Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2552(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

B7-0099/2010

Razprave :

PV 11/02/2010 - 10.2
CRE 11/02/2010 - 10.2

Glasovanja :

PV 11/02/2010 - 11.2

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0032

Sprejeta besedila
WORD 52k
Četrtek, 11. februar 2010 - Strasbourg Končna izdaja
Razmere na Madagaskarju
P7_TA(2010)0032B7-0099, 0100, 0101, 0102, 0103 in 0104/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2010 o razmerah na Madagaskarju

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju členov 8 in 9 cotonoujskega sporazuma o političnem dialogu in spoštovanju človekovih pravic,

–   ob upoštevanju resolucije, ki jo je skupna parlamentarna skupščina AKP–EU sprejela 3. decembra 2009 v Luandi,

–   ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Madagaskarju, zlasti resolucije s 7. maja 2009 o razmerah na Madagaskarju,

–   ob upoštevanju začasne izključitve Madagaskarja iz Južnoafriške razvojne skupnosti in Afriške unije,

–   ob upoštevanju stališča Afriške unije z 2. februarja 2010, v katerem je nezakoniti režim na Madagaskarju pozvala, naj opusti poskuse, da bi vsilila enostransko rešitev krize in v katerem znova potrjuje potrebo po vzpostavitvi običajnih tranzicijskih institucij v skladu z listino iz Maputa in dodatnim aktom iz Adis Abebe,

–   ob upoštevanju stališča organa za varnost in obrambo Južnoafriške razvojne skupnosti s 15. januarja 2010, v katerem poziva mednarodno skupnost, naj zavrne načrte Andryja Rajoelina, ki noče spoštovati sporazume o delitvi oblasti in hoče sklicati parlamentarne volitve marca,

–   ob upoštevanju sklepa Združenih držav Amerike, da Madagaskar zaradi političnih razmer ne bo več upravičen do ugodnosti iz sporazuma o afriški rasti in priložnostih,

–   ob upoštevanju sporazumov iz Maputa z 8. in 9. avgusta 2009 in dodatnega akta iz Adis Abebe s 6. novembra 2009, ki so jih podpisali štirje voditelji madagaskarskih političnih gibanj,

–   ob upoštevanju člena 122(5) svojega Poslovnika,

A.   ker je trajna politična nestabilnost, ki vlada po državnem udaru, Madagaskar potisnila v negotove družbeno-gospodarske in humanitarne razmere,

B.   ker se je voditelj Madagaskarja Andry Rajoelina, ki uživa podporo vojske, 18. decembra 2009 umaknil s pogajanj s političnimi skupinami na Madagaskarju o delitvi oblasti,

C.   ker je Andry Rajoelina 18. decembra 2009 imenoval nekdanjega vojaškega uradnika polkovnika Alberta Camilla Vitala za predsednika vlade,

D.   ker so opozicijske skupine, vključno s skupinami, ki jih vodi nekdanji predsednik Marc Ravalomanana, obsodile imenovanje polkovnika Alberta Camilla Vitala za predsednika vlade kot nezakonito dejanje nezakonite oblasti,

E.   ker prihaja do splošnih kršitev človekovih pravic, nadlegovanja in samovoljnih odvzemov prostosti poslancem, verskim pripadnikom in predstavnikom civilne družbe, ropanja cerkva in ustrahovanja tiska,

F.   ker mednarodna skupnost podpira pogajanja za iskanje izhoda iz krize, ki so trenutno namenoma zamrznjena, medtem ko sedanji nezakoniti režim kljubuje mednarodni skupnosti,

G.   ker je Evropska unija 6. julija 2009, na podlagi člena 96 cotonoujskega sporazuma začela postopek posvetovanj z Madagaskarjem in s tem dialog za iskanje ustreznih rešitev za politične težave v državi,

H.   ker prebivalci Madagaskarja hočejo in zmorejo izbrati lastno prihodnost in z njo upravljati,

I.   ker ima sedanji nezakoniti režim izključni nadzor nad izvršilno, zakonodajno in pravosodno vejo oblasti, pa tudi mediji,

J.   ker je Andry Rajoelina sporočil, da želi enostransko sklicati parlamentarne volitve, v nasprotju s časovno razporeditvijo volitev in ne da bi se posvetoval s prebivalci Madagaskarja, kot to predvidevata listina iz Maputa in dodatni akt in Adis Abebe,

K.   ker po podatkih Mednarodnega denarnega sklada pomoč donatorjev znaša polovico državnega proračuna Madagaskarja, Evropska unija pa je prekinila financiranje razvojne pomoči, dokler sedanja kriza ne bo demokratično rešena,

L.   ker ima večina prebivalstva za preživetje manj kot dolar na dan, ker je 7000 otrok resno podhranjenih in ker so se razmere od začetka politične krize še poslabšale,

M.   ker je vlada izdala odločbo, s katero je uzakonila izvoz neobdelanega lesa in les ogroženih drevesnih vrst, kar ogroža biotsko raznolikost države, ki bo morda za vedno izgubljena,

1.   ponovno odločno obsoja postopek, s katerim je Andry Rajoelina prevzel oblast na Madagaskarju, in pri tem očitno kršil določbe madagaskarske ustave, kar dejansko pomeni državni udar;

2.   ostro obsoja odločitev Andryja Rajoeline, da prekliče imenovanje Eugena Mangalazaja na mesto predsednika vlade, na katero je bil nameščen po sklenitvi sporazuma o delitvi oblasti med političnimi strankami oktobra 2009;

3.   ostro obsoja odločitev Andryja Rajoeline, da se ne bo udeležil tretjega kroga pogajanj v Maputu decembra in da se umakne iz pogovorov o delitvi oblasti;

4.   poziva k takojšnjemu izvajanju sporazumov, podpisanih v Maputu in Adis Abebi za ponovno vzpostavitev zakonite vlade;

5.   obsoja sistematično zatiranje opozicije, cenzuro medijev, ustrahovanje novinarjev in sistematično odvzemanje njihove prostosti, odvzeme prostosti in mučenje civilnega prebivalstva in političnih oseb, pridržanja številnih oseb brez obtožbe in na neznanih krajih; poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi političnih zapornikov in preklicu sodnih postopkov proti njim;

6.   izraža globoko zaskrbljenost zaradi izginotja več sto oseb, med njimi približno sto otrok in mladoletnih oseb;

7.   poziva k neodvisni mednarodni preiskavi vseh politični ubojev na Madagaskarju, vseh kršitev človekovih pravic in represivnih dejanj varnostnih sil in vojske;

8.   obsoja vsak poskus Andryja Rajoeline, da bi marca 2010 enostransko izvedel volitve, in izraža podporo le volitvam, ki bi jih pripravila vlada konsenza, ki bi vključevala vse politične predstavnike, kot to predvidevata listina iz Maputa in dodatni akt iz Adis Abebe, ter v skladu s časovno razporeditvijo volitev in po posvetovanju s prebivalci Madagaskarja; zato poziva Komisijo in države članice, naj v okviru, ki ga določajo sporazumi iz Maputa in Adis Abebe, napotijo misijo za opazovanje volitev;

9.   meni, da sta sporazum iz Maputa in dodatni akt iz Adis Abebe o Madagaskarju edini možni okvir za rešitev politične krize na Madagaskarju; meni, da je politično rešitev krize možno doseči samo s tvornim dialogom;

10.   poziva k takojšnjemu izvajanju postopka razorožitve in razpustitve milic za ponovno vzpostavitev državne vojske;

11.   poziva, naj se v primeru nespoštovanja obveznosti, sprejetih v Maputu in Adis Abebi, sprejmejo posamezne in ciljno usmerjene sankcije, ki bodo izbirno uporabljene proti tistim sedanjim vodjem Visoke tranzicijske oblasti, ki namerno zavirajo napredek;

12.   poziva k sodnemu pregonu oseb, osumljenih kraj zasebne ali javne lastnine in madagaskarskih naravnih virov; poziva vsako prehodno vlado, naj ne sklepa sporazumov ali dogovorov z drugimi državami ali podjetji o naravnih bogastvih in nacionalni dediščini pred volitvami in preden prebivalci Madagaskarja potrdijo zakonitost mandata nove vlade;

13.   poziva mednarodno skupnost in Evropsko unijo naj povečata človekoljubno pomoč prebivalcem Madagaskarja; opominja, da je postopna ponovna vzpostavitev programov sodelovanja z Madagaskarjem odvisna od ustanovitve običajnih tranzicijskih institucij za oblikovanju vlade konsenza, ki bi vključevala vse politične predstavnike v skladu z Listino iz Maputa in dodatnim aktom iz Adis Abebe, in celovitega spoštovanja vseh demokratičnih načel in temeljnih svoboščin;

14.   podpira nekdanjega predsednika Republike Mozambik Joachima Chissana, mediatorja Južnoafriške razvojne skupnosti, pri njegovih prizadevanjih v tem procesu in poziva vse štiri politične skupine na Madagaskarju, naj se nemudoma vrnejo k pogajanjem o političnem programu za poštene, demokratične in pregledne volitve leta 2010;

15.   poziva Afriško unijo, Južnoafriško razvojno skupnost in mednarodno kontaktno skupino, naj postopek tranzicije uspešno zaključijo;

16.   poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu poroča o napredku v postopku posvetovanja z Madagaskarjem na podlagi člena 96 cotonoujskega sporazuma;

17.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici/visoki predstavnici Evropske unije, Evropski komisiji, Svetu Evropske unije, svetu AKP–EU, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, Južnoafriški razvojni skupnosti, predsedniku Joaquimu Chissanu in komisiji Afriške unije.

Zadnja posodobitev: 16. november 2010Pravno obvestilo