Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2603(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0191/2010

Dezbateri :

PV 11/03/2010 - 12.3
CRE 11/03/2010 - 12.3

Voturi :

PV 11/03/2010 - 13.3

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0068

Texte adoptate
WORD 41k
Joi, 11 martie 2010 - Strasbourg Ediţie definitivă
Republica Coreea - legalizarea pedepsei cu moartea
P7_TA(2010)0068B7-0191, 0193, 0194, 0197 ?i 0198/2010

Rezoluția Parlamentului European din 11 martie 2010 referitoare la legalizarea pedepsei cu moartea în Republica Coreea

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la abolirea pedepsei cu moartea și necesitatea unui moratoriu imediat asupra execuțiilor în acele țări în care se aplică în continuare pedeapsa cu moartea,

–   având în vedere Rezoluția 62/149 din 18 decembrie 2007 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind un moratoriu asupra aplicării pedepsei capitale (adoptată pe baza raportului Comitetului III (A/62/439/Add.2)),

–   având în vedere versiunea revizuită și actualizată a Orientărilor UE privind pedeapsa cu moartea, adoptată de Consiliu la 3 iunie 1998,

–   având în vedere declarația finală adoptată de cel de-al patrulea Congres mondial împotriva pedepsei cu moartea, organizat la Geneva în perioada 24-26 februarie 2010, prin care se solicită abolirea universală a pedepsei cu moartea,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât Uniunea Europeană își exprimă angajamentul ferm de a aboli pedeapsa cu moartea și depune eforturi pentru ca acest principiu să fie universal acceptat;

B.   întrucât, la 25 februarie 2010, Curtea Constituțională a Republicii Coreea a statuat cu o majoritate de cinci la patru dintre membri că pedeapsa capitală este constituțională, și întrucât, cu toate acestea, judecătorii au subliniat că această chestiune privind menținerea sau abolirea pedepsei cu moartea ar trebui să fie dezbătută mai degrabă în cadrul Adunării Naționale decât în cursul unei proceduri constituționale;

C.   întrucât decizia Curții Constituționale a fost adoptată cu 5 voturi pentru și 4 împotrivă, și întrucât decizia din 1996 a fost adoptată cu 7 voturi pentru și 2 împotrivă;

D.   întrucât decizia Curții Constituționale a fost pronunțată ca răspuns la petiția adresată de un cetățean coreean în vârstă de 72 de ani condamnat pentru uciderea a patru turiști în 2007, care a susținut că pedeapsa capitală constituie o încălcare a dreptului său constituțional la demnitate;

E.   întrucât în Republica Coreea se află peste 55 de deținuți ale căror condamnări la moarte au fost confirmate;

F.   întrucât, în Republica Coreea, ultima execuție a avut loc în decembrie 1997; întrucât, sub noul regim al președintelui Kim Dae-jung, care a fost el însuși condamnat la moarte în 1980 pentru ca apoi să fie grațiat, pedeapsa capitală nu a mai fost aplicată, și întrucât, în ultimii 13 ani, Republica Coreea a făcut parte din grupul țărilor „aboliționiste în practică”;

G.   întrucât, în 2006, Comisia națională pentru drepturile omului a propus un proiect de lege privind abolirea pedepsei cu moartea;

H.   întrucât, la 18 decembrie 2007, Adunarea Generală a ONU a adoptat, cu o largă majoritate, o rezoluție prin care se solicită țărilor care aplică pedeapsa capitală să „instituie un moratoriu asupra execuțiilor în vederea abolirii pedepsei cu moartea”, al cărui conținut a fost reafirmat într-o rezoluție ulterioară adoptată la 18 decembrie 2008,

1.   recunoaște faptul că, din 1998, în Republica Coreea nu au mai avut loc execuții, această țară devenind de facto o țară aboliționistă; salută progresele pe care aceasta le-a înregistrat în ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor omului;

2.   își exprimă profunda dezamăgire cu privire la decizia Curții Constituționale a Republicii Coreea de a menține pedeapsa cu moartea, dar constată că decizia a fost adoptată de o foarte mică majoritate, spre deosebire de decizia din 1996 adoptată cu 7 voturi pentru și 2 împotrivă;

3.   își exprimă sprijinul pentru mișcările care luptă pentru abolirea pedepsei cu moartea în Republica Coreea;

4.   își reafirmă în general opoziția față de pedeapsa cu moartea, care vine în contradicție cu un sistem modern de justiție penală și care, contrar părerii comune, nu reduce rata criminalității;

5.   încurajează Republica Coreea să instituie un moratoriu legal asupra tuturor execuțiilor până la adoptarea de către Parlament a unei legi de abolire a pedepsei cu moartea;

6.   solicită guvernului Republicii Coreea să sprijine rezoluția ONU privind abolirea pedepsei cu moartea și să cosponsorizeze sau să voteze în favoarea unei rezoluții care să fie prezentată Adunării Generale;

7.   constată cu satisfacție că, în prezent, marea majoritate a țărilor lumii, care reprezintă mai mult de două treimi din comunitatea internațională, au abolit de jure pedeapsa capitală sau au instituit de facto un moratoriu asupra execuțiilor;

8.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentate a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, guvernului Republicii Coreea și Comisiei naționale pentru drepturile omului din Coreea (NHRCK).

Ultima actualizare: 30 noiembrie 2010Notă juridică