Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0169(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0164/2010

Předložené texty :

A7-0164/2010

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 17
CRE 15/06/2010 - 17

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0212

Přijaté texty
PDF 85kWORD 38k
Středa 16. června 2010 - Štrasburk Konečné znění
Společný program výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) ***I
P7_TA(2010)0212A7-0164/2010
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství ve  společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) prováděném několika členskými státy (KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0610),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 169 a čl. 172 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0263/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané ’Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy’ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 185 a čl. 188 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. dubna 2010(1) ,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0164/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. června 2010 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2010/EU o účasti Unie ve společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS) prováděném několika členskými státy
P7_TC1-COD(2009)0169

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 862/2010/EU.)

Poslední aktualizace: 14. června 2011Právní upozornění