Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 105kWORD 55k
2010. május 5., szerda - Brüsszel Végleges kiadás
2008. évi mentesítés: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
P7_TA(2010)0117A7-0090/2010
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2010. május 5-i határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(1) ,

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) , és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre(3) , és különösen annak 21. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) , és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0090/2010),

1.   mentesítést ad az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének igazgatója számára az Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtása tekintetében;

2.   észrevételeit az alábbi állásfoglalásban ismerteti;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételükről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 304., 2009.12.15., 10. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


2.Az Európai Parlament 2010. május 5-i határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(1) ,

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre(2) , és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre(3) , és különösen annak 21. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) , és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0090/2010),

1.   jóváhagyja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

(1) HL C 304., 2009.12.15., 10. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


3.Az Európai Parlament 2010. május 5-i állásfoglalása, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező észrevételekkel (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(1) ,

–   tekintettel a Tanács 2010. február 16-i ajánlására (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre(2) , és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre(3) , és különösen annak 21. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) , és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0090/2010),

A.   mivel a Számvevőszék megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

B.   mivel 2009. április 23-án a Parlament megadta a mentesítést az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának az Ügynökség 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan(5) , és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban megjegyezte többek között, hogy:

   az Ügynökségnek együttműködés kialakítására és az átfedések elkerülésére kell törekednie más, az emberi jogok területén működő intézményekkel, különösen az Európa Tanáccsal;
   az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatot indított az Ügynökséggel kapcsolatban; következésképpen felkérte az OLAF-ot, az Ügynökséget és a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb tájékoztassák a mentesítő hatóságot a vizsgálat eredményeiről és az esetleges follow-up intézkedésekről;
   a Számvevőszék megállapította, hogy egy közbeszerzési eljárás során a közzétett értékelési módszer közvetett módon csökkentette az árkritérium relatív fontosságát, ami eltántoríthatott néhány lehetséges pályázót, és nem felelt meg az eredményes pénzgazdálkodás elvének;

1.   örömmel állapítja meg, hogy a Számvevőszék kellő mértékben megbizonyosodhatott arról, hogy az Ügynökségnek a 2008. december 31-én lezárult pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból megbízható, és hogy az Ügynökség éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek egészében véve jogszerűek és szabályszerűek;

Teljesítmény

2.   ösztönzi az Ügynökséget, hogy az eredmények értékelésére határozzon meg SMART-célkitűzéseket és RACER-mutatókat a programozás során; tudomásul veszi azonban az Ügynökség állítását, miszerint a 2009-re vonatkozó munkatervében figyelembe vette ezeket az észrevételeket;

3.   gratulál az Ügynökségnek, hogy 2009 közepén tevékenységalapú költségvetési szoftvert kezdett alkalmazni, amely világos mutatókkal fog szolgálni az előirányzott pénzügyi és emberi erőforrásokról;

4.   gratulál az Ügynökségnek, hogy megfogadta a Számvevőszék és a költségvetési hatóság által, az előző mentesítés során tett megjegyzéseket;

5.   megjegyzi, hogy a következő években az Ügynökség költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésnek továbbra is az Ügynökség egész éves teljesítményén kell alapulnia;

Az OLAF vizsgálata

6.   tudomásul veszi, hogy az OLAF 2009-ben befejezte az Ügynökséggel kapcsolatban, 2008-ban indított vizsgálatát, és azt további intézkedés nélkül lezárta;

Belső ellenőrzés

7.   elismeri, hogy 2008. februárban a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) follow-up ellenőrzést végzett a 2007-es jelentésében foglalt függőben lévő ajánlások végrehajtását illetően, és megállapította, hogy csak egy ajánlás (a munkaerő-felvétel igazgatótanács általi felügyelete) maradt függőben; megjegyzi azonban, hogy a körülmények megváltoztak, és hogy – az Ügynökség tevékenységének megkezdése és az új igazgató kinevezése után – az említett ajánlás elvesztette kezdeti célját, és ily módon teljesítettnek tekinthető;

o
o   o

8.   a mentesítési határozatot kísérő egyéb, horizontális jellegű észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2010. május 5-i állásfoglalására(6) .

(1) HL C 304., 2009.12.15., 10. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(5) HL L 255., 2009.9.26., 198. o.
(6) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0139.

Utolsó frissítés: 2011. február 11.Jogi nyilatkozat