Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0028(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0015/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0015/2010

Viták :

PV 09/03/2010 - 5
CRE 09/03/2010 - 5

Szavazatok :

PV 09/03/2010 - 6.9
CRE 09/03/2010 - 6.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0049

Elfogadott szövegek
PDF 138kWORD 46k
2010. március 9., kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Huzamos tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezők mozgása ***I
P7_TA(2010)0049A7-0015/2010
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. március 9-i jogalkotási állásfoglalása a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek, valamint az 562/2006/EK rendeletnek a huzamos tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0091),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 62. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és (3) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6–0076/2009),

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0090),

–   tekintettel az EK-Szerződés 67. cikkére és 63. cikke első bekezdése 3. pontja a) alpontjára, amelyek értelmében a Tanács e javaslatról konzultált a Parlamenttel (C6-0107/2009),

–   tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 77. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjára, valamint 79. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

–   tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

–   tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. február 24-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint jóváhagyja az Európai Parlament álláspontját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0015/2010),

1.   elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.   a 2009/0025(COD) eljárást okafogyottnak nyilvánítja, miután a COM(2009)0090 bizottsági javaslat és az ahhoz kapcsolódó jelentéstervezetek tartalmát belefoglalták a 2009/0028(COD) eljárásba;

3.   jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozatát, amely ezen állásfoglalás mellékletét képezi;

4.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2010. március 9-én került elfogadásra, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek, valamint az 562/2006/EK rendeletnek a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról szóló .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2009)0028

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 265/2010/EU rendelet.)


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS NYILATKOZATA

„A Tanács és az Európai Parlament elismeri, hogy szükség van egy olyan átfogó és egységes szabályrendszerre, amely az Európai Unió szintjén biztosítja a másodgenerációs schengeni információs rendszerben (SIS II) a személyes adatok magas szintű védelmét.

Amennyiben a SIS II végrehajtása további jelentős késedelmet szenvedne, és ezáltal 2012 utánra is elhúzódna, úgy az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy terjessze elő a szükséges jogalkotási javaslatokat a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény megfelelő rendelkezéseinek módosítására annak biztosítása érdekében, hogy a schengeni információs rendszerbe bevitt személyes adatok a SIS II-re megállapított védelmi szinttel azonos szintű védelmet élvezzenek.„

Utolsó frissítés: 2010. november 18.Jogi nyilatkozat