Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0163(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0003/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0003/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 11/02/2010 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0026

Pieņemtie teksti
WORD 36k
Ceturtdiena, 2010. gada 11. februāra - Strasbūra Galīgā redakcija
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) grozīšana ***I
P7_TA(2010)0026A7-0003/2010
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2010. gada 11. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2006. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) (COM(2009)0588 – C7-0279/2009 – 2009/0163(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0588),

–   ņemot vērā EK līguma 181.a pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0279/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 212. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0003/2010),

1.   pieņem nostāju pirmajā lasījumā, kā izklāstīts zemāk;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 11. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2010, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)
P7_TC1-COD(2009)0163

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam - Regulai (ES) Nr. 540/2010)

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 16. novembraJuridisks paziņojums