Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2702(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0283/2010

Dezbateri :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Voturi :

PV 20/05/2010 - 13.3

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0196

Texte adoptate
PDF 96kWORD 62k
Joi, 20 mai 2010 - Strasbourg Ediţie definitivă
Birmania
P7_TA(2010)0196B7-0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288 şi 0290/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 20 mai 2010 referitoare la situația din Birmania/Myanmar

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Birmania/Myanmar,

–  având în vedere articolele 18-21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) din 1948,

–  având în vedere articolul 25 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 1966,

–  având în vedere declarația Raportorului Special al ONU, Tomás Ojea Quintana, din 5 mai 2010,

–  având în vedere concluziile Consiliului European privind Birmania/Myanmar adoptate în cadrul celei de a 3009-a Reuniuni a Consiliului Afaceri Externe, care a avut loc la Luxemburg la 26 aprilie 2010,

–  având în vedere declarația Înaltei Reprezentante, Catherine Ashton, din 1 martie 2010 privind respingerea de către Curtea Supremă a Birmaniei/Myanmar a apelului depus de Aung San Suu Kyi,

–  având în vedere declarația Președintelui emisă în cadrul celui de-al 16-lea Summit ASEAN, care s-a desfășurat la Hanoi la 9 aprilie 2010,

–  având în vedere Concluziile Consiliului European – Declarația privind Birmania/Myanmar, din 19 iunie 2009,

–  având în vedere Concluziile Consiliului European privind Birmania/Myanmar, adoptate în cadrul celei de a 2398-a Reuniuni a Consiliului Afaceri Generale, care a avut loc la Luxemburg, la 27 aprilie 2009,

–  având în vedere declarația Președinției UE din 23 februarie 2009 care îndeamnă la un dialog amplu între autoritățile și forțele democrate din Birmania/Myanmar,

–  având în vedere raportul din 28 august 2009 al Secretarului General al ONU privind situația drepturilor omului în Birmania/Myanmar,

–  având în vedere Rezoluția din 26 martie 2010 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU privind situația drepturilor omului în Birmania/Myanmar,

–  având în vedere declarația Președinției, emisă în numele Uniunii Europene la 14 mai 2009, privind arestarea lui Aung San Suu Kyi,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  având în vedere anunțul autorităților din Birmania cu privire la desfășurarea, în 2010, de alegeri naționale, primele după cele din 1990;

B.  întrucât, în forma în care au fost publicate, cele cinci legi electorale și cele patru decrete încalcă toate principiile democratice și fac imposibilă desfășurarea unor alegeri libere, în special prin excluderea celor 2200 de prizonieri politici cunoscuți ai țării; întrucât membrilor ordinelor religioase din Birmania/Myanmar, inclusiv unui număr de aproximativ 400 000 de călugări budiști, nu li se acordă, în mod explicit, dreptul de vot, accentuând discriminarea continuă de către junta militară din motive religioase sau legate de statut;

C.  întrucât aceste legi reprezintă o încălcare a principiilor privind libertatea de expresie și dreptul de asociere; întrucât agențiilor de presă birmane, cu sediul în străinătate, care reprezintă principala sursă de informare a poporului birman, li se interzice în continuare să opereze în Birmania/Myanmar;

D.  întrucât legile respective se bazează pe Constituția din 2010, care garantează impunitate pentru crimele comise de actualul regim și prevede suspendarea absolută a drepturilor fundamentale în timpul stării de urgență, pe o perioadă nedeterminată; întrucât noua constituție a Birmaniei/Myanmar vizează menținerea dictaturii civile, nu acordă drepturi umane și nu oferă nicio perspectivă de schimbare reală;

E.  întrucât orice exprimare a unor opinii politice dizidente este reprimată în mod brutal, sistematic (de exemplu, prin arestări arbitrare, procese injuste, pedepse cu închisoarea, tortură și execuții extrajudiciare);

F.  întrucât alegerile nu pot fi considerate libere și corecte dacă opoziția nu ia parte la acestea;

G.  întrucât Liga Națională pentru Democrație (LND), care a fost câștigătoare în cadrul ultimelor alegeri democrate, a decis, ca urmare a condițiilor de participare impuse, boicotarea alegerilor anunțate pentru 2010; întrucât LND a fost desființată prin lege, la 6 mai 2010, ca urmare a faptului că nu s-a înscris la alegeri;

H.  având în vedere declarația emisă în cadrul celui de-al 16-lea Summit ASEAN, în care se subliniază importanța reconcilierii și desfășurării de alegeri generale libere, periodice și deschise tuturor;

I.  întrucât Raportorul Special al ONU pentru Birmania/Myanmar a condamnat încălcările „flagrante și sistematice” ale drepturilor omului comise de dictatura din Birmania/Myanmar, declarând că acestea constituie „o politică de stat în care sunt implicate, la toate nivelurile, autorități din partea executivului, armatei și puterii judecătorești”, solicitând înființarea unei comisii ONU de anchetă a crimelor de război și crimelor împotriva umanității comise de regimul dictatorial;

J.  întrucât guvernul Birmaniei/Myanmar continuă să refuze solicitările repetate, adresate de-a lungul a mai multor luni de Reprezentantul Special al UE pentru Birmania, de a primi permisiunea pentru a vizita țara și a iniția un dialog;

K.  întrucât, din 2003, guvernul Birmaniei/Myanmar a respins absolut toate propunerile Organizației Națiunilor Unite și ale comunității internaționale de reformare a „planului pentru democrație”, care cuprinde șapte etape;

L.  întrucât, în prezent, 2 200 de prizonieri politici sunt închiși ca urmare a participării acestora la activități de pace în Birmania/Myanmar și întrucât unui număr de peste 140 de prizonieri politici li se refuză, în mod deliberat, tratamentul medical, printre aceștia aflându-se Ko Mya Aye, liderul organizației „88 Generation Student group”, care suferă de o afecțiune cardiacă foarte gravă;

M.  întrucât armata continuă să săvârșească încălcări ale drepturilor omului împotriva civililor aflați în zone de conflict etnic, cum ar fi execuții extrajudiciare, muncă forțată și violență sexuală;

N.  întrucât atacurile împotriva civililor care aparțin minorității etnice din Birmania/Myanmar de EST continuă, având drept urmare strămutarea a mii de persoane, multe dintre acestea neavând acces la ajutorul transfrontalier acordat de țările vecine, din cauza restricțiilor impuse de regimul dictatorial în ceea ce privește asistența umanitară;

O.  întrucât Aung San Suu Kyi, liderul partidului de opoziție LND, se află în arest la domiciliu din 2003; întrucât, la 14 mai 2009, autoritățile au arestat-o sub acuzația de încălcare a condițiilor de arest la domiciliu, întrucât aceasta i-a permis lui John Yettaw, cetățean american, să o viziteze; întrucât, la 11 august 2009, un tribunal penal din cadrul închisorii Insein a condamnat-o pe Aung San Suu Kyi la 3 ani de închisoare pentru încălcarea condițiilor de arest la domiciliu, această sentință fiind apoi redusă la 18 luni de arest la domiciliu; întrucât la, 1 martie 2010, Curtea Supremă a Birmaniei/Myanmar a respins apelul depus de Aung San Suu Kyi privind sentința injustă care i-a fost aplicată în 2009;

P.  întrucât UE rămâne un important donator în favoarea Birmaniei/Myanmar și este dispusă să sporească asistența acordată cetățenilor țării cu scopul de a îmbunătăți condițiile sociale și economice ale acestora;

Q.  întrucât ECHO a redus finanțarea acordată refugiaților aflați la granița dintre Thailanda și Birmania, în ciuda faptului că numărul refugiaților a rămas constant, și nu mai acordă finanțare internatelor din taberele de refugiați;

R.  întrucât Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, Uniunea Europeană și multe guverne au declarat că problemele Birmaniei pot fi soluționate printr-un dialog tripartit corespunzător între Aung San Suu Kyi și LND, adevărați reprezentanți ai minorităților etnice și guvernul Birmaniei/Myanmar; întrucât guvernul Birmaniei/Myanmar refuză să ia parte la un astfel de dialog;

1.  își reafirmă angajamentul ferm față de populația Birmaniei/Myanmar;

2.  condamnă desfășurarea de alegeri în condiții absolut nedemocratice și pe baza unor norme care exclud principalul partid de opoziție și privează sute de mii de cetățeni birmani de dreptul de a vota și de a candida la alegeri, într-o încercare evidentă de a exclude întreaga opoziție a țării de la alegeri;

3.  deplânge faptul că, în conformitate cu noua constituție, armatei îi vor fi garantate cel puțin 25% din locurile în parlament și aceasta va avea puterea de a suspenda libertăți civile și autoritatea de a legifera ori de câte ori consideră că acest lucru este în interesul securității naționale;

4.  îndeamnă cu fermitate guvernul din Birmania/Myanmar să ia fără întârziere măsurile necesare pentru a garanta un proces electoral liber, echitabil și transparent, inclusiv participarea la procesul electoral a tuturor persoanelor cu drept de vot, a tuturor partidelor politice și a tuturor celorlalte părți interesate, precum și să accepte prezența observatorilor internaționali; solicită abrogarea legii electorale publicate în martie 2010 care face imposibilă organizarea de alegeri libere și transparente;

5.  solicită autorităților din Birmania/Myanmar să țină seama de apelurile comunității internaționale pentru a permite lui Aung San Suu Kyi și tuturor prizonierilor de conștiință să participe la procesul politic;

6.  îndeamnă comunitatea internațională să depună toate eforturile pentru a garanta organizarea unor alegeri libere și democratice;

7.  solicită insistent guvernului Birmaniei/Myanmar să elimine restricțiile privind libertatea de întrunire, de asociere, de circulație și de exprimare, inclusiv cele privind o mass-media liberă și independentă, în special prin asigurarea unui acces liber și neîngrădit la serviciile de Internet și de telefonie mobilă și interzicerea cenzurii;

8.  condamnă cu fermitate cazurile sistematice, care au loc în prezent, de încălcare a drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a drepturilor democratice fundamentale ale populației din Birmania/Myanmar; solicită autorităților din Birmania/Myanmar să pună capăt încălcărilor drepturilor internaționale ale omului și ale dreptului umanitar;

9.  îndeamnă autoritățile din Birmania/Myanmar să elibereze fără întârziere și necondiționat și să restabilească toate drepturile politice ale prizonierilor de conștiință, precum și să se abțină de la alte arestări din motive politice;

10.  solicită Înaltei Reprezentante și statelor membre să sprijine în mod public recomandarea Raportorului Special al ONU pentru Birmania/Myanmar privind înființarea unei comisii ONU de anchetă a crimelor de război și crimelor împotriva umanității care au fost comise în Birmania/Myanmar, și să includă această solicitare în propunerea de rezoluție care urmează să fie discutată la Adunarea Generală a ONU din 2010;

11.  subliniază că provocările politice și socioeconomice cu care se confruntă Birmania/Myanmar nu pot fi soluționate decât printr-un dialog real între toate părțile interesate, inclusiv între minoritățile etnice și opoziție;

12.  subliniază importanța deosebită a unui veritabil proces de dialog și de reconciliere națională în contextul tranziției spre democrație; solicită guvernului din Birmania/Myanmar să inițieze fără întârziere un real dialog cu toate partidele politice și cu minoritățile etnice; salută, în acest context, eforturile de mediere depuse de Secretarul General al ONU și de Raportorul Special al ONU pentru Birmania/Myanmar;

13.  îndeamnă guvernele Chinei, Indiei și Rusiei să se folosească de importanta influență economică și politică pe care o au asupra autorităților birmane pentru a determina realizarea unor progrese substanțiale în această țară și să înceteze furnizarea de arme și de alte resurse strategice către această țară; invită guvernele țărilor ASEAN și Chinei, care au o „relație privilegiată” cu Birmania/Myanmar, să se folosească de bunele oficii, în special pentru a încerca să pună capăt politicii Birmaniei de epurare etnică a minorității Rohingya care a avut drept consecință faptul că sute de mii de persoane au fugit peste graniță în Bangladesh, agravând situația dificilă a populației extrem de sărace din regiunea Cox Bazaar;

14.  își exprimă sprijinul ferm pentru continuarea activității Reprezentantului Special al UE și invită autoritățile din Birmania/Myanmar să coopereze pe deplin cu acesta;

15.  salută decizia Consiliului de a extinde cu încă un an aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de actuala decizie a UE și își exprimă disponibilitatea de a revizui, modifica și consolida măsurile pe care le-a adoptat deja, din perspectiva evoluției situației la fața locului;

16.  solicită Comisiei să anuleze măsura reducerii fondurilor destinate refugiaților de la granița Birmaniei cu Thailanda și să înceapă fără întârziere finanțarea ajutorului transfrontalier, în special a celui destinat asistenței medicale;

17.  își reiterează apelul pentru găsirea unei soluții la problema refugiaților din Bangladesh care aparțin minorității Rohingya; îndeamnă guvernul din Bangladesh să autorizeze înregistrarea oficială a acestora ca refugiați și autoritățile din Birmania/Myanmar să înceteze orice formă de persecuție la adresa minorității Rohingya și să respecte pe deplin drepturile fundamentale ale acesteia ca minoritate etnică și religioasă;

18.  salută sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru instituirea unui embargo global asupra armelor și îndeamnă guvernele europene și Comisia să inițieze un proces activ de realizare a unui consens global cu privire la o astfel de interdicție;

19.  sprijină eforturile de mediere depuse de Secretarul General al ONU și salută angajamentul său în vederea soluționării acestei probleme;

20.  încredințează delegațiilor sale pentru relațiile cu ASEAN, China, Rusia, SUA, India, țările din Asia de Sud și Japonia, sarcina de a înscrie Birmania/Myanmar pe ordinea de zi a reuniunilor cu omologii și interlocutorii lor în aceste țări;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Reprezentantului Special al UE în Birmania, Consiliului birman de Stat pentru Pace și Dezvoltare, guvernelor statelor membre ale ASEAN și ASEM, Secretariatului ASEM, grupului interparlamentar Myanmar Caucus din cadrul ASEAN, doamnei Daw Aung San Suu Kyi, Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Raportorului Special al ONU pentru drepturile omului în Birmania/Myanmar.

Ultima actualizare: 19 aprilie 2011Notă juridică