Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2207(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0080/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0080/2009

Debates :

PV 15/12/2009 - 7
CRE 15/12/2009 - 7

Balsojumi :

PV 17/12/2009 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0113

Pieņemtie teksti
PDF 96kWORD 45k
Ceturtdiena, 2009. gada 17. decembra  - Strasbūra Galīgā redakcija
Elastības instrumenta izmantošana
P7_TA(2009)0113A7-0080/2009
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2009. gada 17. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2009)0660 – C7-0303/2009 – 2009/2207(BUD))

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0660 – C7-0303/2009),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 27. pantu,

–   ņemot vērā 2010. gada vispārējā budžeta projekta pirmo lasījumu Parlamentā 2009. gada 22. oktobrī(2) ,

–   ņemot vērā triju iestāžu 2009. gada 2. aprīlī pieņemto deklarāciju par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna finansējumu,

–   ņemot vērā 2009. gada 18. novembra saskaņošanas sanāksmes rezultātus,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7–0080/2009),

A.   tā kā ES iestādes uzskata, ka ir obligāti jāfinansē Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna (EERP ) otrais posms;

B.   tā kā pievienošanās sarunu laikā Bulgārija apņēmās slēgt Kozlodujas kodolelektrostaciju, 2007.–2009. gadā saņemot Kopienas finansiālu atbalstu;

C.   tā kā Kozlodujas elektrostacijas ekspluatāciju pilnīgi pārtrauks pēc 2009. gada un 2010.–2013. gadā tam būs vajadzīgs 300 000 000 EUR finansējums;

D.   tā kā abas budžeta lēmējiestādes 2009. gada 18. novembra saskaņošanas sanāksmē nolēma izmantot elastības instrumentu, lai:

   2010. gada budžetā papildinātu EERP finansējumu par 120 000 000 EUR;
   2010. gadā 75 000 000 EUR apmērā finansētu Kozlodujas elektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanu,

1.   konstatē, ka, neraugoties uz 2009. gada naudas līdzekļu pārdalīšanu un 2010. gada rezervēm, 1.a izdevumu kategorijas maksimālais apjoms neļāva pienācīgi finansēt EERP un Kozlodujas elektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanu; tādēļ atzinīgi vērtē saskaņošanas sanāksmē panākto vienošanos par elastības instrumenta izmantošanu šiem mērķiem kopumā par 195 000 000 EUR;

2.   pauž nožēlu, ka Komisija par Kozlodujas elektrostacijai vajadzīgo finansējumu informēja tikai grozījumu vēstulē Nr. 2/2010, t. i., pēc pirmā lasījuma Parlamentā, kad Parlaments jau bija noteicis savas prioritātes attiecībā uz 2010. gada budžetu; uzskata, ka priekšlikuma novēlotā saņemšana, kas radīja papildu spiedienu uz 1.a izdevumu kategoriju, ievērojami ietekmēja 2010. gada budžeta sarunu gaitu un Parlamenta spēju rīkoties saskaņā ar politiskajām prioritātēm;

3.   tomēr uzskata, ka ir svarīgi neatkāpties no politiskās apņēmības, kas pausta Protokolā par nosacījumiem un kārtību, kas Bulgārijai jāievēro, pievienojoties Eiropas Savienībai, un tātad turpināt 2010. gadā finansēt Kozlodujas elektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanu;

4.   uzsver, ka turpmākai Kozlodujas elektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanas finansēšanai 2011.–2013. gadā nevajadzētu skart pašreizējo daudzgadu programmu un pasākumu finansējumu;

5.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

6.   uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ;

7.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0051 un P7_TA(2009)0052.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 27. punkta 5. daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā abas budžeta lēmējiestādes 2009. gada 18. novembra saskaņošanas sanāksmē, izskatījušas visas iespējas pārdalīt apropriācijas 1.a izdevumu kategorijā, vienojās izmantot elastības instrumentu, lai papildinātu 2010. gada budžeta finansējumu, pārsniedzot 1.a izdevumu kategorijas maksimālo apjomu:

   par 120 miljoniem EUR, lai finansētu projektus enerģētikas jomā saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu;
   par 75 miljoniem EUR Kozlodujas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanai,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto elastības instrumentu, lai piešķirtu 195 miljonus EUR saistību apropriācijās 1.a izdevumu kategorijā.

Šos līdzekļus izmanto, papildinot finansējumu:

   par 120 miljoniem EUR, lai finansētu projektus enerģētikas jomā sakarā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu;
   par 75 miljoniem EUR Kozlodujas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanai.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

Strasbūrā, ...

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 14. septembraJuridisks paziņojums