Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0070(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0161/2010

Předložené texty :

A7-0161/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0214

Přijaté texty
PDF 90kWORD 49k
Středa 16. června 2010 - Štrasburk Konečné znění
Evropský program pozorování Země (GMES) (2011–2013) ***I
P7_TA(2010)0214A7-0161/2010
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013) (KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0223),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 157 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0037/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané ’Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy’ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 189 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. ledna 2010(1) ,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 5. května 2010, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0161/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. června 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011 až 2013)
P7_TC1-COD(2009)0070

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 911/2010.)

Poslední aktualizace: 14. června 2011Právní upozornění