Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2702(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0287/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Hlasování :

PV 20/05/2010 - 13.3

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0196

Přijaté texty
PDF 98kWORD 59k
Čtvrtek 20. května 2010 - Štrasburk Konečné znění
Barma
P7_TA(2010)0196B7-0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288 a 0290/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o situaci v Barmě / Myanmaru

Evropský parlament ,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě / Myanmaru,

–  s ohledem na články 18 až 21 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na článek 25 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN Tómase Ojey Quintany, které učinil dne 5. května 2010,

–  s ohledem na závěry o Barmě / Myanmaru, které přijala Rada ve složení pro zahraniční záležitosti na svém 3009. zasedání, jež se konalo v Lucemburku dne 26. dubna 2010,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové o zamítnutí odvolání Aun Schan Su Ťij Nejvyšším soudem Barmy / Myanmaru dne 1. března 2010,

–  s ohledem na prohlášení předsedy vydané na 16. vrcholné schůzce ASEAN, která se konala v Hanoji dne 9. dubna 2010,

–  s ohledem na závěry Evropské rady – prohlášení o Barmě / Myanmaru ze dne 19. června 2009,

–  s ohledem na závěry o Barmě / Myanmaru, které přijala Rada ve složení pro obecné záležitosti na svém 2938. zasedání, které se konalo v Lucemburku dne 27. dubna 2009,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 23. února 2009, které vyzývá k všestrannému dialogu mezi vládními orgány a demokratickými silami v Barmě / Myanmaru,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN o situaci v oblasti lidských práv v Barmě / Myanmaru ze dne 28. srpna 2009,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv v Barmě / Myanmaru ze dne 26. března 2010,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ze dne 14. května 2009 o zatčení Do Aun Schan Su Ťij,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že barmské orgány vyhlásily na rok 2010 konání celostátních voleb, což je poprvé od roku 1990,

B.  vzhledem k tomu, že pět zákonů o volbách a čtyři výnosy ve své zveřejněné podobě porušují veškeré demokratické principy a neumožňují konání svobodných voleb zejména tím, že z voleb vylučují 2200 známých barmských politických vězňů; vzhledem k tomu, že členům náboženských řádů v Barmě / Myanmaru, včetně odhadovaného počtu 400 000 buddhistických mnichů, je výslovně zakázáno účastnit se voleb, což poukazuje na neustálou diskriminaci ze strany vojenské junty na základě náboženství nebo statusu,

C.  vzhledem k tomu, že tyto zákony porušují základní zásady svobody vyznání a právo na shromažďování; vzhledem k tomu, že barmské sdělovací prostředky v zahraničí, které představují hlavní zdroj zpráv pro barmské obyvatelstvo, mají stále zakázáno provozovat činnost na území Barmy / Myanmaru,

D.  vzhledem k tomu, že tyto zákony jsou založeny na ústavě z roku 2010, která zaručuje beztrestnost za zločiny, jichž se dopustil současný režim, a obsahuje ustanovení o úplném pozastavení platnosti základních práv v průběhu výjimečného stavu na neomezenou dobu; vzhledem k tomu, že nová ústava Barmy / Myanmaru je vypracována tak, aby zachovala diktaturu pod zdáním civilního státu, a neposkytuje žádná lidská práva ani nenabízí možnost skutečné změny,

E.  vzhledem k tomu, že jakýkoli výraz nesouhlasných politických názorů je systematicky a brutálně potlačován (např. na základě svévolného zatýkání, nespravedlivých soudních řízení, věznění, mučení a poprav bez soudního procesu),

F.  vzhledem k tomu, že volby nelze považovat za svobodné a spravedlivé, pokud se jich neúčastní opozice,

G.  vzhledem k tomu, že s ohledem na podmínky spojené s účastí ve volbách vyhlášených na rok 2010 se Národní liga pro demokracii (NLD), jasný vítěz posledních demokratických voleb, rozhodla tyto volby bojkotovat; vzhledem k tomu, že Národní liga pro demokracii byla poté, co se nezaregistrovala k volbám, zákonem ze dne 6. května 2010 zakázána,

H.  vzhledem k prohlášení vydanému na 16. vrcholné schůzce sdružení ASEAN, v němž se zdůrazňuje význam usmíření a konání svobodných, pravidelných všeobecných voleb přístupných pro všechny,

I.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro Barmu / Myanmar odsoudil případy „hrubého a systematického“ porušování lidských práv, jichž se dopouští barmské / myanmarské diktátorské vedení, prohlásil, že tyto případy představují „státní politiku zahrnující výkonné, vojenské a soudní orgány na všech úrovních“, a vyzval k vytvoření vyšetřovací komise OSN, která by se zabývala válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti, jichž se barmské / myanmarské vedení dopouští,

J.  vzhledem k tomu, že barmská / myanmarská vláda i přes opakované žádosti v průběhu několika měsíců neustále odmítá vydat zvláštnímu vyslanci OSN pro Barmu povolení k návštěvě země a zapojit se do dialogu,

K.  vzhledem k tomu, že barmská / myanmarská vláda od roku 2003 odmítá veškeré návrhy OSN a mezinárodního společenství týkající se přehodnocení svého „plánu dosažení demokracie“ v sedmi etapách,

L.  vzhledem k tomu, že v současné době se ví o 2200 politických vězních, kteří jsou zadržováni za účast v mírových aktivitách v Barmě / Myanmaru, a vzhledem k tomu, že více než 140 vězňům je úmyslně odpírána lékařská péče, včetně studentského vedoucího organizace Generace 88 Ko Mya Aye, který trpí životu nebezpečným onemocněním srdce,

M.  vzhledem k tomu, že vojenské jednotky se proti civilistům v oblastech etnických konfliktů i nadále dopouštějí porušování lidských práv, včetně poprav bez soudního procesu, nucených prací a sexuálního násilí,

N.  vzhledem k tomu, že ve východní Barmě / Myanmaru neustále dochází k útokům proti menšinovým skupinám civilistů, což vede k tomu, že stovky tisíc lidí opouštějí své domovy, z nichž mnohým lze dopravit pomoc pouze přes hranice ze sousedních zemí, jelikož diktátorské vedení omezuje poskytování humanitární pomoci,

O.  vzhledem k tomu, že vedoucí opoziční Národní ligy pro demokracii Aun Schan Su Ťij je od roku 2003 držena v domácím vězení; vzhledem k tomu, že dne 14. května 2009 ji vládní orgány zatkly a obvinily z porušování podmínek domácího vězení na základě toho, že Američanovi Johnu Yattawovi povolila návštěvu u sebe; vzhledem k tomu, že dne 11. srpna 2009 trestní soud ve věznici Insein v Rangúnu odsoudil Aun Schan Su Ťij ke třem letům odnětí svobody za porušení domácího vězení, přičemž tento trest byl posléze snížen na 18. měsíců domácího vězení; vzhledem k tomu, že dne 1. března 2010 Nejvyšší soud Barmy / Myanmaru zamítl odvolání Aun Schan Su Ťij proti nespravedlivému trestu, který jí byl udělen v roce 2009,

P.  vzhledem k tomu, že EU byla a je významným dárcem pro tuto zemi a je připravena svou pomoc obyvatelům Barmy/Myanmaru navýšit, a přispět tak ke zlepšení jejich sociálních a ekonomických podmínek,

Q.  vzhledem k tomu, že organizace ECHO omezila finanční prostředky pro uprchlíky na thajsko-barmských hranicích, a to i přesto, že počet uprchlíků zůstává nezměněn, a ukončila financování internátních škol v uprchlických táborech,

R.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN, Valné shromáždění OSN, Rada OSN pro lidská práva, Evropská unie a řada vlád prohlásily, že řešením barmských problémů je skutečný tripartitní dialog mezi Aun Schan Su Ťij a Národní ligou pro demokracii, skutečnými zástupci etnických skupin a vládou Barmy / Myanmaru, a vzhledem k tomu, že barmská / myanmarská vláda neustále odmítá se tohoto dialogu účastnit,

1.  znovu opakuje své neochvějné odhodlání podporovat lid Barmy / Myanmaru;

2.  odsuzuje, že se volby mají konat za zcela nedemokratických podmínek a na základě pravidel, které vylučují hlavní demokratickou opoziční stranu z voleb a zbavují stovky tisíc barmských občanů práva volit a být volen se zjevným úmyslem zabránit veškeré opozici v zemi účastnit se voleb;

3.  lituje, že podle nové ústavy získají vojenské kruhy minimálně 25 % křesel v parlamentu a budou mít moc pozastavit platnost občanských svobod a působnost zákonodárného orgánu, kdykoli to uznají v zájmu bezpečnosti státu za vhodné;

4.  naléhavě žádá vládu Barmy / Myanmaru, aby neodkladně přijala kroky nutné k zajištění svobodného, spravedlivého a transparentního volebního procesu, včetně účasti všech voličů, všech politických stran a všech dalších významných zainteresovaných stran ve volbách, a souhlasila s přítomností mezinárodních pozorovatelů; vyzývá ke zrušení volebního zákona zveřejněného v březnu 2010, který znemožňuje konání svobodných a transparentních voleb;

5.  vyzývá vládní orgány Barmy / Myanmaru, aby vyslyšely výzvy mezinárodního společenství a umožnily Aun Schan Su Ťij a všem dalším vězňům svědomí účastnit se politického dění;

6.  naléhavě žádá mezinárodní společenství, aby se všemožně vynasnažilo zajistit konání svobodných a demokratických voleb;

7.  naléhá na vládu Barmy / Myanmaru, aby zrušila omezení týkající se svobody shromažďování, sdružování, pohybu a vyznání, a to i pro nezávislé sdělovací prostředky, částečně tím, že bez omezení zpřístupní internet a služby mobilních telefonních operátorů a ukončí používání cenzury;

8.  důrazně odsuzuje neustálé systematické porušování lidských práv, základních svobod a základních demokratických práv barmského / myanmarského lidu; vyzývá vládní orgány Barmy / Myanmaru, aby ukončily porušování mezinárodních lidských práv a humanitárního práva;

9.  naléhavě žádá vládu Barmy / Myanmaru, aby neprodleně a bezpodmínečně propustila všechny vězně svědomí a navrátila jim veškerá politická práva a aby se zdržela dalšího politicky motivovaného zatýkání;

10.  vyzývá vysokou představitelku a členské státy, aby veřejně vyjádřily svou podporu doporučení zvláštního zpravodaje OSN pro Barmu / Myanmar týkajícímu se vytvoření vyšetřovací komise OSN, která by se zabývala válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti v Barmě / Myanmaru, a zařadily tento požadavek do návrhu rezoluce, která se má projednávat na Valném shromáždění OSN v roce 2010;

11.  zdůrazňuje, že politické a sociálně ekonomické problémy, s nimiž se Barma / Myanmar potýká, lze vyřešit pouze na základě skutečného dialogu se všemi zúčastněnými stranami, včetně etnických skupin a opozice;

12.  znovu opakuje, že skutečný proces dialogu a celostátního usmíření je pro přechod k demokracii naprosto zásadní; vyzývá barmskou / myanmarskou vládu, aby neprodleně zahájila skutečný dialog se všemi stranami a etnickými skupinami; vítá v této souvislosti snahy generálního tajemníka OSN a jeho zvláštního zpravodaje pro Barmu / Myanmar o zprostředkování těchto rozhovorů;

13.  naléhavě vyzývá vládu Číny, Indie a Ruska, aby využily svého značného ekonomického a politického vlivu na barmské orgány k docílení podstatného zlepšení situace v Barmě / Myanmaru a přestaly do této země dodávat zbraně a další strategické prostředky; vyzývá vlády zemí ASEAN a Číny, které mají s Barmou / Myanmarem „nadstandardní vztahy“, aby se všemožně vynasnažily zejména o zvrácení politiky Barmy zaměřené na etnické čistky Rohingyů, které vedou k útěku stovek tisíc lidí za hranice s Bangladéšem a zvyšují utrpení extrémně chudých obyvatel v oblasti Cox´s Bazaar;

14.  vyjadřuje silnou podporu další práci zvláštního vyslance EU a vyzývá vládní orgány Barmy / Myanmaru, aby s ním plně spolupracovaly;

15.  vítá rozhodnutí Rady prodloužit platnost restriktivních opatření uvedených v současném rozhodnutí EU o další rok a zdůrazňuje, že je vzhledem k vývoji situace v dané zemi připraven přehodnotit, upravit a zpřísnit již přijatá opatření;

16.  vyzývá Komisi, aby zrušila škrty ve financování uprchlíků na thajsko-barmské hranici a okamžitě zahájila financování přeshraniční pomoci, zejména lékařské pomoci;

17.  opakuje svou výzvu vyřešit problém rohingyjských uprchlíků v Bangladéši; naléhavě vyzývá bangladéšskou vládu, aby umožnila jejich oficiální registraci coby uprchlíků, a barmské / myanmarské vládní orgány, aby ukončily veškeré pronásledování Rohingyů a plně respektovaly jejich základní práva náboženské a etnické menšiny;

18.  vítá podporu celosvětového zbrojního embarga ze strany Evropské unie a žádá evropské vlády a Komisi, aby začaly aktivně pracovat na dosažení globálního konsenzu týkajícího se tohoto zákazu;

19.  podporuje zprostředkovatelskou misi generálního tajemníka OSN a vítá jeho neutuchající snahu tento problém vyřešit;

20.  pověřuje své delegace pro vztahy se sdružením ASEAN, Čínou, Ruskem, Spojenými státy, Indií, zeměmi východní Asie a Japonskem, aby otázku Barmy / Myanmaru zařadily na pořad jednání se svými protějšky a diskusními partnery ve zmíněných zemích;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu vyslanci EU pro Barmu, barmské Státní radě pro mír a rozvoj, vládám ASEAN a členským státům ASEM, sekretariátu ASEM, meziparlamentnímu uskupení ASEAN zabývajícímu se Myanmarem, paní Do Aun Schan Su Ťij, generálnímu tajemníkovi OSN, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a zvláštnímu zpravodaji OSN pro Barmu / Myanmar.

Poslední aktualizace: 19. dubna 2011Právní upozornění