Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 107kWORD 66k
2010. május 5., szerda - Brüsszel Végleges kiadás
2008. évi mentesítés: Eurojust
P7_TA(2010)0116A7-0093/2010
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2010. május 5-i határozata az Eurojust 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egységnek (Eurojust) a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival együtt(1) ,

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) , és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(3) , és különösen annak 36. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) , és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0093/2010),

1.   mentesítést ad az Eurojust adminisztratív igazgatója számára az Eurojust 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtása tekintetében;

2.   észrevételeit az alábbi állásfoglalásban foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező állásfoglalást az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételükről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 304., 2009.12.15., 131. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 63., 2002.3.6., 1. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


2.Az Európai Parlament 2010. május 5-i határozata az Eurojust 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egységnek (Eurojust) a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival együtt(1) ,

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre(2) , és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(3) , és különösen annak 36. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) , és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0093/2010),

1.   jóváhagyja az Eurojust 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 304., 2009.12.15., 131. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 63., 2002.3.6., 1. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


3.Az Európai Parlament 2010. május 5-i állásfoglalása az Eurojust 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatának szerves részét képező észrevételekkel (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egységnek (Eurojust) a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival együtt(1) ,

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre(2) , és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(3) , és különösen annak 36. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) , és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0093/2010),

A.   mivel a Számvevőszék megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

B.   mivel 2009. április 23-án a Parlament megadta a mentesítést az Eurojust adminisztratív igazgatójának az Eurojust 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan(5) , és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásában többek között:

   tudomásul vette a Számvevőszék megállapítását, miszerint 2007-ben 18 000 000 EUR összegű előirányzat került lekötésre, amelyből 5 200 000 EUR került átvitelre;
   sajnálattal állapította meg, hogy a Számvevőszék – az előző két pénzügyi évhez hasonlóan – ismét talált hiányosságokat a közbeszerzési eljárásokban;
   aggodalmának adott hangot, hogy a Számvevőszék megállapította, hogy az Eurojustnak nem sikerült felvennie a 2007-es létszámtervben előírt álláshelyek betöltéséhez szükséges 60 alkalmazottat, és hogy 2007 végéig csak 95 álláshelyet töltöttek be;

1.   örömmel állapítja meg, hogy a Számvevőszék kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Európai Igazságügyi Együttműködési Egységnek a 2008. december 31-én lezárult pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból megbízható, és hogy az alapjául szolgáló ügyletek egészében véve jogszerűek és szabályszerűek;

Teljesítmény

2.   hangsúlyozza, hogy a mutatószámok hiánya, a felhasználói elégedettség mérésében meglévő hiányosságok, valamint a költségvetés és a munkaprogram közötti koordináció hiánya megnehezíti az Eurojust teljesítményének értékelését;

3.   üdvözli az Eurojust és az Európai Csalás Elleni Hivatal közötti együttműködés feltételeiről szóló gyakorlati megállapodás(6) 2008. szeptember 24-i megkötését;

4.   megjegyzi, hogy a következő években az Eurojust költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésnek továbbra is az Eurojust egész éves teljesítményén kell alapulnia;

Átvitt előirányzatok

5.   tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, miszerint az Eurojustnak 2008-ban is problémája volt az átvitt előirányzatokkal, noha az átvitt összeg alacsonyabb, mint az előző évben (a végleges költségvetési előirányzatok 13%-a, a 2007-ben átvitelre került 25% helyett); aggodalommal állapítja meg ugyanakkor, hogy az előző pénzügyi évről áthozott, valamint a törölt előirányzatok (1 000 000 EUR, azaz az átvitt előirányzatok 25%-a) szintje magas, ez pedig sérti az évenkéntiség elvét; felhívja ezért az Eurojustot, hogy tegyen intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a jövőben ilyen helyzet ismét előfordulhasson, és azután tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot;

6.   tudomásul veszi, hogy 2008-ban az Eurojust 191 390,56 EUR kamatbevételt könyvelt el; a pénzügyi elszámolások és a kamatkifizetések szintje alapján arra a következtetésre jut, hogy az Eurojust tartósan magas készpénzállománnyal rendelkezik; tudomásul veszi, hogy 2008. december 31-én az Eurojust készpénzállománya 4 612 878,47 EUR összeget ért el; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan lehet elősegíteni annak biztosítását, hogy a készpénzállománnyal való gazdálkodásra teljes mértékben szükséglet-orientált alapon kerüljön sor, összhangban a 2343/2002/EK, Euratom rendelet 15. cikkének (5) bekezdésével, és milyen megközelítésbeli változtatásokra van szükség az Eurojust készpénzállományának tartósan a lehető legalacsonyabban tartásához;

Hiányosságok a közbeszerzési eljárások terén

7.   sajnálja, hogy a Számvevőszék – az előző három évhez hasonlóan – ismét talált hiányosságokat a közbeszerzési eljárásokban; aggodalmát fejezi ki különösen a Számvevőszék azon megállapítása miatt, miszerint 2008-ban először is, a legtöbb közbeszerzési eljárás esetében nem végezték el a piaci érték előzetes becslését az eljárás megindítása előtt, másodszor, ismétlődő és súlyos hiányosságok jelentkeztek a szerződések ellenőrzése és a közbeszerzések programozása terén; rámutat arra, hogy ez a helyzet súlyos hiányosságokról árulkodik a különböző érintett Eurojust szervezeti egységek közötti együttműködési képességet illetően, valamint rávilágít az irányítás és ellenőrzés hiányára az engedélyezésre jogosult tisztviselő részéről;

8.   tudomásul veszi az Eurojust válaszát, miszerint kötelezettséget vállal cselekvési terv kidolgozására a Számvevőszék által megállapított hiányosságok kezelése céljából; felhívja ezért az Eurojustot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a cselekvési terv eredményeiről;

Emberi erőforrások

9.   aggodalmának ad hangot, hogy a Számvevőszék ismét hiányosságokat állapított meg a munkaerő-felvételi eljárások tervezése és lebonyolítása terén; megjegyzi különösen, hogy a betöltetlen álláshelyek szintje még mindig túl magas (26%), bár kevésbé jelentős, mint 2007-ben (33%);

10.   egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy az Eurojust nem tartotta tiszteletben az egyediség elvét, amikor a szerződéses és ideiglenes alkalmazottak bérezésére szánt előirányzatokból elvont 1 800 000 EUR összeget, főként azért, hogy növelje (238%-kal) az ideiglenes személyzetre szánt előirányzatokat;

11.   tudomásul veszi az Eurojust válaszát a Számvevőszéknek a személyzet kiválasztási eljárásokkal kapcsolatos bírálatára; kéri különösen, hogy az Eurojust tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a 2009-ben indított, új munkaerő-felvételi eljárásáról, amely mostantól nagyobb átláthatóságot és megkülönböztetés-mentességet hivatott biztosítani a külső és belső jelentkezőkkel való bánásmódot illetően;

Belső ellenőrzés

12.   aggodalmának ad hangot, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által tett 26 ajánlásból egy sem került teljes mértékben megvalósításra; megállapítja, hogy ezek közül négy „kritikusnak” minősül, tizenkettő pedig „nagyon fontosnak”; sürgeti ezért az Eurojustot, hogy késedelem nélkül hajtsa végre a humánerőforrás-gazdálkodásra vonatkozó alábbi ajánlásokat: rövid távú tervet készíteni a jelenleg üres álláshelyek betöltésére; átalakítani a humánerőforrás-osztály felépítését; csökkenteni az ideiglenes alkalmazottak számát; megerősíteni a felvételi eljárást; végrehajtási szabályokat elfogadni a szakmai előmenetelre vonatkozóan; biztosítani a felvételi bizottság tagjainak függetlenségét, és gondoskodni arról, hogy a közbeszerzési eljárások korrekt módon kerüljenek lebonyolításra;

o
o   o

13.   a mentesítési határozatát kísérő egyéb, horizontális jellegű észrevételek tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2010. május 5-i állásfoglalására(7) .

(1) HL C 304., 2009.12.15., 131. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 63., 2002.3.6., 1. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(5) HL L 255., 2009.9.26., 112. o.
(6) HL C 314., 2008.12.9., 4. o.
(7) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0139.

Utolsó frissítés: 2011. február 11.Jogi nyilatkozat