov ľudských práv a bojujú za vyššiu mieru tolerancie a demokratickejšie zásady,

J.   keďže Vietnam, ktorý prevezme predsedníctvo v ASEAN-e v roku 2010, by mal ísť príkladom zlepšením uplatňovania ľudských práv, keďže vláda by mohla začať prepustením stoviek mierumilovných kritikov vlády, nezávislých náboženských aktivistov, blogerov a zástancov demokracie, ktorí sú v rozpore s medzinárodným právom uväznení za vyjadrovanie nenásilného nesúhlasu na základe neopodstatnených obvinení z porušovania národnej bezpečnosti,

Laos

K.   keďže 25. septembra 2009 Laoská ľudovodemokratická republika ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý zaručuje najmä právo ľudí na slobodu vierovyznania, slobodu združovania, slobodu prejavu a tlače, ako aj právo demonštrovať a politické práva,

L.   keďže takmer mesiac po 10. výročí "študentského hnutia" z 26. októbra 1999, ktoré začali študenti a učitelia vo Vientane, sú hlavní vodcovia tohto hnutia – Thongpaseuth Keuakaoun, Seng-Aloun Phenghphanh, Bouavanh Chanmanivong a Kèochay – stále tajne väznení, pričom na základe správ Khamphouvieng Sisa-At zomrel vo väzení za nejasných okolností,

M.   keďže tajná polícia Laoskej ľudovodemokratickej republiky zatkla 2. novembra 2009 viac ako 300 ľudí, ktorí sa pripravovali na pokojnú demonštráciu vo Vientiane pri príležitosti 10. výročia potlačenia hnutia s cieľom žiadať dodržiavanie ľudských práv a systém viacerých politických strán, a keďže deviati z nich pani Kingkèoová a pani Somchitová, páni Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, Nou, Somkhit a Sourigna – sú stále vo väzbe,

N.   keďže Laos naďalej prenasleduje komunity Hmongov z dôvodu ich povstania zo šesťdesiatych rokov 20. storočia, pričom Hmongovia, ktorí žijú v oblastiach Laosu pokladaných za strediská povstania, sú vystavení zatýkaniu, mučeniu, pohlavnému zneužívaniu a protizákonnému zabíjaniu,

O.   keďže 5 000 laoských Hmongov je v súčasnosti zadržiavaných v tábore Huay Nam Khao v Thajsku a vystavených deportácii v dôsledku dohody medzi vládami Thajska a Laosu a keďže ďalších 158 vrátane 85 detí je už viac ako tri roky zadržiavaných v neľudských podmienkach v Nong Khai,

P.   keďže existujú obavy ohľadom všeobecnej politickej situácie v Laose, v ktorom od roku 1975 vládne jediná strana a ktorého obyvateľstvu sú naďalej upierané základné ľudské práva,

Vietnam

1.   naliehavo vyzýva vládu, aby skončila so všetkými formami represií voči tým, ktorí uplatňujú svoje práva na slobodu prejavu, slobodu vierovyznania a náboženstva a slobodu združovania v súlade s medzinárodnými normami pre ľudské práva a vietnamskou ústavou; vyzýva vietnamskú vládu, aby dodržiavala svoje medzinárodné záväzky, čo predpokladá uznanie všetkých náboženských komunít, slobodné praktizovanie náboženstva a navrátenie všetkého majetku, ktorý štát svojvoľne zhabal Zjednotenej budhistickej cirkvi Vietnamu, katolíckej cirkvi a všetkým ostatným náboženským komunitám;

2.   odsudzuje oznámené násilné vyhnanie viac ako 150 mníchov a mníšok z kláštorov a skutočnosť, že čoraz napätejšia situácia po týchto akciách proti mierumilovnej budhistickej komunite je v jasnom rozpore so záväzkami dodržiavať medzinárodne dohodnuté normy pre slobodu vierovyznania, najmä pokiaľ ide o ľudí, ktorí sa pokúšajú uplatniť si svoje práva, ktoré sa vláda Vietnamskej socialistickej republiky ako člen Bezpečnostnej rady OSN a budúci predsedajúci štát ASEAN-u zaviazala dodržiavať;

3.   žiada Komisiu a Radu, aby v rámci súčasných rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci s Vietnamom začlenili záväznú a jednoznačnú doložku o ľudských právach a demokracii spolu s mechanizmom, ktorý umožní jej vykonávanie, s cieľom skončiť systematické porušovanie demokracie a ľudských práv;

4.   žiada skončiť všetky druhy prenasledovania a zastrašovania a umožniť mníchom a mníškam praktizovať budhizmus podľa tradícií budhistickej komunity Thich Nhat Hanh v Bat Nha a inde;

5.   žiada bezpodmienečné prepustenie Thich Quang Doa a znovunastolenie právneho štatútu Zjednotenej budhistickej cirkvi Vietnamu a jej hodnostárov;

6.   vyzýva vládu, aby zriadila nezávislú komisiu pre ľudské práva, prijala a vyšetrila obvinenia z mučenia a ostatné prípady zneužitia moci zo strany verejných činiteľov vrátane príslušníkov tajných služieb a aby začala konanie s cieľom zrušiť trest smrti;

7.   vyzýva vládu Vietnamu vzhľadom na úlohu Vietnamu ako člena Bezpečnostnej rady OSN, aby vydala stále pozvania pre osobitných spravodajcov OSN, najmä pre oblasti slobody prejavu, náboženskej slobody, zákazu mučenia, ochrancov ľudských práv a násilia proti ženám a pre pracovnú skupinu OSN pre svojvoľné zadržiavanie;

Laos

8.   víta ratifikáciu Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach laoskou vládou; vyzýva laoské úrady, aby plne dodržiavali podmienky tohto paktu, aby bezodkladne uviedli do súladu laoské právo s jeho ustanoveniami a aby uplatňovali tieto ustanovenia podľa medzinárodne dohodnutých noriem, a najmä pokiaľ ide o slobodu prejavu, združovania a vierovyznania;

9.   opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku okamžitého prepustenia vodcov "študentského hnutia z 26. októbra 1999", ako aj všetkých väzňov svedomia zadržiavaných v Laose a poveruje príslušnú delegáciu EÚ vo Vientiane, aby sledovala túto záležitosť;

10.   vyzýva laoské úrady, aby bezpodmienečne prepustili všetkých ľudí, ktorí boli zatknutí počas pripravovanej pokojnej demonštrácie 2. novembra 2009;

11.   vyzýva thajské úrady, aby okamžite prestali zadržiavať 158 laoských Hmongov a aby im umožnili usadiť sa v Thajsku alebo v Spojených štátoch, Kanade, Holandsku alebo Austrálii, ktoré už súhlasili s ich prijatím; podobne vyzýva aj thajskú vládu, aby zaručila, že všetci laoskí Hmongovia v tábore Huay Nam Khao budú mať prístup k postupom na kontrolu a stanovenie štatútu, ak sa rozhodnú požiadať o azyl;

12.   vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala situáciu komunity laoských Hmongov a programy vlády pre etnické menšiny;

13.   opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku na laoské úrady, aby čo najskôr pripravili a uskutočnili všetky reformy potrebné na zabezpečenie demokracie v krajine, na garantovanie práva na pokojné vyjadrenie politickej opozície a na zabezpečenie skorého uskutočnenia medzinárodne sledovaných volieb, ktoré budú súťažou viacerých politických strán v záujme národného zmierenia;

Všeobecne

14.   naliehavo vyzýva úrady, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých ochrancov ľudských práv, politických väzňov a väzňov svedomia, keďže ich zadržiavanie je porušovaním ľudských práv; tiež žiada úrady, aby zabezpečili ich dobrý fyzický a psychický stav za všetkých okolností a aby tým, ktorí to potrebujú, ponúkli prístup k dobrej nezávislej odbornej lekárskej starostlivosti;

15.   vyzýva Radu a Komisiu, aby uskutočnili podrobné posúdenie vykonávacích politík v oblasti demokracie a ľudských práv, ktoré sa realizujú v Laose a vo Vietname od podpísania dohôd o partnerstve a spolupráci a aby o tom podali Európskemu parlamentu správu;

o
o   o

16.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vládam a parlamentom Vietnamu a Laosu, sekretariátu ASEAN-u, Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Ú. v. ES C 140 E, 13.6.2002, s. 577.
(2) Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 129.

Posledná úprava: 14. septembra 2010Právne oznámenie