Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/2619(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

B7-0066/2010

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9

Testi adottati :

P7_TA(2010)0019

Testi adottati
WORD 67k
L-Erbgħa, 10 ta' Frar 2010 - Strasburgu Verżjoni finali
L-eżitu tas-Samit ta' Kopenħagen dwar it-tibdil fil-klima
P7_TA(2010)0019B7-0064, 0066, 0070, 0077, 0083 u 0085/2010

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Frar 2010 dwar l-eżitu tal-Konferenza ta' Kopenħagen dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 15)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) u l-Protokoll ta' Kjoto tal-UNFCCC,

–   wara li kkunsidra l-Pjan ta" Azzjoni ta" Bali (Deċiżjoni 1/COP 13),

–   wara li kkunsidra l-ħmistax-il Konferenza tal-Partijiet (COP 15) għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) u l-ħames Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kyoto (COP/MOP 5) li saret f'Kopenħagen, fid-Danimarka, mis-7 sat-18 ta" Diċembru 2009, u l-Ftehim ta' Kopenħagen,

–   wara li kkunsidra l-Pakkett tal-UE dwar it-Tibdil fil-Klima adottat fis-17 ta' Diċembru 2008,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar it-tibdil fil-klima, u b'mod partikolari dik tal-25 ta' Novembru 2009 dwar l-istrateġija tal-UE għall-Konferenza ta' Kopenħagen dwar il-Bidla fil-Klima (COP 15),

–   wara li kkunsidra l-Konferenza li jmiss; il-COP16, li se ssir fil-Messiku,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.   billi n-negozjati għal ftehim internazzjonali komprensiv għal perjodu post-2012 dwar it-tibdil fil-klima li kellhom jiġu konklużi f'Kopenħagen f'Diċembru 2009 ntemmu bi Ftehim deludenti li tiegħu l-Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC ħadet biss nota,

B.   billi l-Ftehim ma jorbotx legalment u ma jinkludi l-ebda għanijiet għal tnaqqis tal-emissjonijiet jew, tabilħaqq, xi impenn speċifiku biex jiġi konkluż ftehim li jorbot legalment fl-2010,

C.   billi l-Ftehim jirrikonoxxi l-bżonn li t-temperaturi globali jiġu limitati biex ma jitilgħux b'iżjed minn 2°C u jinkludi referenza biex jiġu mfittxija mezzi biex it-temperatura globali ma titlax b'iżjed minn 1.5°C,

D.   billi l-UE ma rnexxilhiex tilgħab rwol ewlieni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u lanqas biss kienet involuta fin-negozjati finali flimkien mal-Istati Uniti, maċ-Ċina, mal-Indja, mal-Brażil u mal-Afrika t'Isfel dwar l-abbozz finali tal-Ftehim,

E.   billi r-Raba' Rapport ta' Valutazzjoni tal-IPCC, flimkien ma' massa dejjem tikber ta' evidenza xjentifika, jirrikonoxxu li jeħtieġ ikun hemm tnaqqis kbir fl-emissjonijiet globali biex it-temperatura tad-dinja ma titlax b'iżjed minn 2°C,

F.   billi bosta pajjiżi żviluppati u pajjiżi li qed jiżviluppaw naqsu milli jappoġġjaw it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' qafas internazzjonali ġdid għall-ħarsien tal-klima,

G.   billi l-UE m'għandhiex tippermetti t-tnaqqis tal-impenn tagħha favur l-azzjoni rigward it-tibdil fil-klima, anki jekk xi wħud mis-sħab prinċipali tagħna fin-negozjati baqgħu jidhru li ma jridux inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom jew li mhumiex kapaċi jagħmlu dan,

H.   jinnota li 28 stat biss li mhumiex fl-UE ikkomunikaw il-miri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-2020 lin-NU sal-iskadenza tal-31 ta' Jannar 2010 u li xi wħud ikkomunikaw biss il-miri tal-effiċjenza li mhu se jwasslu għal ebda tnaqqis,

1.  Jiddispjaċih dwar id-dgħufija tal-Ftehim li ntlaħaq matul il-COP 15 għax dan la jressaqna aktar viċin ta' ftehim globali u komprensiv għall-perjodu post-2012, la jjistabbilixxi għanijiet globali għal tnaqqis fuq tul ta' żmien twil u medju u lanqas ma jiddikjara meta hemm bżonn li jieqfu jiżdiedu l-emissjonijiet globali; barra minn hekk, jinnota d-delużjoni f'moħħ il-pubbliku fir-rigward tal-falliment li jintlaħaq ftehim sinifikanti f'Kopenħagen;

2.  Iqis li d-dewmien biex jinstab ftehim internazzjonali ma jiġġustifikax il-posponiment ulterjuri tal-politiki tal-UE biex jintlaħaq l-impenn li diġà jorbot legalment biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tagħna b'20% sal-2020; itenni x-xewqa tagħna li naslu għal tnaqqis ta' 30%; jinnota wkoll li l-inizjattivi li saru fl-UE biex jiġu promossi u jitħeġġu l-ekonomija ekoloġika, is-sigurtà tal-enerġija u d-dipendenza mnaqqsa fuq l-enerġija għandhom jagħmluha iżjed u iżjed faċli biex jitwettaq l-impenn għal tnaqqis ta' 30%;

3.  Jirrikonoxxi li l-istima tal-ispiża biex l-UE tikseb tnaqqis ta' 30% fl-emissjonijiet tal-1990 sal-2020, illum hi anqas mill-istima tal-ispiża biex jinkiseb tnaqqis ta" 20% meta kien miftiehem u għalhekk jitlob lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposta biex l-UE tgħolli l-ambizzjoni tagħha u tiffissa b'mod unilaterali mira għal tnaqqis sal-2020 akbar minn 20%;

4.  Jistieden lill-UE biex tilħaq miri domestiċi permezz tal-iffrankar tal-enerġija u s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, u biex mill-aktar fis possibbli jintlaħaq qbil dwar mira vinkolanti għall-iffrankar tal-enerġija;

5.  Jesprimi d-diżappunt tiegħu dwar in-nuqqas ta' unità tal-Istati Membri għalhekk iħeġġeġ lill-UE biex titkellem b'vuċi waħda fin-negozjati internazzjonali dwar il-klima sabiex iżżomm ir-rwol tagħha ta" mexxej f'negozjati favur ftehim komprensiv li jorbot għall-perjodu post-2012, li jkun konformi mal-aħħar żviluppi fix-xjenza u konsistenti mal-objettiv ta' 2°C fil-COP 16;

6.  Barra minn hekk jiddispjaċih li l-UE ma kinitx kapaċi, permezz ta' impenji speċifiċi bikrin ta" finanzjament pubbliku internazzjonali għal sforzi kontra t-tibdil fil-klima f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, li tibni l-fiduċja fin-negożjati sabiex ikun hemm progress ulterjuri fil-Gruppi ta' Ħidma Ad Hoc; jistieden lil-UE, barra minn hekk, biex tiċċara l-pożizzjoni tagħha rigward li perjodu ulterjuri ta' impenn tal-Protkoll ta' Kjoto ikun kundizzjonali fuq li jkun hemm impenji simili għall-Istati Uniti skont strument legali ieħor u li regoli żejda tal-AAUs u l-LILUCF ma jnaqqrulux l-integrità ambjentali;

7.  Jenfasizza li hemm bżonn li tinħoloq 'diplomazija tal-klima' ġdida; għalhekk jitlob lir-Rappreżentant Għoli tal-UE u lill-Kummissarju responsabbli għall-Azzjoni dwar il-Klima biex imexxu din l-istrateġija speċjalment mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u dawk emerġenti li huma l-aktar progressivi; iħeġġeġ lill-UE biex taqbel dwar "Pjan għall-Messiku" li jinkludi d-diskussjoni tal-politiki dwar il-klima f'kull sħubija strateġika u f'kull ftehim ta" kooperazzjoni bilaterali u multilaterali sabiex tinħoloq strateġija esterna aktar koerenti għall-ħarsien tal-klima; jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex jibnu "Alleanza ta' Responsabbiltà", miftuħa għall-pajjiżi kollha li jqisu t-tibdil fil-klima bħala theddida ewlenija għall-umanità u li huma lesti li jaġixxu sabiex iwaqqfu t-tisħin globali;

8.  Jitlob lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex jinfurzaw il-prinċipju tal-"ġustizzja tal-klima" f'perspettiva fit-tul mill-2050 u lil hinn; għalhekk huwa favur klawżola ta' ekwità fin-negozjati internazzjonali tal-ġejjieni dwar il-klima;

9.  Jistieden forums bħal G20 jew il-Forum tal-Ekonomiji Ewlenin, li jirrappreżentaw il-produtturi ewlenin tal-karbonju, biex jieħdu responsabilità akbar biex jagħtu għajnuna biex jintlaħaq kunsens fin-negozjati formali;

10.  Jinnota l-impenn għal fond annwali ta" USD 100 biljun mill-pajjiżi żviluppati sal-2020 u s-somma ta' USD 30 biljun għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw matul it-tliet snin li ġejjin (2010-2012), biex jgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-istabbiliment ta" fond ekoloġiku għall-klima li jappoġġa l-proġetti li għandhom x'jaqsmu mad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; madankollu, jiddispjaċih li l-impenn huwa inqas mill-istima tal-Kummissjoni li se jinġabru EUR 100 biljun sal-2020;

11.  Jenfasizza r-responsabilità storika tal-pajjiżi żviluppati għat-tibdil irreversibbli fil-klima u r-responsabbiltà tagħhom li jipprovdu appoġġ tekniku u finanzjarju li jkun suffiċjenti, sostenibbli u prevedibbli lill-pajjiiżi li qed jiżviluppaw sabiex dawn ikunu jistgħu jinpenjaw ruħhom għal tnaqqis tal-emissjonijiet tagħhom ta" gassijiet serra, biex jadattaw għall-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima u biex inaqqsu l-emissjonijiet mid-deforestazzjoni u mid-degradazzjoni tal-foresti, kif ukoll biex iżidu l-bini tal-kapaċità sabiex jikkonformaw mal-obbligi skont il-ftehim internazzjonali tal-ġejjieni dwar it-tibdil fil-klima;

12.  Jinsisti li sabiex dawn l-impenji għall-għoti tal-appoġġ finanzjarju prevedibbli li huwa meħtieġ għat-taffija tat-tibdil fil-klima u għall-adattament għaliha fil-kuntest tal-UNFCCC, dawn jeħtieġ li jkunu ġodda u addizzjonali mal-ODA u indipendenti mill- proċeduri baġitarji annwali fl-Istati Membri; ifakkar dwar l-impenji eżistenti li għandhom l-għan li jilħqu livelli ta' ODA ta' 0.7 % tal-PGD sal-2015;

13.  Jemmen li l-UE għandha tidħol immedjatament f'negozjati mal-kontropartijiet Amerikani tagħna sabiex is-suq emerġenti tal-karbonju fl-Istati Uniti jkun kompatibbli ma" tagħna u b'hekk jinħoloq suq transatlantiku tal-karbonju bħala prekursur għal wieħed globali;

14.  Jisħaq fuq il-bżonn li l-appoġġ finanzjarju ta" applikazzjoni immedjata, li jammonta għal EUR 7.2 biljun, mogħti lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif imwiegħed mill-Istati Membri tal-UE, irid ikun ġdid u addizzjonali għall-baġits tal-ODA, irid jiġi kkoordinat fil-livell tal-UE u jsir operattiv kemm jista' jkun malajr u fi kwalunkwe każ sal-laqgħa ta' Ġunju 2010 f'Bonn; iqis dan bħala fattur ewlieni għall-bini tal-fiduċja għal laqgħa ta" suċċess fil-Messiku; jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex tirrapporta dwar l-użu tal-finanzjament immedjat imwiegħed u dwar il-karattru addizzjonali tiegħu fir-rigward tal-ODA eżistenti qabel il-laqgħa diġà msemmija ta' Bonn;

15.  Ifakkar li l-kontribuzzjoni kollettiva tal-UE għall-isforzi ta' mitigazzjoni u l-bżonnijiet ta' adattament tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw m'għandhiex tkun anqas minn EUR 30 000 miljun fis-sena sal-2020, ċifra li tista" tiżdied ma" għarfien ġdid dwar il-gravità tal-bidla fil-klima u l-iskala tal-ispejjeż tagħha;

16.  Jenfasizza li r-reviżjoni tal-baġit tal-UE li jmiss teħtieġ tiffoka fuq l-għoti suffiċjenti ta' riżorsi għal miżuri ta' protezzjoni kontra t-tibdil fil-klima u ta' adattament għalih, kemm fl-UE kif ukoll f'pajjiżi li qed jiżviluppaw; jinnota wkoll li r-reviżjoni għandha tqis l-introduzzjoni ta' mekkaniżmi finanzjarji ġodda u innovattivi biex jappoġġaw azzjoni internazzjonali dwar il-klima;

17.  Jilqa' l-impenn ambizzjuż ta' xi pajjiżi li qed jiżviluppaw qabel, matul u wara n-negozjati ta' Kopenħagen; jinnota li l-Ftehim sab qbil dwar il-kejl, ir-rappurtar u l-verifika ta' azzjonijiet ta' mitigazzjoni ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz ta' komunikazzjonijiet nazzjonali, li jkunu suġġetti għal konsultazzjonijiet u analiżi internazzjonali taħt linji gwida definiti b'mod ċar li għad iridu jiġu definiti u li hemm bżonn jiżguraw li s-sovranità u l-użu korrett tal-fondi jiġu rrispettati;

18.  Jaqbel mat-twaqqif ta" mekkaniżmu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li jirriżultaw mid-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti u għat-tisħiħ tal-assorbimenti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-foresti u għall-istabbiliment ta" Mekkaniżmu ta" Teknoloġija li jħaffef l-iżvilupp u t-trasferiment tat-teknoloġija, u jilqa" r-referenza għar-rwol tas-swieq biex iżidu l-effettività f'sens ta" nefqa tal-azzjonijiet ta" mitigazzjoni; jinnota wkoll li l-implimentazzjoni effettiva ta' mekkaniżmi bħal dawn teħtieġ ftehim fil-qafas tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima;

19.  Jenfasizza li kwalunkwe skema REDD futura trid tirrispetta d-drittijiet tal-popli indiġeni u l-komunitajiet lokali, inkluż id-dritt tagħhom għal propjetà kollettiva u għal territorji indiġeni awtonomi, u tipprevedi għall-parteċipazzjoni sħiħa u effettiva tagħhom, inkluż fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet REDD nazzjonali, u l-allokazzjoni jew id-distribuzzjoni tal-iffinanzjar;

20.  Jitlob sabiex l-effettività ambjentali tal-għanijiet għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-Anness I tkun il-prinċipju gwida fir-rigward tal-approċċ tal-UE għar-regoli tal-kontabilità internazzjonali għall-immaniġġjar tal-foresti u l-LULUCF; għall-ħolqien ta" mekkaniżmi flessibbli, u biex kwalunkwe suċċess akbar milli kien mistenni matul l-ewwel perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' Kyoto jiġi mfaddal favur l-għanijiet tal-perjodu post-2012;

21.  Jisgħobbih dwar in-nuqqas ta' progress fir-rigward tal-emissjonijiet globali marittimi u tal-avjazzjoni; jistieden lill-UE biex tiżgura li jitqies l-impatt sħiħ tal-avjazzjoni fuq il-klima u biex, fil-ftehim futur, l-għanijiet għat-tnaqqis għas-setturi marittimi u tal-avjazzjoni jkunu l-istess bħal dawk ta' setturi oħra tal-industrija;

22.  Jiddispjaċih li l-Istati Uniti u ċ-Ċina ma kinux lesti jaċċettaw ftehim iktar ambizzjuż għal raġunijiet ta' politika interna; jemmen li l-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti u ċ-Ċina huma importanti biex jintlaħaq ftehim internazzjonali li jorbot; iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-Istati Uniti u liċ-Ċina, kif ukoll lil sħab internazzjonali oħra, biex jipproponi impenji ulterjuri għal sistema internazzjonali għall-ħarsien tal-klima, sabiex jerġgħu jibdew id-diskussjonijiet u jintlaħaq ftehim internazzjonali ambizzjuż u li jorbot legalment, b'konformità mal-aħħar żviluppi fix-xjenza u konsistenti mal-objettiv ta' 2ºC;

23.  Jiddispjaċih li xi pajjiżi, l-iktar is-Sudan u l-pajjiżi tal-ALBA, adottaw attitudni ta' imblukkar fin-negozjati internazzjonali biex jevitaw impenji stretti u li jorbtu, minkejja l-livell għoli ta' impetu politiku f'Kopenħagen;

24.  Jindika l-kunxjenza dejjem tikber tal-pubbliku dwar l-impatt tat-tibdil fil-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw imma wkoll f'ekonomiji emerġenti b'mod mgħaġġel; jitlob għal djalogu msaħħaħ, b'mod partikolari mal-inqas pajjiżi żviluppati, l-Alleanza tal-Istati ta' Gżejjer Żgħar (AOISS) u l-Afrika, fit-triq lejn ftehim internazzjonali li jorbot dwar it-tibdil fil-klima sabiex jitnaqqsu l-impatt u l-konsegwenzi mistennija tat-tibdil fil-klima fuq id-demografija, is-saħħa pubblika, il-migrazzjoni u l-ekonomija f'dawk ir-reġjuni;

25.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li l-IPCC jirrevedi l-konklużjonijiet kollha tiegħu sabiex jikkonferma r-reviżjoni mill-pari tagħhom b'konformità mal-aqwa prinċipji tax-xjenza, u jissuġġerixxi li għandha tinġieb 'il quddiem it-tħejjija ta" rapport interim għall-aġġornament tal-konklużjonijiet u jemmen li rapporti futuri għandhom jagħmlu referenza speċifika għad-dikjarazzjonijiet ta" dawk li jisfidaw l-opinjoni tal-maġġoranza u li anke dawn għandhom ikunu soġġetti għal reviżjoni mill-pari;

26.  Iqis bħala essenzjali, għall-kompetittività tal-industrija tal-UE, li pajjiżi industrijalizzati oħra barra l-UE jaċċettaw li jagħmlu sforzi simili, kif ukoll li l-ekonomiji emerġenti u li qed jiżviluppaw jimpenjaw rwieħhom favur tnaqqis raġonevoli; ifakkar li l-miri għat-tnaqqis iridu jkunu kapaċi jiġu mkejla, irrappurtati u vverifikati u, f'dan is-sens, jilqa' l-impenji minn ċertu pajjiżi li qed jiżviluppaw li jippreżentaw rapporti nazzjonali dwar l-isforzi tagħhom għal tnaqqis fl-emissjonijiet;

27.  Iqis li l-laqgħat bilaterali bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali jistgħu jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għad-dibattitu u jiffaċilitaw il-fehim bejn il-partijiet; jipprevedi, għaldaqstant, li jagħmel dawn il-laqgħat qabel il-bidu tan-negozjati uffiċjali sabiex jikkontribwixxi b'mod aktar sinifikanti biex ikun hemm l-aħjar eżitu possibbli tan-negozjati;

28.  Jenfasizza li l-isfidi tal-politika dwar il-klima fil-ġejjieni mhumiex se jirrigwardaw biss it-tnaqqis tas-CO2 iżda wkoll użu aktar effiċjenti u sostenibbli tar-riżorsi naturali;

29.  Jafferma mill-ġdid l-appoġġ tiegħu għall-proċess ta' riforma fin-Nazzjonijiet Uniti, u jinnota li r-riżultat tal-Konferenza dwar il-Klima ta' Kopenħagen huwa eżempju ieħor li jikkonferma l-ħtieġa urġenti biex jerġgħu jitqiesu metodi ta' ħidma fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti; barra minn hekk, jibqa' kommess għan-negozjati dwar il-klima fil-qafas tan-NU, bħala l-uniku korp li leġittimament jista' jindirizza kwistjoni ta' importanza hekk fundamentali għall-komunità dinjija kollha kemm hi; iqis, madankollu, li hemm ħtieġa urġenti għal riflessjoni serja dwar kif il-proċess jista' jsir aktar effiċjenti;

30.  Jitlob għal trasparenza ikbar biex ikun possibbli involviment aħjar tas-soċjetà ċivili u tal-partijiet interessati fil-COP 16 fil-Messiku;

31.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, bit-talba li din tiġi ċċirkulata mal-partijiet kontraenti kollha li mhumiex parti mill-UE.

Aġġornata l-aħħar: 12 t'Ottubru 2010Avviż legali