Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0047(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0160/2010

Předložené texty :

A7-0160/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0213

Přijaté texty
PDF 89kWORD 36k
Středa 16. června 2010 - Štrasburk Konečné znění
Řídící struktury pro evropské družicové navigační programy ***I
P7_TA(2010)0213A7-0160/2010
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy (KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0139),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 156 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0103/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané ’Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy’ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a na článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. července 2009(1) ,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0160/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 317, 23.12.2009, s. 103.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. června 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010 o zřízení Evropské agentury pro GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008
P7_TC1-COD(2009)0047

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 912/2010.)

Poslední aktualizace: 14. června 2011Právní upozornění