Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2553(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0105/2010

Keskustelut :

PV 11/02/2010 - 10.3
CRE 11/02/2010 - 10.3

Äänestykset :

PV 11/02/2010 - 11.3
CRE 11/02/2010 - 11.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0033

Hyväksytyt tekstit
WORD 44k
Torstai 11. helmikuuta 2010 - Strasbourg Lopullinen painos
Burma
P7_TA(2010)0033B7-0105, 0106, 0107, 0108, 0109 ja 0110/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. helmikuuta 2010 Burmasta

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon neuvoston 27. huhtikuuta 2009 antamat päätelmät Burmasta/Myanmarista ja neuvoston yhteisen kannan Burmaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 19. kesäkuuta 2009 antamat päätelmät ja julkilausuman Burmasta/Myanmarista,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta 11. kesäkuuta 2009 antaman lausuman Burmasta/Myanmarista pakenevista karenisiviileistä,

–   ottaa huomioon EU:n puheenjohtajavaltion 23. helmikuuta 2009 antaman lausuman, jossa vaaditaan kaikki osapuolet kattavaa vuoropuhelua viranomaisten ja Burman/Myanmarin demokraattisten voimien välillä,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 23. joulukuuta 2009 antaman päätöslauselman 64/238 Myanmarin ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta 14. toukokuuta 2009 antaman lausuman Daw Aung San Suu Kyin pidätyksestä,

–   ottaa huomioon Aseanin puheenjohtajan 11. elokuuta 2009 antaman lausuman Myanmarista,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burmasta/Myanmarista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Burman/Myanmarin ihmisoikeustilanne heikkenee jatkuvasti, että poliittinen sorto on entisestään pahentunut ja että Burman kansan perusvapauksia loukataan järjestelmällisesti,

B.   toteaa, että sotilaat jatkavat yhä siviileihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia, kuten laittomia teloituksia, pakkotyöhön alistamista ja seksuaalista väkivaltaa, alueilla, joilla esiintyy etnisiä selkkauksia,

C.   huomauttaa, että Burman hallinto jatkaa laajalle levinnyttä ja järjestelmällistä lapsisotilaiden pakkovärväystä,

D.   toteaa, että tietojen mukaan Burmassa on noin 2 177 poliittista vankia, joista 14 on toimittajia, ja että vankilassa on edelleen yli 230 buddhalaismunkkia, jotka osallistuivat vuoden 2007 mielenilmauksiin,

E.   ottaa huomioon, että Burman/Myanmarin on syksyllä 2010 määrä järjestää ensimmäiset parlamenttivaalinsa kahteen vuosikymmeneen,

F.   huomauttaa, että vaalit perustuvat armeijan laatimaan perustuslakiin, jonka laillisuus on laajalti kyseenalaistettu; toteaa, että uuden perustuslain tarkoituksena on vuoden 2010 vaaleilla oikeuttaa viisi vuosikymmentä jatkunut sotilasvalta ja antaa sotilaille 25 prosenttia parlamenttipaikoista,

G.   ottaa huomioon, että uudessa perustuslaissa kielletään Kansallisen demokraattisen liiton (NLD) johtajaa ja Nobelin rauhanpalkinnon saanutta Aung San Suu Kyitä toimimasta julkisissa tehtävissä; toteaa, että jotkin oppositiopuolueet ja etniset vähemmistöryhmät ovat ilmoittaneet boikotoivansa vaaleja ja ettei NLD hyväksy vaalitulosta, ellei vaaleja ennen käydä vuoropuhelua perustuslain muuttamisesta,

H.   huomauttaa, että Ngwe Soe Lin tuomittiin 13 vuodeksi vankeuteen 28. tammikuuta 2010, koska hän oli työskennellyt ulkomaiselle Democratic Voice of Burma -uutistoimistolle, ja että Hla Hla Win tuomittiin 27 vuodeksi vankeuteen 30. joulukuuta 2009 samantapaisten syytteiden perusteella,

I.   toteaa, että poliittisiin toisinajattelijoihin kohdistuvia jatkuvia tukahduttamistoimia on pidettävä Burman juntan yrityksenä kiristää otettaan tiedotusvälineistä ennen myöhemmin tänä vuonna pidettäviksi kaavailtuja parlamenttivaaleja,

J.   toteaa, että Daw Aung San Suu Kyille langetettiin 11. elokuuta 2009 kolmen vuoden vankeustuomio, jonka Burman viranomaiset sittemmin lievensivät 18 kuukauden kotiarestiksi; huomauttaa, että hänen asianajajansa ovat valittaneet tuomiosta Burman ylimpään tuomioistuimeen; ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö on laajalti tuominnut Daw Aung San Suu Kyin perusteettoman oikeudenkäynnin ja hänelle langetetun tuomion,

K.   toteaa, että toukokuussa 2009 Burman armeijan ja demokraattisen Karenin buddhalaisarmeijan (DKBA) hyökkäyksissä tuhannet siviilit joutuivat siirtymään kotiseudultaan ja arviolta 5 000 pakolaista pakeni Thaimaahan; huomauttaa, että on olemassa suuri vaara, että karenipakolaiset joutuvat palatessaan vakavien ihmisoikeusloukkausten, kuten pakkotyöhön alistamisen ja Burman armeijan sotilaiden raiskausten, kohteeksi,

L.   huomauttaa, että Itä-Burmassa on arviolta puoli miljoonaa maansisäistä pakolaista, että 140 000 pakolaista asuu edelleen yhdeksässä leirissä Thaimaan ja Burman rajan tuntumassa ja että yli 200 000 rohingyaa asuu pakolaisleireissä tai hajallaan Bangladeshin kaakkoisosassa; toteaa, että Thaimaassa, Intiassa, Bangladeshissa ja Malesiassa asuu miljoonia burmalaisia maahanmuuttajia, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita ja että he joutuvat toisinaan ihmiskaupan kohteeksi,

M.   ottaa huomioon, että Bangladeshin lainvalvontaviranomaiset aloittivat 2. tammikuuta 2010 ennennäkemättömät tukahduttamistoimet Cox's Bazarin alueella sijaitsevien kahden virallisen pakolaisleirin ulkopuolelle majoittuneita rekisteröimättömiä rohingyapakolaisia kohtaan; toteaa, että yli 500 rohingyaa on sittemmin pidätetty, että osa pidätetyistä on pakotettu takaisin Burman rajan yli ja että osa on saanut syytteen maahanmuuttolainsäädännön nojalla ja joutunut vankilaan,

N.   huomauttaa, että yli 5 000 Bangladeshiin omatoimisesti majoittunutta rohingyaa on jo paennut kotoaan ja hakeutunut turvaan Ukhiassa sijaitsevalle Kutupalongin tilapäiselle leirille; toteaa, että leirillä asuu nyt arviolta jo 30 000 pakolaista, jotka eivät saa elintarvikeapua ja joilla ei ole mahdollisuutta ansaita elantoaan, sillä heidät pidätettäisiin, jos he lähtisivät leiriltä työnhakuun,

1.   tuomitsee jyrkästi jatkuvat ja järjestelmälliset Burman/Myanmarin kansan ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja perusluonteisten demokraattisten oikeuksien loukkaukset;

2.   on syvästi huolestunut Daw Aung San Suu Kyin äskeisestä oikeudenkäynnistä ja hänelle langetetusta tuomiosta ja vaatii, että hänet vapautetaan välittömästi ja ehdoitta; vaatii, että hänelle annetaan oikeus osallistua tuleviin vaaleihin;

3.   panee merkille Burman/Myanmarin hallituksen päätöksen vaalien järjestämisestä ja tähdentää, ettei niitä nykyisessä tilanteessa voida pitää vapaina ja demokraattisina; arvostelee erityisesti sitä, että Aung San Sui Kyitä on kielletty asettumasta ehdolle;

4.   vaatii Burman/Myanmarin hallitusta välittömästi aloittamaan aidon vuoropuhelun NLD:n sekä kaikkien muiden oppositiopuolueiden ja etnisten ryhmien kanssa; suhtautuu tältä osin myönteisesti YK:n pääsihteerin ja Burman/Myanmarin ihmisoikeuksia seuraavan erityisedustajan sovitteluyrityksiin;

5.   kehottaa painokkaasti Burman/Myanmarin hallitusta ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimiin, jotta voidaan varmistaa kansainvälisten vaatimusten mukainen vapaa, oikeudenmukainen, avoin ja kaikki osapuolet kattava vaaliprosessi, muun muassa säätämällä tarvittavat vaalilait ja antamalla kaikkien äänestäjien ja poliittisten puolueiden osallistua vaaleihin sekä hyväksymällä kansainvälisten tarkkailijoiden läsnäolon;

6.   tuomitsee Burman hallinnon poliittisten vastustajien tai toisinajattelijoiden pidätysten taustalla olevat mielivaltaiset syytökset, erityisesti buddhalaismunkkeihin kohdistuvan jatkuvan sorron ja pelottelun; kehottaa Burman viranomaisia pidättymään poliittisin perustein tehtävistä pidätyksistä ja vapauttamaan kaikki mielipidevangit, myös edellä mainitut munkit, viipymättä ja ehdoitta sekä siten, että heidän poliittiset oikeutensa palautetaan täysin;

7.   tuomitsee kokoontumis-, yhdistymis-, liikkumis- ja ilmaisunvapauden rajoitukset Burmassa/Myanmarissa; kehottaa Burman/Myanmarin viranomaisia poistamaan nämä rajoitukset, myös vapaisiin ja riippumattomiin tiedotusvälineisiin kohdistuvat rajoitukset;

8.   on huolestunut jatkuvasta syrjinnästä, ihmisoikeusloukkauksista, väkivallasta, lapsi- ja pakkotyövoiman käytöstä, pakkosiirroista ja sortotoimista, jotka kohdistuvat useisiin etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin, ja kehottaa Burman/Myanmarin hallitusta ryhtymään välittömästi toimiin vähemmistöjen tilanteen parantamiseksi;

9.   on syvästi huolestunut siitä, että sellaiset käytännöt kuin mielivaltaiset pidätykset, katoamiset, raiskaukset ja muut seksuaalisen väkivallan muodot, kidutus sekä julma, epäinhimillinen ja halventava kohtelu ovat edelleen yleisiä; kehottaa painokkaasti Burman/Myanmarin hallitusta varmistamaan kaikkien ilmoitettujen ihmisoikeusloukkausten täysimääräisen, avoimen, tehokkaan, puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan sekä saattamaan syylliset oikeuden eteen, jotta tällaiset rikokset eivät jää rankaisematta;

10.   kehottaa painokkaasti Burman sotilasjunttaa lopettamaan välittömästi lapsisotilaiden jatkuvan värväyksen ja käytön, tehostamaan toimia, joilla lapsia suojellaan aseellisilta selkkauksilta, sekä jatkamaan yhteistyötä lasten asemaa aseellisten selkkausten yhteydessä käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan kanssa;

11.   tuomitsee jyrkästi vähemmistöihin ja myös naapurimaista turvaa hakeviin henkilöihin kohdistuvat Burman/Myanmarin hallituksen etniset puhdistukset;

12.   kehottaa Thaimaan hallitusta edelleen majoittamaan ja suojelemaan karenipakolaisia, jotka pakenevat Burman/Myanmarin ihmisoikeusloukkauksia, ja tekemään yhteistyötä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston, Thaimaan ja Burman rajalla työskentelevän kansalaisjärjestöjen yhteenliittymän (TBBC) ja kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta löydetään vaihtoehtoinen ratkaisu 3 000 karenipakolaisen turvallisuuden varmistamiseksi;

13.   kehottaa komissiota Thaimaan ja Burman rajalla jatkuvan konfliktin huomioon ottaen säilyttämään humanitaarisen avun pääosaston tuen pakolaisten avustamiseksi kyseisellä alueella vuonna 2010;

14.   pitää myönteisenä, että Bangladeshin hallitus antaa suhteista Etelä-Aasian maihin vastaavan valtuuskunnan tehdä ensi viikolla tiedonhankintamatkan, jonka aikana selvitetään Cox's Bazarin ja Bandarbanin alueiden rohingyapakolaisten tilanne, ja kehottaa Bangladeshin hallitusta tunnustamaan, että rekisteröimättömät rohingyat ovat kansalaisuudettomia turvapaikanhakijoita, jotka ovat paenneet vainoa Burmassa/Myanmarissa ja tarvitsevat kansainvälistä suojelua, sekä tarjoamaan heille riittävän suojelun, mahdollisuuden ansaita elantonsa ja muita peruspalveluja;

15.   kehottaa Kiinan, Intian ja Venäjän hallituksia hyödyntämään taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaansa Burman/Myanmarin viranomaisiin, jotta maassa saataisiin aikaan huomattavia parannuksia, ja lopettamaan aseiden ja muiden strategisten resurssien toimitukset Burman hallinnolle;

16.   kehottaa neuvostoa pitämään voimassa Burman hallintoon kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, kunnes demokratiakehitys on selvästi lähtenyt käyntiin; kehottaa samalla neuvostoa arvioimaan rajoittavien toimenpiteiden vaikuttavuutta;

17.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle Catherine Ashtonille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n Burman/Myanmarin-erityislähettiläälle, Burman valtion rauhan ja kehityksen neuvostolle, Aseanin ja Asemin jäsenvaltioiden hallituksille, Bangladeshin ja Venäjän hallituksille, Asemin sihteeristölle, Aseanin parlamenttien väliselle Myanmar-kokoukselle, Daw Aung San Suu Kyille, Kansalliselle demokraattiselle liitolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Burman/Myanmarin ihmisoikeuksia seuraavalle YK:n erityisedustajalle.

Päivitetty viimeksi: 16. marraskuuta 2010Oikeudellinen huomautus