Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2806(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0270/2009

Keskustelut :

PV 17/12/2009 - 12.2
CRE 17/12/2009 - 12.2

Äänestykset :

PV 17/12/2009 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0120

Hyväksytyt tekstit
PDF 82kWORD 53k
Torstai 17. joulukuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Azerbaidžan: ilmaisunvapaus
P7_TA(2009)0120B7-0266, 0267, 0268, 0269, 0270 ja 0271/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2009 Azerbaidžanista: sananvapaus

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Azerbaidžanista ja etenkin 9. kesäkuuta 2005(1) ja 27. lokakuuta 2005(2) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta(3) ,

–   ottaa huomioon 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Etelä-Kaukasiaa koskevasta tehokkaammasta EU:n politiikasta: lupauksista tekoihin(4) ,

–   ottaa huomioon EU:n 22. tammikuuta 2009 antaman julkilausuman Azerbaidžanin tiedotusvälineiden vapaudesta ja EU:n puheenjohtajavaltiovaltion 12. marraskuuta 2009 antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston pääsihteerin 12. marraskuuta 2009 antaman lausuman Azerbaidžanin sananvapaudesta,

–   ottaa huomioon tiedotusvälineiden vapautta koskevista asioista vastaavan Etyjin edustajan lausunnot tiedotusvälineiden tilanteen heikkenemisestä Azerbaidžanissa, mukaan lukien hänen 22. toukokuuta 2007, 11. huhtikuuta 2008, 17. heinäkuuta 2008, 30. joulukuuta 2008, 21. huhtikuuta 2009, 10. syyskuuta 2009, 14. lokakuuta 2009 ja 11. marraskuuta 2009 antamansa lausunnot,

–   ottaa huomioon EU:n Etyjin pysyvän neuvoston kokouksessa 9. heinäkuuta 2009 antaman julkilausuman EU:n täydestä tuesta Etyjin mediavaltuutetun Azerbaidžania koskevalle työlle ja EU:n puheenjohtajavaltion 12. marraskuuta 2009 antaman julkilausuman nuorisoaktivistien ja bloginpitäjien Emin Millin ja Adnan Hajizaden tuomitsemisesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Azerbaidžan osallistuu aktiivisesti Euroopan naapuruuspolitiikkaan ja itäiseen kumppanuuteen ja on sitoutunut kunnioittamaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta, jotka ovat näiden kahden aloitteen keskeiset arvot,

B.   ottaa huomioon, että neuvosto päätti syyskuussa 2009 lähentää EU:n ja kolmen Etelä-Kaukasian valtion suhteita ja kehotti komissiota valmistelemaan luonnokset neuvotteluohjeiksi sellaisia uusia sopimuksia varten, joilla korvattaisiin nykyiset, pian päättyvät kumppanuus- ja yhteistyösopimukset,

C.   ottaa huomioon, että presidentti Ilham Alijevin 28. joulukuuta 2007 allekirjoittamalla asetuksella vapautettiin 119 vankia, joiden joukossa oli viisi toimittajaa,

D.   ottaa huomioon, että Azerbaidžanissa tapahtuneista viimeaikaisista tiedotusvälineiden ammattilaisten tuomioista, häirinnästä ja pelottelusta on olemassa hyvin dokumentoidut tiedot ja niitä on kuvattu myös Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kulttuuri-, tiede- ja koulutuskomitealle äskettäin annetussa tiedotusvälineiden vapautta koskevassa tausta-asiakirjassa sekä Amnesty International- ja Toimittajat ilman rajoja -järjestöjen kertomuksissa,

E.   ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman hyväksymisestä huolimatta tiedotusvälineiden toimintamahdollisuudet ovat viime vuosina huonontuneet, kun riippumattomia televisio- ja radioasemia on suljettu tilapäisesti, opposition johtavien sanomalehtien toimituksia on häädetty toimitiloistaan, tiedotusvälineiden edustajia vastaan on aloitettu useita oikeudenkäyntejä ja toimittajia vastaan on hyökätty fyysisesti, mikä on aiheuttanut toimittajien parissa laajalle levinnyttä pelkoa ja itsesensuuria; ottaa huomioon, että joulukuussa 2008 BBC:ltä, Radio Free Europe / Radio Liberty -kanavalta ja muilta ulkomaisilta tiedotusvälineitä evättiin mahdollisuus lähettää ohjelmia FM-radiotaajuuksilla,

F.   ottaa huomioon, että bloginpitäjät Emin Milli ja Adnan Hajizade pidätettiin 8. heinäkuuta 2009, kun kaksi miestä oli ensin hyökännyt heidän kimppuunsa pääkaupungissa Bakussa sijaitsevassa ravintolassa, ja että Amnesty Internationalin haastattelemien todistajien mukaan bloginpitäjiä oli pahoinpidelty heidän ollessaan illallisella muiden aktivistien kanssa,

G.   ottaa huomioon, että molemmat bloginpitäjät olivat käyttäneet verkossa toimivia välineitä, kuten Youtube, Facebook ja Twitter, ja levittäneet niiden avulla tietoa Azerbaidžanin poliittisesta tilanteesta ja arvostelleet maan hallitusta; ottaa huomioon, että 11. marraskuuta 2009 Bakussa toimiva Sabailin alueellinen tuomioistuin tuomitsi Emin Millin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi ja Adnan Hajizaden kahdeksi vuodeksi vankeuteen huliganismista ja lievän ruumiinvamman tuottamisesta,

H.   katsoo, että aktivisteja vastaan esitetyt syytteet vaikuttavat poliittisilta,

1.   pitää valitettavana bloginpitäjille Emin Millille ja Adnan Hajizadalle 11. marraskuuta 2009 annettuja ankaria vankeustuomioita, joiden perusteina olivat erittäin hatarat syytteet ja epäoikeudenmukainen oikeudenkäynti; kehottaa vapauttamaan Millin ja Hajizadan välittömästi ja järjestämään uuden, täysin avoimen ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, joka perustuu puolueettomaan poliisitutkintaan ja on kaikkien asiaan liittyvien kansainvälisten normien mukainen;

2.   on huolestunut tiedotusvälineiden vapauden heikkenemisestä Azerbaidžanissa, pahoittelee opposition toimittajien pidätyksiä, syytteeseen asettamista ja tuomitsemista erilaisten rikossyytteiden perusteella, kuten Eynulla Fatullayevin tapaus osoittaa, ja kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia vapauttamaan välittömästi vangitut toimittajat;

3.   palauttaa mieliin presidentti Ilham Alijevin maaliskuussa 2005 antaman lausunnon, jossa hän totesi, että kaikkien toimittajien oikeuksia suojellaan ja että valtion olisi turvattava ne;

4.   kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia puuttumaan poliisitutkinnan suorittamatta jättämiseen toimittajiin kohdistuneissa väkivalta- ja häirintätapauksissa ja siihen, että toistaiseksi monet rikokset ovat jääneet rankaisematta; korostaa, että tiedotusvälineiden työntekijöiden turvallisuutta on kiireesti parannettava; pitää myönteisinä rikoslain halventamista ja kunnianloukkausta koskeviin säännöksiin esitettyjä muutoksia, koska nämä säännökset voivat olla esteenä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden harjoittamiselle ja voivat johtaa itsesensuuriin, ja kehottaa hyväksymään muutokset nopeasti;

5.   kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia kiinnittämään erityistä huomiota kansalaisyhteiskunnan aktivistien – erityisesti hallituksesta riippumattomien nuorisojärjestöjen jäsenten sekä toimittajien ja tiedotusvälineiden – turvallisuuteen ja vapauteen, ryhtymään välittömästi toimiin, joilla annetaan yksilöille mahdollisuus osallistua rauhanomaiseen demokraattiseen toimintaan, sallimaan tällaisen toiminnan järjestäminen vapaasti ja ilman hallituksen puuttumista siihen ja suojelemaan toimittajia tiedotusvälineiden edustajiin viime aikoina kohdistetulta väkivallalta;

6.   paheksuu Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kulttuuri-, tiede- ja koulutuskomitealle äskettäin annetussa tiedotusvälineiden vapautta koskevassa tausta-asiakirjassa esitettyä kielteistä kehitystä, joka koskee tiedotusvälineitä ja yksittäisiä toimittajia Azerbaidžanissa; panee merkille tiedotusvälineiden vapautta koskevista asioista vastaavan Etyjin edustajan Etyjin neuvostolle antaman uuden määräaikaiskertomuksen sekä useiden kansainvälisten kansalaisjärjestöjen, kuten Committee to Protect Journalists, Toimittajat ilman rajoja, Kansainvälinen Pen ja Human Rights Watch, ilmaiseman vakavan huolestumisen asiasta;

7.   kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia uusimaan useiden kansainvälisten radioasemien – BBC World Service, Voice of America ja Radio Free Europe/Radio Liberty – lähetysluvat FM-taajuuksilla; toteaa, että kun näiden radioasemien lähetykset FM-taajuuksilla päättyvät, menetetään tärkeitä, puolueettomia ja arvokkaita riippumattomia julkisen palvelun tarjoamia laadukkaita tietolähteitä ja vähennetään Azerbaidžanin tiedotusvälineiden moniarvoisuutta;

8.   kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia osoittamaan riittävää edistymistä täyttämällä erityisesti demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien alalla sopimussuhteiden parantamiselle asetetut edellytykset, kuten itäisestä kumppanuudesta 19.–20. maaliskuuta 2009 annetussa Eurooppa-neuvoston julkilausumassa todetaan;

9.   pitää myönteisinä Azerbaidžanin viranomaisten ponnisteluja, myös kahta Azerbaidžanin valtion Euroopan integraatiota käsittelevän komitean vuonna 2009 pitämää kokousta, joilla pyritään parantamaan nykyisiä mekanismeja ihmisoikeuksien turvaamiseksi ja maan demokraattisten toimielinten valmiuksien tehostamiseksi, ja kehottaa EU:ta ja Azerbaidžania vauhdittamaan vuoropuheluaan ihmisoikeuskysymyksistä;

10.   pitää myönteisenä Azerbaidžanin viranomaisten osallistumista Azerbaidžania koskevaan arviointiin yleistä määräaikaisarviointia käsittelevän YK:n työryhmän kuudennessa kokouksessa, joka pidettiin 6. helmikuuta 2009, ja kehottaa Azerbaidžanin hallitusta panemaan kattavasti täytäntöön yleisen määräaikaisarvioinnin suositukset, myös ratifioimalla Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön, dekriminalisoimalla kunnianloukkauksen ja herjauksen, jotta voidaan poistaa toimittajiin kohdistuvat tarpeettomat paineet, varmistamalla sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden täydellisen noudattamisen, turvaamalla mahdollisuuden ottaa vastaan tiedotusvälineiden lähetyksiä, tutkimalla toimittajiin ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuneet rikokset ja häirintä ja asettamalla niihin syyllistyneet syytteeseen, panemalla tehokkaasti täytäntöön oikeuden rauhanomaiseen kokoontumiseen sekä yhdistymisvapauden, parantamalla vankilaoloja ja turvaamalla heikossa asemassa olevien ryhmien oikeudet, kuten vähemmistöjen, maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja maan sisäisten pakolaisten oikeudet;

11.   odottaa Azerbaidžanin hallituksen panevan täytäntöön hankkeen, joka koskee tukea Azerbaidžanin oikeuslaitoksen uudistuksille ja jonka on tarkoitus parantaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta, erityisesti mitä tulee oikeusalan oppilaitoksen ja alueellisten tuomioistuinten perustamiseen ja toimintaan sekä tukeen seuraamusjärjestelmän uudistamiselle kansainvälisten normien mukaisesti;

12.   kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia huolehtimaan siitä, että 23. joulukuuta 2009 pidettävät paikallisvaalit ovat vapaat, puolueettomat ja kansainvälisten normien mukaiset, ja tunnustaa vaaliprosessin merkityksen valtiorakenteiden kehitysprosessissa jatkuvien demokraattisten aluetason uudistusten sekä kansalaisyhteiskunnan ja koko poliittisen järjestelmän vakiinnuttamisen avulla;

13.   pitää myönteisenä uusien alikomiteoiden perustamista EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisen yhteistyökomitean alaisuuteen, koska ne lujittavat institutionaalisia puitteita, jotka mahdollistavat keskustelun oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla sekä keskustelun ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja demokratiasta, työllisyydestä ja sosiaaliasioista, kansanterveydestä, koulutuksesta, nuorisosta, kulttuurista, tietoyhteiskunnasta ja audiovisuaalipolitiikasta sekä tieteestä ja teknologiasta;

14.   kehottaa Azerbaidžania ryhtymään uusiin toimiin voidakseen panna kattavasti täytäntöön Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman ja kehottaa komissiota avustamaan Azerbaidžania edelleen tässä asiassa;

15.   kehottaa Azerbaidžanin tasavallan presidenttiä valvomaan lakien täytäntöönpanon ja valtion turvallisuusrakenteiden alalla tehtävää työtä maassaan erityisesti tiedotusvälineiden ja muiden ihmisoikeuskysymysten alalla, koska kyseiset tahot etäännyttävät toiminnallaan ja menettelytavoillaan tarkoituksellisesti Azerbaidžania EU:sta;

16.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä Azerbaidžanin presidentille ja parlamentille.

(1) EUVL C 124 E, 25.5.2006, s. 569.
(2) EUVL C 272 E, 9.11.2006, s. 567.
(3) EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 443.
(4) EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 53.

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2010Oikeudellinen huomautus