Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2805(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B7-0261/2009

Viták :

PV 17/12/2009 - 12.1

Szavazatok :

PV 17/12/2009 - 13.1

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2009)0119

Elfogadott szövegek
PDF 78kWORD 44k
2009. december 17., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A homoszexualitás ellen irányuló ugandai törvénytervezete
P7_TA(2009)0119B7-0259, 0260, 0261, 0262, 0263 és 0265/2009

Az Európai Parlament 2009. december 17-i állásfoglalása a homoszexualitás ellen irányuló ugandai törvénytervezetről

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a nemzetközi emberi jogi kötelezettségekre és eszközökre, ide értve az emberi jogokról szóló ENSZ-egyezményekben és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben foglaltakat, amelyek biztosítják az emberi jogokat és alapvető szabadságokat és tiltják a hátrányos megkülönböztetést,

–   tekintettel az egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt partnerségi megállapodásra (Cotonoui Megállapodás)(1) , és a benne foglalt emberi jogi záradékokra, és különösen a 9. cikkre,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 6. és 7. cikkére, valamint az Európai Unióról működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 19. cikkére, amelyben az Európai Unió, illetve a tagállamok kötelezettséget vállalnak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmére, és amelyek uniós szintű eszközöket biztosítanak a hátrányos megkülönböztetés és az emberi jogok megsértése elleni küzdelemhez,

–   tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, és különösen annak 21. cikkére, amely tiltja a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést,

–   tekintettel a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés és a homofóbia ellen irányuló valamennyi uniós tevékenységre,

–   tekintettel a homofóbiáról, a kisebbségek védelméről és a diszkriminációellenes politikákról szóló korábbi állásfoglalásaira, nevezetesen az európai homofóbiáról szóló 2006. január 18-i(2) , a rasszista és homofób erőszak európai növekedéséről szóló 2006. június 15-i(3) és az európai homofóbiáról szóló 2007. április 26-i(4) állásfoglalására,

   tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés politikai ügyekkel foglalkozó bizottságának 2009. november 28-i, luandai ülésére,

–   tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésének a fiatalok társadalmi és kulturális integrációjáról és részvételéről szóló, 2009. december 3-i állásfoglalására,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel 2009. szeptember 25-én David Bahati parlamenti képviselő homoszexualitás ellen irányuló 2009. évi törvénytervezetet terjesztett az ugandai parlament elé,

B.   mivel a törvénytervezet keményebb büntetéseket helyez kilátásba a homoszexualitás büntetésére és életfogytig tartó börtönbüntetéssel vagy halálbüntetéssel kívánja sújtani az állítólagos leszbikus, meleg, biszexuális vagy transznemű személyeket,

C.   mivel a törvénytervezet olyan rendelkezést tartalmaz, amely alapján bárki három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható – azok a heteroszexuális személyek is, akik 24 órán belül nem jelentenek minden általuk ismert leszbikus, meleg, biszexuális vagy transz neműt, vagy akik az ilyen személyek emberi jogait támogatják,

D.   mivel a törvénytervezet előírja, hogy Uganda érvénytelenítse valamennyi olyan nemzetközi vagy regionális kötelezettségvállalását, amely a javasolt törvénytervezet rendelkezéseinek ellentmond,

E.   mivel a törvényt már elítélte De Gucht európai biztos, a brit, a francia és a svéd kormány, Obama elnök, valamint az Egyesült Államok képviselőháza külügyi bizottságának elnöke és alelnöke,

F.   mivel a nem-kormányzati szervezetek az egész világon és Ugandában is a homoszexuális közösségben való HIV/AIDS elleni küzdelem legfőbb akadályának minősítették a javasolt törvénytervezetet,

G.   mivel Afrikában a homoszexualitás csak 13 országban legális, míg 38 országban büntetendő, ezenkívül Mauritániában, Szudánban és észak-Nigériában a homoszexualitás halálbüntetéssel büntetendő, és mivel egy ilyen törvény elfogadása Ugandában kihathat más olyan afrikai országokra is, ahol az embereket szexuális irányultságuk miatt üldözik vagy üldözhetik,

1.   hangsúlyozza, hogy a szexuális irányultság az egyén magánélethez való joga körébe esik, amit nemzetközi emberi jogi törvény biztosít, amely szerint elő kell mozdítani az egyenlőséget és a megkülönböztetésmentességet, és biztosítani kell a szólásszabadságot; ebben az összefüggésben elítéli a "homoszexualitás ellen irányuló 2009. évi törvénytervezetet";

2.   következésképpen felszólítja az ugandai hatóságokat, hogy ne hagyják jóvá a törvénytervezetet és vizsgálják felül törvényeiket oly módon, hogy a homoszexualitás ne legyen büntetendő;

3.   emlékezteti az ugandai kormányt a nemzetközi jog és az emberi jogok tiszteletben tartására felszólító Cotonoui Megállapodás értelmében rá háruló kötelezettségekre;

4.   emlékeztet az Emberi Jogok és a Népek Jogai Afrikai Bizottsága és az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága nyilatkozataira, melyek szerint egy állam nemzeti törvényei révén nem tagadhatja meg nemzetközi emberi jogi kötelezettségvállalásait;

5.   különös aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a nemzetközi adományozóknak, nem kormányzati szervezeteknek és humanitárius szervezeteknek át kell gondolniuk, illetve be kell szüntetniük tevékenységüket egyes területeken, amennyiben a törvénytervezetet elfogadják;

6.   határozottan elutasít a halálbüntetés bevezetésére irányuló minden kezdeményezést;

7.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy mielőbb tiltakozzanak az ugandai hatóságoknál és amennyiben a törvény hatályba lép és amint megszegik a nemzetközi emberi jogi törvényeket, gondolja át Uganda iránti kötelezettségvállalásait, ide értve azt is, hogy más helyszínt javasol a 2010. május 31-re tervezett, a Római Statútum felülvizsgálatával foglalkozó konferenciának;

8.   felhívja a Tanácsot, a Bizottságot, és a tagállamokat, hogy elemezzék a szexuális irányultságon alapuló kivégzések, büntetések és hátrányos megkülönböztetés harmadik országokbeli helyzetét, és hogy összehangolt nemzetközi fellépésekkel mozdítsák elő az emberi jogok tiszteletben tartását ezekben az országokban a megfelelő eszközök révén, ide értve a helyi nem kormányzati szervezetekkel való partneri együttműködést is;

9.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Ugandai Köztársaság elnökének és az ugandai parlament elnökének.

(1) HL L 317., 2000.12.15., 3. o.
(2) HL C 287. E, 2006.11.24., 179. o.
(3) HL C 300. E, 2006.12.9., 491. o.
(4) HL C 74. E, 2008.3.20., 776. o.

Utolsó frissítés: 2010. szeptember 14.Jogi nyilatkozat