Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0105(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0048/2009

Předložené texty :

A7-0048/2009

Rozpravy :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Hlasování :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0012

Přijaté texty
WORD 63k
Středa 10. února 2010 - Štrasburk Konečné znění
Způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství ***I
P7_TA(2010)0012A7-0048/2009
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. února 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství(KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0382),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 162 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0095/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému paramentu a Radě nazvané Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 178 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0048/2009),

1.   přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. února 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství
P7_TC1-COD(2009)0105

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 437/2010.)

Poslední aktualizace: 12. října 2010Právní upozornění