Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2665(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0281/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Hlasování :

PV 20/05/2010 - 13.2

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0195

Přijaté texty
PDF 80kWORD 41k
Čtvrtek 20. května 2010 - Štrasburk Konečné znění
Thajsko
P7_TA(2010)0195B7-0278, 0279, 0280, 0281 a 0289/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o Thajsku

Evropský parlament ,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–  s ohledem na základní zásady Organizace spojených národů pro užití síly a střelných zbraní úředními osobami prosazujícími zákon z roku 1990,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dnů 8. a 13. dubna 2010 o politické situaci v Thajsku,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka sdružení ASEAN ze dne 12. dubna 2010 o situaci v Thajsku,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Thajsku došlo u násilným srážkám mezi demonstranty z řad tzv. „rudých košil“ a vládou a armádou, podporovanými hnutím tzv. „žlutých košil“, které si dosud vyžádalo životy více než 60 osob a přes 1700 zraněných,

B.  vzhledem k tomu, že byl vyhlášen ve více než 20 provinciích po celé zemi výjimečný stav,

C.  vzhledem k tomu, že dne 10. dubna 2010 došlo v Bankoku k výbuchu násilí mezi demonstranty a bezpečnostními silami,

D.  vzhledem k tomu, že dne 3. května 2010 předseda vlády Apchisit Vedžadžíva představil harmonogram pětibodového plánu, který by měl vést k všeobecným volbám dne 14. listopadu 2010,

E.  vzhledem k tomu, že od 13. května 2010 došlo k novému rozšíření násilí v Bankoku mezi militantními demonstranty a bezpečnostními silami,

F.  vzhledem k tomu, že výjimečný stav vyhlášený thajskou vládou vedl k cenzuře televizního satelitního vysílání, několika rozhlasových a televizních stanic a internetových stránek; vzhledem k tomu, že Evropská unie je hluboce znepokojena ohrožením svobody sdělovacích prostředků, a znovu potvrdila, že svoboda projevu je základním právem zakotveným ve Všeobecné deklaraci lidských práv,

G.  vzhledem k tomu, že při armádní operaci zahájené dne 19. května 2010 na zúžení bezpečnostního koridoru kolem hlavních táborů demonstrantů zahynulo několik osob, včetně italského novináře, a desítky lidí byly zraněny,

H.  vzhledem k tomu, že generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun vyjádřil znepokojení nad probíhajícím násilím a vyzval demonstranty i thajské orgány, aby učinili vše, co je v jejich silách, k zamezení dalšího násilí a ztrát na životech; vzhledem k tomu, že Vietnam předsedající sdružení ASEAN vyjádřil nad zhoršováním situace v Thajsku své znepokojení a vyzval všechny strany konfliktu, aby se zdržely násilí a usilovaly o usmíření,

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad násilnými střety mezi demonstranty a bezpečnostními silami v Thajsku, které ohrožují demokracii v této zemi, a vyjadřuje solidaritu thajskému lidu a všem rodinám, které v uplynulých týdnech ztratily své blízké;

2.  připomíná, že v základních zásadách OSN pro užití síly a střelných zbraní úředními osobami prosazujícími zákon se stanoví, že tyto orgány musí využít vždy, když to je možné, všech nenásilných prostředků předtím, než se uchýlí k použití síly a střelných zbraní, a že pokud je zákonné použití síly a střelných zbraní nevyhnutelné, musí je využívat pouze omezeně a jednat přiměřeně vzhledem k závažnosti porušení práva;

3.  vyzývá všechny zúčastněné strany k maximální zdrženlivosti a aby se přestaly uchylovat k politickému násilí;

4.  vítá rozhodnutí thajské vlády zřídit komisi zahrnující soudní znalce a zástupce akademických institucí na vyšetření úmrtí při incidentech dne 10. dubna 2010 a vyzývá vládu, aby tato vyšetřování rozšířila na případy nedávných úmrtí; podporuje iniciativu ministerstva pro sociální rozvoj a bezpečnost osob otevřít středisko pomoci zraněným a příbuzným obětí usmrcených ve srážkách mezi státními orgány a příznivci Sjednocené fronty demokracie proti diktatuře;

5.  vítá plán, který představil předseda vlády Apchisit Vedžadžíva dne 3. května 2010;

6.  vyzývá thajskou vládu k zajištění toho, aby vyhlášení výjimečného stavu nevedlo k nepřiměřeným omezením základních práv a osobních svobod; vyzývá thajskou vládu, aby ukončila cenzuru a omezování práva svobody projevu;

7.  naléhavě vyzývá zúčastněné strany, aby zahájily okamžitě konstruktivní dialog s cílem dosáhnout rychlého urovnání konfliktu na základě jednání a vyřešit současnou krizi mírovými a demokratickými prostředky;

8.  vítá iniciativu Národního výboru pro lidská práva na svolání poradní schůze za účasti intelektuálů, zástupů společenských hnutí, náboženských představitelů a čtyř bývalých předsedů vlády, Ananda Panyarachuna, Banharna Silapa-achy, Chavalita Yongchaiyudha a Chuana Leekpaie, na níž by mělo být nalezeno a navrženo řešení současné krize;

9.  zdůrazňuje své odhodlání podpořit demokracii v Thajsku, s ohledem na vynikající vztahy mezi EU a Thajskem a úlohou Thajska jako zdroje prosperity a stability v tomto regionu;

10.  naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby vyvinulo veškeré úsilí na zastavení násilí; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby úzce monitorovala politickou situaci a koordinovala své kroky se sdružením ASEAN s cílem podpořit dialog a upevnit demokracii v Thajsku;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, thajské vládě, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

Poslední aktualizace: 19. dubna 2011Právní upozornění