Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0037/2010

Rozpravy :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Hlasování :

PV 21/01/2010 - 7.1

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0005

Přijaté texty
PDF 82kWORD 45k
Čtvrtek 21. ledna 2010 - Štrasburk Konečné znění
Nedávné útoky na křesťanské komunity
P7_TA(2010)0005B7-0035, 0037, 0038, 0039, 0045 a 0048/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2010 o nedávných útocích na křesťanské komunity

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení, a zejména na usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o vážných událostech, které ohrožují existenci křesťanských a jiných náboženských komunit,

–   s ohledem na článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na Deklaraci o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že podpora dodržování demokracie, lidských práv a občanských svobod patří mezi základní zásady a cíle Evropské unie a představuje společný základ pro její vztahy se třetími zeměmi,

B.   vzhledem k tomu, že podle mezinárodního humanitárního práva, a zejména článku 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, má každý právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; vzhledem k tomu, že toto právo zahrnuje svobodu změnit náboženství nebo víru a svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať už veřejně nebo v soukromí, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním,

C.   vzhledem k tomu, že Evropě se stejně jako jiným částem světa nevyhýbají případy porušování této svobody a že zde dochází k jednotlivým trestným činům namířeným proti členům menšin na základě jejich víry,

D.   vzhledem k tomu, že Evropská unie opakovaně potvrdila svou podporu svobodě myšlení, svobodě svědomí a svobodě náboženského vyznání a zdůraznila, že vláda má povinnost zaručit tyto svobody na celém světě,

E.   vzhledem k tomu, že dne 6. ledna 2010 pachatel projíždějící kolem zabil sedm osob – šest koptských křesťanů a policistu – a další zranil ve chvíli, kdy věřící odcházeli z kostela po půlnoční mši o koptských Vánocích ve městě Nag Hammádí v Horním Egyptě; vzhledem k tomu, že v posledních týdnech došlo k dalšímu násilí mezi koptskými křesťany a muslimy, které egyptská vláda kvalifikovala jako ojedinělé případy násilí,

F.   vzhledem k tomu, že dne 8. ledna 2010 egyptské orgány prohlásily, že v souvislosti s útokem v Nag Hammádí dne 6. ledna zatkly a zadržují tři osoby; vzhledem k tomu, že egyptský nejvyšší státní zástupce rozhodl o tom, že tyto tři obviněné by měl Mimořádný soud státní bezpečnosti soudit za úmyslnou vraždu,

G.   vzhledem k tomu, že koptští křesťané představují 10 % egyptského obyvatelstva; vzhledem k tomu, že v posledních letech opakovaně dochází k násilným činům namířeným proti koptským křesťanům v Egyptě,

H.   vzhledem k tomu, že egyptská ústava zaručuje svobodu vyznání a svobodu vykonávat náboženské obřady,

I.   vzhledem tomu, že vztahům s Egyptem připisuje značnou důležitost a zdůrazňuje význam Egypta a vztahů mezi EU a Egyptem pro stabilitu a rozvoj evropsko-středomořské oblasti,

J.   vzhledem k tomu, že Malajská katolická církev podala v roce 2007 žalobu na malajskou vládu poté, co tato vláda pohrozila, že z důvodu bezpečnosti státu zakáže vydávání deníku Herald , pokud nepřestane slovo "Bůh" překládat jako "Alláh", což je výraz, který běžně používají osoby křesťanského vyznání hovořící malajsky,

K.   vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2009 malajský Nejvyšší soud rozhodl, že křesťané v Malajsii mají ústavní právo používat slovo "Alláh", pokud hovoří o Bohu, a že toto slovo není vyhrazeno pro islám,

L.   vzhledem k tomu, že po tomto rozhodnutí došlo v Malajsii nejméně k devíti útokům na křesťanské kostely,

M.   vzhledem k tomu, že v roce 2009 vláda zabavila více než 15 000 výtisků bible v malajštině, v níž se k označení Boha používá slovo "Alláh", a že je dosud nevrátila,

N.   vzhledem k tomu, že malajská vláda připouští používání slova "Alláh" křesťany ve státech Sabah a Sarawak, zatímco proti jeho používaní v jiných oblastech země má námitky, což vede k další diskriminaci v celé křesťanské komunitě v Malajsii,

O.   vzhledem k tomu, že dialog mezi jednotlivými komunitami je zásadní z hlediska upevňování míru a vzájemného porozumění mezi národy,

1.   zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání je základním lidským právem, které zaručují mezinárodní právní nástroje, a důrazně odsuzuje veškeré násilí, diskriminaci a nesnášenlivost založené na náboženském vyznání a víře, proti nábožensky založeným osobám, odpadlíkům od víry a nevěřícím;

2.   vyjadřuje své znepokojení ohledně nedávných útoků proti koptským křesťanům v Egyptě a svou soustrast rodinám obětí; vyzývá egyptskou vládu, aby zajistila osobní bezpečnost a fyzickou integritu koptských křesťanů a členů jiných náboženských menšin v zemi;

3.   vítá snahu egyptských orgánů o nalezení osob a pachatelů, kteří stáli za útokem z 6. ledna 2010; vyzývá egyptskou vládu, aby zajistila, že všechny osoby odpovědné za tento útok a za další násilné činy vůči koptským křesťanům a jiným náboženstvím či menšinám budou postaveny před soud a souzeny v řádném procesu;

4.   vyzývá egyptskou vládu, aby zajistila veškerá lidská práva a základní svobody koptských křesťanů a členů dalších náboženských obcí a menšin, včetně práva na svobodou volbu a změnu náboženství, a zabránila jakékoli diskriminaci vůči těmto skupinám;

5.   lituje, že na evropské půdě dochází k případům nábožensky motivovaného násilí, včetně vraždy Marwy al-Šerbíníové, a vyjadřuje svou solidaritu s rodinami obětí;

6.   vyjadřuje své znepokojení nad nedávnými útoky proti kostelům a místům bohoslužeb v Malajsii a svou solidaritu s oběťmi; vyzývá malajské orgány, aby zajistily osobní bezpečnost a fyzickou integritu osob praktikujících vlastní náboženství a aby přijaly příslušné kroky k ochraně kostelů a dalších budov, kde se konají bohoslužby;

7.   vyzývá malajské orgány, aby důkladně a rychle prošetřily údajné útoky proti místům bohoslužeb a aby odpovědné osoby postavily před soud;

8.   domnívá se, že útok na malajské Ministerstvo vnitra je porušením svobody náboženského vyznání; je obzvláště znepokojen, že malajská vláda jednala v rozporu se zákonem a že její zásah přispěl k rostoucímu napětí mezi náboženskými skupinami v zemi;

9.   vítá rozhodnutí malajského Nejvyššího soudu a vyzývá malajské orgány, aby jeho rozhodnutí respektovaly; vyzývá malajskou vládu, aby se nesnažila o znovuzavedení zákazu používat slovo "Alláh", ale naopak aby se snažila zmírnit výsledné napětí a zdržela se činů, které by mohly narušit mírové soužití mezi převládajícím a menšinovým náboženstvím, jak je uvedeno v malajské Ústavě;

10.   vyzývá Radu, Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby se v rámci vztahů EU a spolupráce s příslušnými zeměmi zaměřily především na situaci náboženských menšin, včetně křesťanských komunit;

11.   podporuje veškeré iniciativy zaměřené na podporu dialogu a vzájemného respektu mezi jednotlivými komunitami; vyzývá všechny církevní orgány, aby podporovaly toleranci a podnikly kroky proti nenávisti, násilné radikalizaci a extremizmu;

12.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Egypta a vládě a parlamentu Malajsie.

Poslední aktualizace: 30. září 2010Právní upozornění